Ευρωπαϊκή κρίση χρέους

Παρά τα χρόνια δοκιμασμένης λιτότητας και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αντιμετωπίζει κρίση λόγω του χρέους που έχει συγκεντρώσει η Ελλάδα – το οποίο βρισκόταν στο 177,4% του ΑΕΠ το 2015

Παρ’ ότι πολλοί ανησυχούν για το χρέος στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες στην ΕΕ που έχουν χρέη που ανταγωνίζονται το έθνος που αγωνίζεται να επιβιώσει, σύμφωνα με στοιχεία που εκδόθηκαν από τη Eurostat.

1

Συνολικά υπάρχουν πέντε ευρωπαϊκές χώρες των οποίων τα χρέη είναι μεγαλύτερα από την οικονομική τους παραγωγή, και 21 με χρέη να ξεπερνούν το όριο του 60% του ΑΕΠ που προβλέπει η Συνθήκη του Μάαστριχ.

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας είναι, όπως είναι αναμενόμενο, το υψηλότερο στην ΕΕ – αγγίζοντας το 177% του ΑΕΠ της. Η Ιταλία και η Πορτογαλία είναι οι επόμενες στη λίστα των πιο χρεωμένων χωρών, με χρέη 132% και 129% της εθνικής οικονομικής παραγωγής αντίστοιχα.

Τα μικρότερα χρέη, ως ποσοστό του ΑΕΠ, τα βλέπουμε στην Εσθονία, το Λουξεμβούργο και τη Βουλγαρία για το 2015. Όλα αυτά τα κράτη έχουν χρέη χαμηλότερα του 30% του ΑΕΠ τους.

Το χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου αντιστοιχεί στο 89,1% του ΑΕΠ του, και είναι το όγδοο υψηλότερο στην ΕΕ.

2

Τα επίπεδα χρέους στην ευρωζώνη βρίσκονταν γύρω στο 90,4% το 2015, σημειώνοντας πτώση από το 92% της νομισματικής ένωσης το 2014. Αυτό ήταν το υψηλότερο επίπεδο από την εισαγωγή του κοινού νομίσματος το 1999.

Οι αυξήσεις στο χρέος σε όλη την ήπειρο δείχνουν πως οι χώρες δυσκολεύονται να πάρουν τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών τους, ενώ οι χώρες με το μικρότερο συνολικό χρέος είναι συχνά εκείνες που έχουν δει τη μεγαλύτερη αύξηση τα τελευταία χρόνια.

Εννέα ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταφέρει να μειώσουν το χρέος τους ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2012. Μόλις πέντε – η Τσεχία, η Δανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Λετονία, έχουν καταφέρει να το κάνουν σε πραγματικούς όρους.

Υπάρχουν πέντε χώρες της ΕΕ με χρέη που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ: το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία.

www.sofokleous10.gr