10 προτάσεις του «Σχεδίου Β» για την ανασυγκρότηση του Κοινοβουλίου

Οι 10 προτάσεις του «Σχεδίου Β» για την ανασυγκρότηση του Κοινοβουλίου, που αποτέλεσαν θέμα της ιδρυτικής Συνδιάσκεψης του Σαββατοκύριακου. Μετά από δημόσια συζήτηση, οι θέσεις αυτές θα επικυρωθούν στην τελική τους μορφή από την επόμενη Συνδιάσκεψη.

 

 

1.       «Η αποζημίωση του βουλευτή παύει να συνδέεται με αυτή των δικαστικών. Γίνεται μιάμιση φορά το άθροισμα του κατώτατου μισθού συν το επίδομα ανεργίας. Αυτό σήμερα σημαίνει 1419 ευρώ (586 ευρώ ο κατώτατος μισθός, 360 ευρώ το επίδομα ανεργίας) από 5780 ευρώ που ισχύει. Μόνο μέσα από την αύξηση του κατώτατου μισθού ή του επιδόματος ανεργίας ή και των δύο μπορεί να αυξηθεί η βουλευτική αποζημίωση. Το πόσο αυτό είναι το ανώτατο όριο για τις βουλευτικές συντάξεις. Ισχύει αναδρομικά. Ο βουλευτής που δηλώνει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας θα ασκεί και το επάγγελμά του δεν δικαιούται αποζημίωσης. Καταργούνται όλες οι πρόσθετες αμοιβές (παρακολούθηση επιτροπών, οργάνωση γραφείου, μετακλητοί υπάλληλοι, αυτοκίνητα), πλην των εξόδων στέγασης των βουλευτών της περιφέρειας.

 

2.       Καταργείται κάθε κρατική οικονομική ενίσχυση στα κόμματα . Τα κόμματα είναι εθελοντικές οργανώσεις ομοϊδεατών και όχι επαγγελματικοί στρατοί για την κατάληψη του κράτους. Η Πολιτεία επιτρέπεται να στηρίξει τη δράση τους μόνο με μέτρα μηδενικού βάρους για τον έλληνα φορολογούμενο: Την παραχώρηση αχρησιμοποίητων ακινήτων του δημοσίου για λειτουργία γραφείων. Την επιβολή υποχρέωσης στις εταιρίες συγκοινωνιών για δωρεάν μετακίνηση των βουλευτών της επαρχίας κατά τη διάρκεια των συνόδων του Κοινοβουλίου. Την υποχρέωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για σταθερές ζώνες προβολής των κομμάτων με τον τρόπο που γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου. Την οργάνωση της δυνατότητας προσφυγής των βουλευτών σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για επιστημονική στήριξή τους.

 

 

3.       Ο αριθμός των βουλευτών περιορίζεται άμεσα , με νόμο, όπως επιτρέπει και το σημερινό Σύνταγμα, από 300 σε 200. Όποιος βουλευτής έχει καλύψει τα χρόνια δύο πλήρων θητειών, δηλαδή οκταετία, δεν έχει δικαίωμα επανεκλογής.

 

4.       5% των μελών του Κοινοβουλίου επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ όλων των Ελλήνων πολιτών που έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Στην ένσταση ότι είναι δυνατόν να νοθευθεί έτσι  το αποτέλεσμα σε οριακές καταστάσεις, υπάρχει η απάντηση ότι η νοθεία γίνεται από τα άδικα εκλογικά συστήματα της Ελλάδας. Στην ένσταση ότι μπορούν να γίνουν μέλη του κοινοβουλίου φορείς ακραίων απόψεων, υπάρχει η απάντηση ότι πιο ακραίο φαινόμενο από την παρουσία ναζιστών στη σημερινή Βουλή δεν μπορεί να υπάρξει.

 

5.       Συνταγματικά κατοχυρωμένο εκλογικό σύστημα καθίσταται η απλή αναλογική. Ανοίγει συζήτηση για τη διατήρηση ή όχι του ορίου 3% και για τη δυνατότητα μη κομματικών ψηφοδελτίων σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας που θα εκλέγονται εφόσον καλύψουν το εκλογικό μέτρο στην περιφέρεια.

 

6.       Καταργείται η παραγραφή και κάθε προνομιακό μέτρο για τα ποινικά αδικήματα βουλευτών και εξωκοινοβουλευτικών μελών της κυβέρνησης. Θα κρίνονται από τα ίδια ακριβώς δικαστήρια, όπως όλοι οι άλλοι πολίτες.

 

7.       Καθιερώνεται η ανακλητότητα των βουλευτών με ειδική λαϊκή ψήφο που μπορεί να προκληθεί μετά από αίτημα του 25% των εκλογέων της συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας, όπως ισχύει σε πολιτείες των ΗΠΑ, στην Ελβετία κι αλλού. Ο βουλευτής που καταπίπτει έτσι της έδρας του αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα του ιδίου κόμματος.

 

8.       Νόμοι ψηφισθέντες από την Βουλή μπορούν  να ακυρωθούν με λαϊκό δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα οργανώνεται και με αίτημα του 20% όσων διαθέτουν δικαίωμα ψήφου σε όλη την επικράτεια. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να οργανωθεί δημοψήφισμα και σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας, αυστηρά όμως για τοπικό ζήτημα.

 

9.       Η βουλή που θα προκύψει από τις νέες εκλογές οφείλει να επεξεργασθεί συγκεκριμένες προτάσεις για την Άμεση Ψηφιακή Δημοκρατία, δηλαδή την με ψήφο επικύρωση νομοθετικών αποφάσεων ή τη λήψη άλλων μέσω των νέων αναξιοποίητων δυνατοτήτων του Διαδικτύου. Μπορεί σε αυτό να αξιοποιηθεί η επεξεργασία και η πρακτική της Ελβετίας και άλλων χωρών που έχουν προχωρήσει στους ηλεκτρονικούς δημοκρατικούς θεσμούς.

 

10.   Προκειμένου να συνδεθεί το Κοινοβούλιο με την κοινωνία, οι τριτοβάθμιες οργανώσεις των εργαζομένων, οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και οι Μητροπολιτικοί Δήμοι, μπορούν να καταθέτουν πρόταση νόμου ή ερωτήσεις στη Βουλή, με ειδικούς όρους βέβαια που θα αποφασισθούν.»