Νέος αγορανομικός κώδικας προς διαβούλευση

Εκπτώσεις 4 φορές το χρόνο και ανοιχτά καταστήματα  τις Κυριακές, προτείνει ο κ.  Χατζηδάκης.  Τι είπε στην συνέντευξη τύπου

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΗΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:

Σήμερα παρουσιάζουμε και τον αγορανομικό κώδικα προς διαβούλευση. Με τον αγορανομικό κώδικα θέλουμε να εκσυγχρονίσουμε τη λειτουργία της αγοράς προς όφελος της εθνικής οικονομίας των επιχειρήσεων και του καταναλωτή, όπως αρμόζει σ’ ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Διότι δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Η Ελλάδα πέρα από το τεράστιο δημόσιο χρέος, αντιμετωπίζει κι ένα πρόβλημα ανταγωνιστικότητας.
Πρέπει λοιπόν να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις που πρέπει στην αγορά, για να καταργηθούν αναχρονιστικές ρυθμίσεις, ν’ αντιμετωπισθούν γραφειοκρατικά προβλήματα και να απαλλαγεί η οικονομία επιτέλους από το βρόχο που την πνίγει.
Σ’ αυτό το πλαίσιο εμείς πιστεύουμε εντάσσονται και οι αλλαγές που παρουσιάζουμε σήμερα. Και είναι ένα ακόμα βήμα μπροστά. θα πει κάποιος, μα με τον αγορανομικό κώδικα θ’ αλλάξετε την Ελλάδα; Ναι, και με τον αγορανομικό κώδικα. Πρέπει να γίνουν πολλά μικρά βήματα που θα συμπληρώσουν το μεγάλο βήμα έτσι ώστε η Ελλάδα να καλύψει το χάσμα που τη χωρίζει από άλλες πιο προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Δε μπορεί να γίνει αυτό μ’ ένα μαγικό ραβδί, πρέπει να γίνει με πολλές επιμέρους παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα.
Ο συγκεκριμένος αγορανομικός κώδικας τον οποίο τροποποιούμε ριζικά, ισχύει στην Ελλάδα από το 1946. Έχει πάνω τις υπογραφές του Αρχιεπισκόπου δαμασκηνού ως Αντιβασιλέως και του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη ως Πρωθυπουργού. Πιθανώς στην εποχή του να ήταν άριστος. Μπορούμε όμως να προχωρήσουμε σήμερα βασιζόμενοι σ’ αυτόν έστω και με τις αλλαγές που έχουν γίνει εν τω μεταξύ;
Θεωρούμε πως στην εποχή του internet και των σύγχρονων logistics δε μπορείς να λειτουργήσει μ’ ένα νόμο που ρύθμιζε πώς θα φτιάχνεται το σταφιδόψωμο ή πώς θα περιορίζοντα οι εξαγωγές προϊόντων για να μην υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά.
Και κάτι ακόμα: Με το να έχεις ένα τέτοιο απαρχαιωμένο και άχρηστο πλαίσιο, έναν μεγάλο όγκο από πολύ ασαφείς διατάξεις περί κυρώσεων, δημιουργούνται κι άλλα προβλήματα. προβλήματα σχετικά αφ’ ενός με την αξία του νόμου, αλλά και με το κράτος δικαίου. Γιατί ο καθένας, είτε είναι ελεγκτής είτε είναι ελεγχόμενος, μπορεί να τον εφαρμόζει το νόμο, ένα τέτοιο ασαφή νόμο με πολλές τροποποιήσεις, κατά το δοκούν.
Υπάρχουν δηλαδή περιθώρια αυθαιρεσίας και για τις δυο πλευρές, και για την πλευρά της αγοράς και για την πλευρά του κράτους όσον αφορά τον ελεγκτικό του ρόλο. Από αυτή τη διαδικασία τελικώς ζημιωμένος είναι ο καταναλωτής και πιο συγκεκριμένα η τσέπη του καταναλωτή και η υγεία του.
Τώρα πιο συγκεκριμένα: Ο αγορανομικός κώδικας είναι ο νόμος πλαίσιο που δίνει την εξουσιοδότηση στον Υπουργό να εκδίδει αγορανομικές διατάξεις. Επίσης ο κώδικας δεν προσφέρεται να ρυθμίζει διεξοδικά επιμέρους θέματα, αυτό το κάνουν οι διατάξεις. Στον κώδικα συμπεριλαμβάνεται επίσης το σύστημα των κυρώσεων σύμφωνα με το οποίο τιμωρείται η παράβαση της κατά περίπτωση διάταξης.
