Εποπτεία λειτουργίας Κοιμητηρίων

Συνήγορος του Πολίτη: Τα γενικά προβλήματα έχουν περιγραφεί σε ειδική έκθεση για τα κοιμητήρια βάσει της οποίας εκδόθηκε και σχετική εγκύκλιος, καθώς και σε πόρισμα για τις ταφές νεογνών. Ωστόσο ειδικότερα προβλήματα παραμένουν:

α) Έχει συσταθεί επιτροπή για τη κωδικοποίηση και ενδεχομένως αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα κοιμητήρια, ωστόσο δεν έχει συνεδριάσει μέχρι σήμερα.

β) Σε πολλές περιπτώσεις οι δήμοι δεν ενεργούν σύννομα όσον αφορά τους χώρους ίδρυσης και επέκτασης κοιμητηρίων (π.χ. Δήμοι Αχαρνών, Υπάτης) καθώς και παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης και κατασκευής τάφων (π.χ. Δήμος Σχηματαρίου). Στο ζήτημα εμπλέκεται και το Υπουργείο Υποδομών (νυν Ανάπτυξης).

γ) Η έλλειψη ελέγχων έχει ως συνέπεια τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων ιδίως στο πεδίο της παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου.

δ) Πρόβλημα επίσης αποτελεί η ανορθολογική επιβολή τελών για χρήση και διατήρηση τάφων καθώς η διαφοροποίηση του ύψους αυτών με βάση την ιδιότητα του δημότη, η οποία εγείρει ζητήματα ίσης μεταχείρισης των χρηστών των κοιμητηρίων ως προς την ανταποδοτικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

ε) Η αβεβαιότητα ή παράλειψη ενημέρωσης για το νομικό καθεστώς, το χρόνο και τις προϋποθέσεις της διατήρησης τάφων, επιφέρει ως συχνότατο αποτέλεσμα τη μη σύννομη εκταφή ή τη βεβήλωση τάφων.