Οι 18 ερμηνευτικοί εγκύκλιοι που αλλάζουν το εργασιακό καθεστώς

Οι 18 ερμηνευτικοί εγκύκλιοι του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό που περιλαμβάνονται στο νόμο 4093/2012 έχουν αναρτηθεί στο site της Διαύγεια (http://diavgeia.gov.gr)