Οι αλλαγές που σήμερα επιφέρουμε, δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα σε όλο το εύρος των ρυθμίσεων του κώδικα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις και τους ελέγχους. Στόχοι μας είναι:
• Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για ν’ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.
• Η αυστηροποίηση των ποινών για τους παραβάτες και η αντικεμενικοποίηση των προστίμων έτσι ώστε να μην υπάρχουν περιθώρια αυθαιρεσίας για συναλλαγές και για διαφθορά.
• Η αντιμετώπιση παθογενειών ειδικότερα στην αγορά των καυσίμων, και είχαμε υποσχεθεί ότι θα προχωρούσαμε προς τέτοια μέτρα και στη συνέντευξη που είχαμε κάνει σε σχέση με τα καύσιμα.
• Η απελευθέρωση της αγοράς με βάση τα ισχύοντα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και η προστασία του υγιούς ανταγωνισμού. Αυτά που σήμερα θα παρουσιάσουμε, θα το δείτε, είναι πράγματα που ισχύουν στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Η προστασία του καταναλωτή τόσο της υγείας όσο και των οικονομικών του συμφερόντων.
Με βάση αυτούς τους στόχους εισάγουμε μεταξύ άλλων τις εξής αλλαγές:
1. Θεσμοθετείται η κωδικοποίηση των αγορανομικών διατάξεων ανά 5ετία. Κάθε 5ετία θα κωδικοποιούνται οι σχετικές διατάξεις για ν’ ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες, έσω να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
2. Καταργούνται απαρχαιωμένες διατάξεις που ανάγονται στη μεταπολεμική περίοδο και εξυπηρετούσαν άλλες ανάγκες επάρκειας αγαθών και προστασίας του καταναλωτικού κοινού. Σ’ αυτές εντάσσεται π.χ. η εξουσία που δινόταν στον Υπουργό ν’ απαγορεύει τις εξαγωγές ή το να ρυθμίζει ο Υπουργός τον τρόπο και τόπο πώλησης ειδών βιοτικής ανάγκης και τις συμβατικές σχέσεις των μερών σε όλα τα στάδια εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων.
3. Ενοποιείται η διαδικασία ελέγχων και επιβολής κυρώσεων σε σχέση με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς μέχρι τώρα υπήρχαν πολλαπλά νομοθετήματα που προέβλεπαν ελέγχους και κυρώσεις, όπως π.χ. ο νόμος 3668/2008. Τώρα ενοποιούνται οι διαδικασίες αυτές, επιτυγχάνουμε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για την αγορανομική νομοθεσία.
4. Αυστηροποιούνται αλλά και αντικειμενικοποιούνται τόσο οι ποινικές κυρώσεις όσο και τα διοικητικά πρόστιμα με σαφή προσδιορισμό ώστε τόσο τα ελεγκτικά όργανα όσο και οι επαγγελματίες να γνωρίζουν ακριβώς τους κανόνες του παιχνιδιού, για να υπάρξει διαφάνεια. Με υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, δε θα υπάρχει πια το εύρος προστίμων που υπήρχε μέχρι τώρα. Θα υπάρχει μια συγκεκριμενοποίηση έτσι ώστε να μην έχει τη δυνατότητα η Διοίκηση ή όποιος ενδεχομένως να βάλει το χέρι του στο μέλι να συναλλαγή με το διοικούμενο.
5. Δίνεται η δυνατότητα σφράγισης των εγκαταστάσεων και δέσμευσης των προϊόντων με σαφέστερο νομικό προσδιορισμό.
6. Τιμωρούνται αυστηρότερα τόσο η διακίνηση, εμπορία επικίνδυνων για την υγεία όσο και η κατ’ επάγγελμα εμπορία και εγκατάσταση καταδολιευτικών μέσων στις αντλίες των καυσίμων
Εδώ θέλω να ας αναφέρω δυο παραδείγματα για να καταλάβετε ακριβώς τι κάνουμε σε σχέση με τις ποινές και με τις κυρώσεις.
