Η τρικομματική κυβέρνηση ξεπέρασε τον εαυτό της

Νίκος Χουντής: «Η τρικομματική κυβέρνηση ξεπέρασε τον εαυτό της! Έκοψε μισθούς και συντάξεις περισσότερο από αυτό που η ίδια είχε προβλέψει στον προϋπολογισμό του 2012»!!!

Η Κομισιόν σε απάντησή της, «καρφώνει» την ελληνική κυβέρνηση και τις επιλογές της

Η ελληνική κυβέρνηση, προχώρησε πέρα από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού του 2012, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη μείωση μισθών και συντάξεων του δημοσίου τομέα, ακόμη κι από αυτήν που η ίδια είχε προβλέψει με τη συναίνεση της τρόικας, στον προϋπολογισμό!!!

 

Αυτό απαντά, μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Όλι Ρεν στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Χουντή, ο οποίος στην ερώτησή του ζητούσε να μάθει για τα αποτελέσματα του επικαιροποιημένου προϋπολογισμού του 2012 καθώς και για τις εκτιμήσεις της Κομισιόν για την πορεία εσόδων και εξόδων ως το τέλος του 2012.

Στην απάντησή του, ο Όλι Ρεν, τονίζει ότι το ύψος των κονδυλίων που καταβλήθηκε για μισθούς και συντάξεις «ήταν χαμηλότερο από εκείνο το οποίο είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, χάρη στον σημαντικό αντίκτυπο της νέας μισθολογικής κλίμακας και τον μεγαλύτερο αριθμό συνταξιοδοτούμενων»!!

Παράλληλα, ο Όλι Ρεν επισημαίνει ότι το 2012:

–          «σημειώθηκε σημαντική υστέρηση στην εκτέλεση των κρατικών πρωτογενών ταμειακών δαπανών, ιδίως των λειτουργικών δαπανών και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων»

–          «οι πληρωτέοι λογαριασμοί σε φαρμακεία και ιδιωτικούς υγειονομικούς φορείς έχουν αυξηθεί περίπου κατά 0,5% του ΑΕΠ»

–          «οι τρέχουσες προβολές της Επιτροπής καταδεικνύουν πρωτογενές έλλειμμα -1,5% του ΑΕΠ, σε αντίθεση με τον στόχο του -1% του ΑΕΠ»

–          «Η τρέχουσα οικονομική ύφεση αναμένεται να συνεχιστεί το 2013, με το πραγματικό ΑΕΠ να υποχωρεί, κατά την εκτίμηση της Επιτροπής, κατά 4,2%. Το γεγονός αυτό θα έχει περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης»

 

Η πλήρης ερώτηση του Νίκου Χουντή και η απάντηση του Όλι Ρεν, έχουν ως εξής:

 

Ερώτηση Νίκου Χουντή:

«Στις αρχές του έτους η τρόικα εκτιμούσε ότι τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης το 2012 θα είναι μειωμένα κατά -2,4 % έναντι του 2011. Αντίστοιχα προέβλεπε ότι οι πρωτογενείς δαπάνες του 2012 θα είναι μειωμένες κατά -5,1 %.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.

Ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα εκτέλεσης του επικαιροποιημένου προϋπολογισμού του 2012 τόσο για έσοδα όσο και για τις πρωτογενείς δαπάνες;

2.

Ποιες οι εκτιμήσεις της Επιτροπής για την πορεία των εσόδων και πρωτογενών δαπανών ως το τέλος του 2012;

3.

Πως αναμένεται να επηρεάσουν τα καινούργια στοιχεία τον προϋπολογισμό του 2013;»

 

 

Απάντηση Όλι Ρεν:

«Τα έσοδα, ιδίως οι έμμεσοι φόροι, έχουν επηρεαστεί από την επιδεινούμενη ύφεση. Το πολιτικό κενό μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων επέφερε καθυστερήσεις στην είσπραξη φόρων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση εφάρμοσε, στα τέλη Ιουλίου, ένα σύστημα πληρωμής με δόσεις, με στόχο τη σταδιακή καταβολή του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων βάσει των φορολογικών δηλώσεων. Ωστόσο, τον Αύγουστο οι φορολογικές επιδόσεις υπερέβησαν τις προσδοκίες κατά 700 εκατ. ευρώ περίπου, καθώς περισσότεροι φορολογούμενοι επέλεξαν να καταβάλουν εξαρχής ολόκληρο το ποσό των φόρων.

Η κυβέρνηση έχει μειώσει τις διακριτικές δαπάνες ενόψει της δυσχερούς κατάστασης από πλευράς της ρευστότητας και της υστέρησης στην είσπραξη των εσόδων. Σημειώνεται επίσης σημαντική υστέρηση στην εκτέλεση των κρατικών πρωτογενών ταμειακών δαπανών, ιδίως των λειτουργικών δαπανών και του προϋπολογισμού δημόσιων επενδύσεων. Το ύψος των καταβολών μισθών και συντάξεων ήταν χαμηλότερο από εκείνο το οποίο είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, χάρη στον σημαντικό αντίκτυπο της νέας μισθολογικής κλίμακας και τον μεγαλύτερο αριθμό συνταξιοδοτούμενων. Εντούτοις, σημειώθηκαν αποκλίσεις στο ταμείο δημόσιας υγείας, όπου το έλλειμμα, το οποίο οφείλεται κυρίως στις υπερβολικές δαπάνες για φάρμακα και παροχές ασθενείας, προβλέπεται να υπερβεί κατά 1 δισ. ευρώ εκείνο στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2012. Ως αποτέλεσμα, οι πληρωτέοι λογαριασμοί σε φαρμακεία και ιδιωτικούς υγειονομικούς φορείς έχουν αυξηθεί περίπου κατά ½% του ΑΕΠ.

 

Οι τρέχουσες προβολές της Επιτροπής καταδεικνύουν πρωτογενές έλλειμμα -1,5% του ΑΕΠ, σε αντίθεση με τον στόχο του -1% του ΑΕΠ ο οποίος ορίζεται στο δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής[1]. Σε σύγκριση με το 2011, τα έσοδα προβλέπεται ότι θα μειωθούν λιγότερο σε σχέση με τις πρωτογενείς δαπάνες.

 

Η τρέχουσα οικονομική ύφεση αναμένεται να συνεχιστεί το 2013, με το πραγματικό ΑΕΠ να υποχωρεί, κατά την εκτίμηση της Επιτροπής, κατά 4,2%. Το γεγονός αυτό θα έχει περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης».

 

 [1] Φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής