Ελλάδα: Βελτίωση στο οικονομικό κλίμα, άνοδος καταναλωτικής εμπιστοσύνης

ΙΟΒΕ

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα κινείται τον Νοέμβριο ανοδικά, φθάνοντας από τις 75,8 μονάδες τον προηγούμενο μήνα στις 79, επίπεδο που είναι το υψηλότερο των τελευταίων 20 μηνών. Η ενίσχυσή του προέρχεται κυρίως από τις λιγότερο απαισιόδοξες προσδοκίες στο Λιανικό Εμπόριο και την καταναλωτική εμπιστοσύνη, με τις προσδοκίες στη Βιομηχανία και στις Υπηρεσίες να παραμένουν στα ίδια σχεδόν επίπεδα και στις Κατασκευές να εξασθενούν. Η βελτίωση αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνει την εκτίμηση που είχε διατυπωθεί και σε προηγούμενα δελτία ότι οι πολύ χαμηλές προσδοκίες που αποτυπώνονταν τους προηγούμενους μήνες οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό και στις παρατεταμένες διαπραγματεύσεις με την τρόικα και την αβεβαιότητα ως προς την έκβασή τους. Η ψήφιση των νέων μέτρων από την Ελληνική  Βουλή, παρά τις σημαντικές επιβαρύνσεις που επιφέρουν σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, φαίνεται να επενέργησε ως ένα βαθμό καθησυχαστικά, καθώς αίρει κάποιες από τις αβεβαιότητες. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι στην έρευνα δεν έχει ενσωματωθεί το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων στο πιο πρόσφατο Eurogroup. Αναλυτικότερα:

  • στη Βιομηχανία, οριακή βελτίωση καταγράφουν οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής, η οποία αντισταθμίζεται από την επίσης οριακή πτώση στις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης, με τα εκτιμημένα αποθέματα να μην μεταβάλλονται.
    • στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά τους βελτιώνονται, εξέλιξη η οποία όμως αντισταθμίζεται από την πτώση του δείκτη των προβλέψεων για τη ζήτηση του τομέα. Τέλος, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση παραμένουν στα ίδια επίπεδα.
    • στο Λιανικό Εμπόριο, ο δείκτης των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνεται, εξέλιξη ανάλογη με τις προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των πωλήσεων, όταν οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα κλιμακώνονται.
    • στις Κατασκευές, οι δυσμενείς προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων εξομαλύνονται, αλλά η αρνητική μεταβολή στις προσδοκίες για την απασχόληση του τομέα, ωθεί τελικά το δείκτη προς τα κάτω.
    • στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού αμβλύνονται περαιτέρω, ενώ αντίθετα οι αντίστοιχες για την οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώνονται οριακά. Σημαντική άνοδος σημειώνεται στην ιστορικά χαμηλή πρόθεση για αποταμίευση το επόμενο 12μηνο, ενώ καταγράφεται ταυτόχρονα ήπια άρση των δυσμενών προβλέψεων για την εξέλιξη της ανεργίας.