Παράδειγμα πρώτο: Ως αυτουργοί για τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται, διώκονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι αλλά πλέον και οι εν τοις πράγμασι ασκούντες τη διοίκηση και διαχείριση της επιχείρησης με βάση τη σχετική νομολογία των Δικαστηρίων.
Δηλαδή: Καταργείται το κενό του νόμου που επέτρεπε σε επιτήδειους να εμφανίζουν άλλα πρόσωπα, τους γνωστούς «αυτοφωράκηδες», να το πω απλά ως νομίμους εκπροσώπους ενώ οι ίδιοι οι επιτήδειοι ήταν εν τοις πράγμασι οι ασκούντες τη Διοίκηση. Τώρα διώκονται και οι δύο.
Ένα δεύτερο παράδειγμα για τα καύσιμα. Εάν σε ένα βενζινάδικο βρεθεί πειραγμένη αντλία μέχρι σήμερα η κύρωση ήταν πρόστιμο έως 30 χιλιάδες ευρώ, έως. Μπορούσε να μπει σε οποιοδήποτε ύψος μέχρι τα 30 χιλιάδες ευρώ, η διατύπωση του νόμου άφηνε περιθώρια για συναλλαγή.
Οι νέες κυρώσεις προβλέπουν πως όποιος είναι υπεύθυνος για την αντλία, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών, τα μέσα καταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται και επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο 30 χιλιάδων ευρώ -ακριβές πρόστιμο, όχι έως- 30 χιλιάδες ευρώ για κάθε πειραγμένη αντλία.
Παράλληλα αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης και δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας στο ίδιο σημείο για ομοειδή ή παρόμοια επιχείρηση, όχι μόνο στον παραβάτη αλλά και στους συγγενείς του μέχρι δεύτερου βαθμού.
Ξαναλέμε, όχι στο ίδιο σημείο, διότι πολλοί εκμεταλλευόταν τα κενά του νόμου και πήγαιναν με κάποιους συγγενείς τους στο ίδιο σημείο και έκαναν επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει η αρχή της οικογενειακής ευθύνης αν οποιοσδήποτε συγγενής θέλει να ανοίξει ένα βενζινάδικο για παράδειγμα, μπορεί να το ανοίξει σε μια άλλη γειτονιά. Δεν είναι αναγκαίο οπωσδήποτε να πάρει το βενζινάδικο του αδερφού του για να συνεχίσει να το λειτουργεί.
Έβδομο μέτρο και σχετικό με το προηγούμενο παράδειγμα. Θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ελέγχων των πρατηρίων υγρών καυσίμων με το λεγόμενο κρυφό αυτοκίνητο, ήταν αυτό που σας είχαμε πει στην προηγούμενη συνέντευξη για τα καύσιμα, όπου θεσμοθετείται και ξεκινάει η σχετική διαδικασία.
Όγδοο, δίνεται πλέον η δυνατότητα της καταβολής του ημίσεως του επιβληθέντος προστίμου με παράλληλη παραίτηση όμως από κάθε ένδικο μέσο, με δεδομένο: Πρώτον ότι οι προσφυγές των παραβατών στη δικαιοσύνη δημιουργούσαν μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες και το δημόσιο κατέληγε στο τέλος να μην εισπράττει τα πρόστιμα ή να τα εισπράττει μετά από πολλά χρόνια.
Δεύτερον ότι με τις προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν βάσει αυτού του νόμου και με άλλες επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου, αυξάνεται το ύψος των προστίμων, υιοθετείται κι εδώ μια πρακτική η οποία ήδη ακολουθείται από το Ελληνικό Δημόσιο και σε άλλες περιπτώσεις επιβολής προστίμων όπως στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Δηλαδή μπορείς να καταβάλλεις το αυξημένο πρόστιμο σε ύψος 50% αμέσως, αλλά παραιτείται από οποιοδήποτε ένδικο μέσο, αλλιώς έχεις τον κίνδυνο να το καταβάλλεις ολόκληρο στο αυξημένο, που βεβαίως και το δημόσιο έχει τον κίνδυνο ότι δε θα το εισπράξει αμέσως και θα το εισπράξει σε πέντε..
Ένατον, αλλάζουμε άρδην το καθεστώς των εκπτώσεων και των προσφορών, με την εξαίρεση της αγοράς αυτοκινήτου. Επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές τέσσερις φορές πια το χρόνο, όχι δύο. Επίσης, αλλάζουν οι κανόνες για την αναγραφή παλαιών και νέων τιμών των προϊόντων κατά την περίοδο των εκπτώσεων και των προσφορών, για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια.
