3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας, από τον ΣΕΒ

Με το βασικό μήνυμα ότι «ο ΣΕΒ συμμετέχει στον προεκλογικό διάλογο με 3+1 προτάσεις υπέρ της παραγωγικής Ελλάδας»  ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος Φέσσας  απέστειλε χθες επιστολή στους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων.  Οι παρεμβάσεις που προτείνει ο Σύνδεσμος κρίνονται απαραίτητες για την επανεκκίνηση της οικονομίας, την αντιστροφή της αποδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης και την αντιμετώπιση της ανεργίας.  Ειδικότερα, ο κ. Φέσσας  επισημαίνει ότι οι τρεις πρώτες αφορούν (α) στην προώθηση μιας νέας εθνικής επενδυτικής στρατηγικής με έμφαση στις οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις, (β) στην ανάκαμψη της βιομηχανίας και της μεταποίησης, ως προϋπόθεση για τη μείωση της ανεργίας και την ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας και (γ) στην επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και των καθυστερήσεων στη Δικαιοσύνη. 

Η τέταρτη πρόταση αφορά στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού υλοποίησης και παρακολούθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της προσεχούς τριετίας, προκειμένου οι δημοσιονομικοί στόχοι να μετατραπούν σε ένα ολοκληρωμένο και υλοποιήσιμο εθνικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο, που θα επιτρέψει τη μείωση του εθνικού κινδύνου και θα δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας και συνυπευθυνότητας  μεταξύ κράτους, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων. 

Για τον ΣΕΒ, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις –καταλήγει ο κ. Φέσσας- αποτελούν την μόνη ικανή και αναγκαία συνθήκη προκειμένου η Ελλάδα να κινηθεί προς ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα με δυναμική και διατηρήσιμη ανάπτυξη, πολλές και καλές νέες θέσεις εργασίας, εξαγωγικό προσανατολισμό και εδραίωση της χώρας μας ως ενός ελκυστικού προορισμού άμεσων ξένων επενδύσεων.
Οι προτάσεις εδώ

http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/48824/%CE%A3%CE%95%CE%92%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%A4%CE%91%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91%20%CE%9A%CE%9F%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91_%CE%A3%CE%95%CE%A0%CE%A4%CE%95%CE%9C%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3%202015.pdf