22 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Οικολόγοι Πράσινοι Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για τα Νερά βρίσκει τη χώρα μας στη διαδικασία ξεπουλήματος των δύο μεγαλύτερων εταιριών ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ που συνολικά προσφέρουν υπηρεσίες ύδρευσης σε περίπου 6 εκατομμύρια πολίτες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Η αρχή έγινε με την πρόσκληση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 51% της ΕΥΑΘ, που ανακοινώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Και έρχεται η σειρά της ΕΥΔΑΠ.

 

Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε ότι το νερό είναι αναπαλλοτρίωτο δημόσιο αγαθό απαραίτητο για τη ζωή, στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης και δεν πρέπει να στοχεύει στη μεγιστοποίηση των κερδών. Όπως έχει δείξει και η διεθνής εμπειρία, η σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού, θα έχει ως αποτέλεσμα:

  • Την παράλογη και δυσανάλογη -σε σχέση με τις επενδύσεις- αύξηση των τιμών
  • Την εγκατάλειψη των υποδομών διανομής η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη πρακτικών εξοικονόμησης οδηγεί σε αλόγιστη σπατάλη, πράγμα που αντίκειται στο πνεύμα της ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60
  • Τη χειροτέρευση της ασφάλειας και της ποιότητας του αγαθού με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών.

Υποστηρίζουμε ότι οι εταιρείες ύδρευσης πρέπει να περάσουν υπό κοινωνικό έλεγχο, μέσω κοινωνικών συνεταιρισμών, στη βάση των προτάσεων της Κίνησης Πολιτών 136, με κύριο στόχο την παροχή ασφαλούς ποιοτικά νερού για όλους με μια δίκαιη και βιώσιμη τιμολογιακή πολιτική, με παράλληλη όμως προώθηση πολιτικών για την ποσοτική και ποιοτική προστασία του πόρου, με στόχο τη αειφορική διαχείρισή του. Πρέπει να δοθούν οικονομικά κίνητρα για μείωση της κατανάλωσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να εφαρμοστούν προγράμματα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης του νερού με αξιοποίηση του βρόχινου νερού, και περιορισμού των απωλειών νερού στα δίκτυα διανομής.

Σε αυτό το πλαίσιο οι Οικολόγοι Πράσινοι υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!» www.right2water.eu/el που διεκδικεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη θέσπιση σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας που να υλοποιεί το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση και να προωθεί την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί 1.285.000 υπογραφές, πάνω από το όριο του ενός εκατομμυρίου υπογραφών που απαιτούνται για να τεθεί το θέμα στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως στην Ελλάδα βρισκόμαστε πολύ πίσω με μόλις 4.725 έναντι των 16.500 απαιτούμενων από τη χώρα μας υπογραφών.

Και ενώ το κράτος σκοπεύει να παραχωρήσει σε ιδιωτικά συμφέροντα τη διαχείριση πολύτιμων φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται για υδρευτικούς σκοπούς, με ότι συνεπάγεται αυτό για την αειφορική χρήση τους, παράλληλα δεν φροντίζει συνολικά τους υδατικούς της πόρους. Τα σχέδια διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, που αποτελούν το βασικότερο εργαλείο διαχείρισης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 για τα νερά, μπαίνουν τώρα πια στην τελική φάση ολοκλήρωσής τους, με τη διαδικασία διαβούλευσης να έχει περάσει στα «ψιλά», χωρίς να έχουν συσταθεί τα Περιφερειακά Συμβούλια Υδάτων και ενώ όλη η διαδικασία θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2009, με αποτέλεσμα – εκτός από την αδυναμία επίτευξης καλής οικολογικής κατάστασης των υδάτινων συστημάτων – η χώρα μας να απειλείται με βαρύτατα πρόστιμα. Με δικαιολογία δε την καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων ύδατος είναι σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2011 κοινή υπουργική απόφαση που επιτρέπει ουσιαστικά την αδειοδότηση όλων των παράνομων έως σήμερα υδροληψιών νερού, την πλειοψηφία των οποίων αποτελούν ιδιωτικές γεωτρήσεις. Την ίδια ώρα μεγάλο ποσοστό των επιφανειακών και υπόγειων νερών της χώρας μας υφίσταται εντονότατες πιέσεις που επηρεάζουν τόσο την ποσοτική όσο και την ποιοτική τους κατάσταση.

Αυτό που, σε κάθε περίπτωση, ζητάμε είναι η τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα νερά, της κοινής λογικής αλλά και η υπεράσπιση των συλλογικών αγαθών.