Και δέκατον, μεταρρυθμίζουμε το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές. Επιτρέπουμε πλέον, προαιρετικά ασφαλώς, τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε πολύ πιο διευρυμένο αριθμό ημερών από ότι συνέβαινε μέχρι σήμερα και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε μια βαθειά τομή.
Πρώτα απ΄ όλα η Ελλάδα εναρμονίζεται με τα κρατούντα στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεύτερον δίνεται η δυνατότητα σε καταναλωτές είτε είναι Έλληνες είτε είναι τουρίστες να κάνουν τις αγορές τους σε περισσότερες ημέρες και περισσότερες ώρες και στις μεγαλουπόλεις, προσπαθώντας παράλληλα να κρατήσουμε μια ισορροπία μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικρότερων επιχειρήσεων.
Με αυτόν τον τρόπο επιχειρούμε να ξαναζωντανέψουμε και τα κέντρα των πόλεων. Η Ελλάδα βεβαίως σε ύφεση, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να περιορίσουμε τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, ούτε να ακολουθούμε άλλες συσταλτικές πολιτικές. Αντιθέτως, με την υιοθέτηση αυτών των μέτρων, δίνουμε μια βάση έτσι ώστε η αγορά να λειτουργήσει πιο ελεύθερα, πιο φιλικά για τον καταναλωτή και πιο αποτελεσματικά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να γίνουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή αγορά.
Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία των μέτρων, που πιστεύουμε πως σε βάθος χρόνου, όταν το επιτρέψουν και οι συνθήκες της αγοράς, μπορεί να δημιουργήσουν και νέες θέσεις εργασίας. Σημειώνω ότι το εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων δεν θίγεται καθόλου. Είναι μια παρέμβαση εκσυγχρονισμού, μια παρέμβαση έτσι ώστε η ελληνική αγορά να γίνει ευρωπαϊκή αγορά, να υπηρετηθεί ο καταναλωτής, να υπάρχουν περισσότερες επιλογές, να στηριχθεί ο τουρισμός, είναι μια παρέμβαση που πάει την αγορά αρκετά βήματα μπροστά.
Για όλα αυτά, θα σας μιλήσει αναλυτικά στη συνέχεια ο Υφυπουργός ο κ. Σκορδάς, που θα αναφερθεί ειδικότερα στο θέμα των εκπτώσεων και της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, διότι είναι θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την αγορά και τους καταναλωτές και προφανώς θα γίνουμε σαφείς, σημειώνοντας ακόμα μια φορά ότι είναι βάση διαλόγου, θα συζητήσουμε με όλους τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου τα μέτρα αυτά να γίνουν ακόμα καλύτερα.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλη η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά, έτσι ώστε η χώρα μας να γίνει ανταγωνιστική, εξωστρεφής, φιλική στις επενδύσεις και στην επιχειρηματικότητα, αλλά και από την άλλη πλευρά να γίνουμε μια χώρα που θα λαμβάνει υπόψιν της το συμφέρον των πολλών, που θα λαμβάνει υπόψιν της τις ανάγκες των καταναλωτών και θα προσαρμόζεται σε αυτά που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ελλάδα και με αυτές τις ρυθμίσεις κάνει ένα βήμα μπροστά, από την πλευρά μας συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, με συγκεκριμένα μέτρα, με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, όχι απλά και μόνο γιατί αυτές οι διατάξεις είναι μια μνημονιακή υποχρέωση -διότι είναι, ο αγορανομικός κώδικας είναι μνημονιακή υποχρέωση- αλλά γιατί βαθύτατα πιστεύουμε ότι κάποιες χρόνιες παθογένειες πρέπει να αντιμετωπιστούν, αντιμετωπίζονται μήνα με το μήνα και η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί γιατί το οφείλουμε στους εαυτούς μας, το οφείλουμε στους Έλληνες πολίτες.
Ο κ. Σκορδάς έχει το λόγο.
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Ευχαριστώ κ. Υπουργέ.
