ΑΟΖ: To τρίγωνο των Βερμούδων!!!

Η συνθήκη της Λισαβόνας, η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας και η Κυπριακή Προεδρία τα τρία σημεία του τριγώνου της ΑΟΖ!

Λάζαρος Ελευθεριάδης

aegeantimes.gr

Στις 13 Δεκεμβρίου 2007 υπογράφηκε η Συνθήκη της Λισσαβόνας, με την οποία μεταρρυθμίζεται η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Επιδιώκεται δια της Συνθήκης η ανάπτυξη προνομιακών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες με στόχο την εγκαθίδρυση χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΟΖ: To τρίγωνο των Βερμούδων!!!

Σημειώσεις πάνω στην αγγλική γραμματική

Συγγραφέας: Δημήτρης Επικούρης

Το εγχειρίδιο δωρεάν

Πρόκειται για εγχειρίδιο τής αγγλικής Γραμματικής, ένα καλό σύνολο από σημειώσεις και βοήθημα εξαιρετικά χρήσιμο στις επαναλήψεις και στην καλύτερη κατανόηση κάποιων γραμματικών φαινομένων, ώστε να οδηγηθεί ο σπουδαστής με επιτυχία στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.
Συνέχεια ανάγνωσης Σημειώσεις πάνω στην αγγλική γραμματική