Θα σας ενημερώσω κι εγώ με τη σειρά μου, όπως είπε ο κ. Υπουργός, πιο αναλυτικά για όσα περιλαμβάνονται στην πρόταση διαλόγου που καταθέτουμε σήμερα για τον νέο αγορανομικό κώδικα και αφορούν στις περιόδους των εκπτώσεων καθώς και στη δυνατότητα υπό όρους να ανοίγουν κάποια καταστήματα και τις Κυριακές.
Το πρώτο μέτρο που χρειάζεται να γνωρίζουν οι πολίτες είναι η επέκταση όπως ειπώθηκε ήδη των εκπτωτικών περιόδων από δύο σε τέσσερις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου είναι οι δύο μεγάλες εκπτωτικές περίοδοι.
Και προτείνεται να θεσπιστούν δύο ενδιάμεσες εκπτωτικές το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Οι δύο αυτές νέες περίοδοι θεσπίζονται με το σκεπτικό ότι έτσι μειώνεται το κίνητρο αρκετών αν θέλετε εμπορικών καταστημάτων να παρουσιάζουν για αρκετό διάστημα στη μη εκπτωτική περίοδο αυξημένες τιμές έτσι ώστε να φαίνονται πιο εντυπωσιακές οι εκπτώσεις. Με άλλα λόγια, δίνουμε τη δυνατότητα να κλείσει η ψαλίδα μεταξύ ονομαστικών τιμών τις ας το πούμε έτσι κανονικές περιόδους συναλλαγών και πραγματικών τιμών που είναι στην περίοδο των εκπτώσεων.
Το δεύτερο μέτρο που υποστηρίζει αυτή την πρώτη κατεύθυνση, είναι ο τρόπος που κάθε εμπορική επιχείρηση θα παρουσιάζει τις προσφορές της εκτός των εκπτωτικών περιόδων. Ως τώρα όπως ξέρετε έχει γίνει πολλή κουβέντα κι έχει αποτελέσει αντικείμενο διαμαρτυριών και διαφωνιών για αναγραφή ποσοστών εκπτώσεων περιόδους προσφορών, το οποίο εντυπωσίαζε μεν αλλά δεν πληροφορούσε πολλές φορές σωστά τον καταναλωτή ή δημιουργούσε μία αφετηρία τιμών αρκετά φουσκωμένων.
Από δω και στο εξής στις περιόδους πλην των εκπτωτικών που είπαμε, ο πολίτης είναι υποχρεωμένος να αναγράφει την αρχική τιμή του προϊόντος και την τιμή προσφοράς, όχι δηλαδή εμπορική επικοινωνία στη βάση των ποσοστών προσφοράς. Έτσι ο καταναλωτής θα γνωρίζει με ακρίβεια πόσο ακριβώς φτηνότερα προσφέρεται ένα συγκεκριμένο προϊόν και δεν θα λειτουργεί το ψυχολογικό κομμάτι της εντύπωσης. Είναι ένα πάγιο αίτημα του εμπορικού κόσμου, έχει υποβληθεί πολλές φορές στο παρελθόν από την ΕΣΕΕ και σήμερα αυτό το αίτημα ικανοποιείται.
Μέσα στις τέσσερις εκπτωτικές περιόδους καθιερώνουμε και μια Κυριακή, προτείνουμε την πρώτη αλλά αυτό επίσης είναι ανοιχτό εάν ο εμπορικός κόσμος προκρίνει κάποια άλλη δεν έχουμε λόγο, στην οποία τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.
Με αυτό τον τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα στην ελληνική αγορά από τη μια μεριά να εξυπηρετήσει κάποιους πολίτες που δυσκολεύονται λόγω των δικών τους ανελαστικών εργασιακών ορίων να αφιερώσουν το χρόνο που θα ήθελαν στην εξερεύνηση της αγοράς και από την άλλη δίνουμε τη δυνατότητα και στην ελληνική αγορά να αποτελέσει τουριστικό προορισμό για φτηνότερες αγορές.
Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται τις Κυριακές των εκπτώσεων σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Γιατί όχι και στις ελληνικές, που μπορούν μάλιστα να προσφέρουν στους τουρίστες συνδυασμό αξιοθέατων και φτηνών αγορών και νομίζω ότι αυτό αυτονόητα θα δώσει πάλι μια ανάσα ζωής στο τουριστικό προϊόν, όχι μόνο της Αθήνας και των υπολοίπων πόλεων, αλλά ειδικά στην Αθήνα έχουμε δει όλοι πόσα ξενοδοχεία έκλεισαν τον τελευταίο χρόνο.
Επίσης δίνουμε τη δυνατότητα να είναι ανοιχτά και τις υπόλοιπες Κυριακές πέρα αυτών των επτά τις οποίες αναφέραμε …
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επτά είπατε;
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Είπαμε οι τέσσερις εκπτωτικές περίοδοι, έχετε δίκιο. Είναι οι δυο του Δεκεμβρίου και η μία προ του Πάσχα. Απλά επειδή θα ξέρετε αρκετές μέρες είπαμε μήπως αυτό έχει καλυφθεί.
Είναι δυο προ των Χριστουγέννων, μία προ του Πάσχα και τέσσερις στις τέσσερις εκπτωτικές περιόδους. Τώρα, πέρα αυτών των επτά δίνουμε τη δυνατότητα υπό τις εξής προϋποθέσεις: η συνολική επιφάνεια ενός καταστήματος όπως αναγράφεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή στο Ε9 ή στο μισθωτήριο αλλά κυρίως ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι το πιο εύκολο παραστατικό που μπορεί να έχει κανείς, να είναι μικρότερο των 250 τ.μ.
Και αυτό το εμβαδόν των 250 τ.μ. να συμπεριλαμβάνει όπως αντιλαμβάνεστε και τους βοηθητικούς χώρους, υπό τις εξής προϋποθέσεις: τα καταστήματα αυτά να μην ανοίγουν υπό οιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων και δεύτερον να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου shops in a shop.
Ουσιαστικά δηλαδή η ρύθμιση αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη στήριξης του μικρού, πολύ μικρού και μεσαίου εμπόρου δίνοντάς του ένα απόλυτο πλεονέκτημα στην προσπάθεια επιβίωσής του και στην προσπάθειά του να αποφύγει τις κακές συνέπειες της ύφεσης που αντιμετωπίζουμε.
Από το πακέτο αυτών των ρυθμίσεων πιστεύουμε ότι θα προκύψουν πέρα των διευκολύνσεων στους εμπόρους και τους καταναλωτές και σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας. Επίσης είναι διατεθειμένη η πολιτεία από την πλευρά της εάν αυτό προκύψει στη διαβούλευση, τα εμπορικά καταστήματα που επιλέγουν να λειτουργούν τις Κυριακές, να παραμένουν κλειστά το πρωί της Δευτέρας. Δεν το προτείνουμε εμείς στο κείμενο του αγορανομικού Κώδικα που θα δείτε στη διαβούλευση, αλλά είναι ένα θέμα που έχει τεθεί κατά καιρούς και απαντάμε ότι αν αυτό τεθεί είμαστε διατεθειμένοι να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω δυο πράγματα. Το πρώτο είναι αν μπορείτε να μας περιγράψετε τι είναι η συνεργασία τύπου shop in a shop, δηλαδή εννοούμε τα καταστήματα; Ένα είναι αυτό να μας περιγράψετε. Και το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω το θέμα με τα καύσιμα με τις ποινές που βάζετε.
Η εξάμηνη φυλάκιση υπήρχε πριν ή δεν υπήρχε αυτό να μου διευκρινίσετε και ένα τρίτο αν μου επιτρέπετε με το νέο νόμο για τα εργασιακά, δίνει τη δυνατότητα –και το λέω αυτό με αφορμή την Κυριακή και με τον ισχυρισμό της πολιτικής ηγεσίας ότι θα αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης- αν δίνεται το δικαίωμα στον εργοδότη να …. Να το πω με απλά λόγια: μπορεί να του λέει στον υπάλληλο «Μην έρχεσαι Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη να δουλέψεις και έλα Παρασκευή – Σάββατο και Κυριακή». Εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα πως πιστεύετε ότι μπορεί να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και με δεδομένη την ύφεση και με δεδομένο ότι τα μεγάλα κόστη που έχουν λόγω της ύφεσης οι εργοδότες. Ευχαριστώ.
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Να ξεκινήσω τώρα από τα καύσιμα. Προβλέπεται από το ερώτημα για τα καύσιμα. Προβλέπεται τώρα ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών, η παλαιότερη διάταξη αν δεν κάνω λάθος αναφερόταν σε τρίμηνη φυλάκιση.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Προβλέπεται από το νόμο.
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Προβλεπόταν. Διπλασιάζεται.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Νομίζω ότι ο Ρόβλιας με τον Χρυσοχοΐδη το είχαν βάλει για έξι μήνες αν θυμάμαι καλά, τη φυλάκιση.
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Η αίσθησή μου είναι και κρατώ μια επιφύλαξη να το επαληθεύσουμε αμέσως μετά, αναφερόταν τρίμηνο τελικά στην καταδολίευση. Κρατώ μια επιφύλαξη αν προκύψει να το δούμε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν προβλεπόταν.
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Καθόλου; Στην καταδολίευση ή μόνο … Τις 30 μέρες δηλαδή;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Τουλάχιστον έξι μήνες ναι. Αλλά υπήρχε πρόβλεψη ποινής φυλάκισης. Δηλαδή το ελάχιστο ήταν 30 μέρες, πηγαίνει 6 μήνες το ελάχιστο.
Στο ερώτημα για το τι είναι shop in a shop. Είναι αυτό που λέμε πολυκαταστήματα. Επειδή έχει γίνει πολλές φορές η κουβέντα ότι πίσω από τη συζήτηση για λειτουργία καταστημάτων κάποιες Κυριακές υπάρχει η έγνοια να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες εμπορικές επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, νομίζω τι με αυτή την πρόβλεψη που προτείνουμε, διασφαλίζουμε κατά τρόπο απόλυτο ότι το ενδιαφέρον μας είναι πραγματικά για το μικρό και πολύ μικρό λιανέμπορο.
Δεν είναι δηλαδή το σκεπτικό μας όλα αυτά πού είναι γνωστά, είτε ως αλυσίδες franchise, είτε ως αλυσίδες κοινής ιδιοκτησίας με μικρά καταστήματα, ή ως πολυκαταστήματα. Αυτό λέμε: με οποιαδήποτε νομική μορφή αποκλείεται να μην ανήκουν υπό οιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων και δεύτερον να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου καταστήματα στο κατάστημα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε αυτή την περίπτωση στα shop in a shop είναι το Εκπτωτικό Χωριό ή το Mall για παράδειγμα είναι ένα εμπορικό πάρκο. Εκεί έχουν ένα μισθωτήριο ένα κατάστημα μέχρι 250 τ.μ. με την εταιρεία που έχει το Εκπτωτικό Χωριό, μιλώ γι’ αυτά που δεν είναι αλυσίδα. Αυτά, θα μπορούν να λειτουργούν εκεί μέσα;
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Όχι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα το Mall και τα Εκπτωτικά Χωριά θεωρούνται shop in a shop;
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Αυτό το οποίο επιχειρούμε να αποκλείσουμε από αυτή την ιστορία είναι τη λειτουργία αυτών των Κέντρων που εμφανίζονται με αυτή τη μορφή.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Ωραία θα το προσθέσουμε. Είναι αυτά που εμφανίζονται σαν εμπορικά Κέντρα. Θα το δούμε νομικά αν χρειάζεται κάποια νομοτεχνική βελτίωση η συγκεκριμένη διατύπωση.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Ναι. Μα από την αρχή αυτό λέμε. Λέμε ότι αυτό είναι ένα μέτρο προστασίας και ενίσχυσης του πολύ μικρού και μικρού λιανέμπορα.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εδώ πρόκειται για μια ιστορία αρκετά παλιά και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η κατεύθυνση που υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι να πηγαίνουμε ολοένα και περισσότερο προς μεγαλύτερη ευελιξία και άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Ακόμη περισσότερο αυτό ισχύει σε χώρες ευθέως ανταγωνιστικές τουριστικά τουλάχιστον προς την Ελλάδα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ιταλία όπου πρόσφατα η Κυβέρνηση Μόντι αποφάσισε να μην υπάρχει κανένας απολύτως περιορισμός για μεγάλα και για μικρά μαγαζιά. Κανένας. Στην Ισπανία οι περιορισμοί που υπάρχουν είναι ελάχιστοι στις τουριστικές περιοχές κανένας περιορισμός. Στην Πορτογαλία επίσης λαμβάνονται αποφάσεις αποκεντρωμένα με αποφάσεις των δημάρχων.
Θα σας δώσουμε μια κατάσταση με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμη μερικές του ενιαίου οικονομικού χώρου για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η προσέγγιση και θα δείτε ότι αυτό που σας λέμε είναι ακριβές.
Άρα υπάρχει μια κατεύθυνση απελευθέρωσης. Θέλουμε να δώσουμε περισσότερες επιλογές στον καταναλωτή, που ακόμη και σε περιπτώσεις ύφεσης εξακολουθεί σε κάποιο μικρότερο βαθμό να ψωνίζει. Δίνουμε τη δυνατότητα επίσης στους τουρίστες όχι μόνο στη Ρόδο και στην Κρήτη, αλλά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που έχουμε κι εκεί μαγαζιά έχουμε κι εκεί ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να ζήσουν, να μπορεί να εκμεταλλευτούν τους τουρίστες και να βγάζουν περισσότερα χρήματα.
Και όλο αυτό ερχόμαστε να το αντιμετωπίσουμε μέσα σε ένα νέο πνεύμα σε σχέση με τον «πόλεμο» μεταξύ των μεγάλων και των μικρότερων καταστημάτων. Δίνουμε τη δυνατότητα στα μεγάλα καταστήματα να λειτουργήσουν επτά Κυριακές όλο το χρόνο και στα μικρά καταστήματα εάν το θέλουν όλες τις Κυριακές όλο το χρόνο με συγκεκριμένα ωράρια βεβαίως, που δεν θα προκαλούν προβλήματα σε σχέση με την εκκλησία τους θρησκευόμενους και τα λοιπά.
Αλλά πάντως υπάρχει μια απελευθέρωση με μια προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στα μεγάλα καταστήματα και στα μικρά και πραγματικά νομίζω ότι αυτή η λύση είναι και αποτελεσματική σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και εξυπηρετική για τους καταναλωτές, αλλά και δίκαια σε σχέση με τον αναπόφευκτο ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ μεγαλύτερων και μικρότερων επιχειρήσεων.
Αυτή είναι η προσέγγισή μας και θεωρώ πραγματικά ότι και δημοσκοπήσεις αν γίνουν η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου θα είναι υπέρ αυτών των προσεγγίσεων, διότι όλοι καταλαβαίνουν αυτά τα οποία μόλις σημειώσαμε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα μας πείτε αν θα υπάρχει κάποιο ωράριο συγκεκριμένο τις Κυριακές που θα λειτουργούν τα καταστήματα και τη Δευτέρα τι θα ισχύει, γιατί προτείνεται να μην ξεκινούν το πρωί όποια θέλουν;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Όχι δεν αλλάζει τίποτα στο υφιστάμενο ωράριο λειτουργίας απολύτως καμία άλλη αλλαγή δε γίνεται.
Για τις Κυριακές προτείνουμε το 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, αλλά αυτό πάντα είναι προαιρετικό, δεν είναι υποχρεωτικό και για τις Δευτέρες επίσης δεν προτείνουμε κάτι διαφορετικό, είπαμε όμως ότι αν προκύψει ως ενδιαφέρον από την πλευρά του εμπορικού κόσμου όσοι ανοίγουν τις Κυριακές να παραμένουν τις Δευτέρες κλειστά, το συζητάμε, επιλογή τους είναι.
Άλλωστε αυτό είναι μία κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει αυτορυθμιζόμενη η αγορά στα μαγαζιά της εστίασης. Βλέπετε πάρα πολλά μαγαζιά πλέον ότι τις Δευτέρες δεν ανοίγουν.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το προαιρετικό 10 με 6 σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να δουλέψει και 10 με 7;
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Όχι είπα είναι πρόταση, εάν υιοθετηθεί 10 με 6 θα οριστεί για τις Κυριακές, δεν είπαμε κάτι άλλο. Ειπώθηκε και προηγουμένως, δεν αλλάζει σε κάτι το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, οι ώρες απασχόλησης δηλαδή των εργαζομένων, οι προσαυξήσεις για τις αργίες τις Κυριακές και λοιπά, αυτά δεν επηρεάζονται, ότι ισχύει από το νόμο εξακολουθεί να ισχύει.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δύο πράγματα ήθελα να ρωτήσω, είπατε ότι θα αποκλειστούν και οι επιχειρήσεις που δουλεύουν μέσω franchising. Πρώτον νομίζω ότι είναι πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν έτσι και δεύτερον σε πολλές περιπτώσεις δεν εμφανίζονται καν ότι υπάρχει αυτή η νομική σχέση με τις αλυσίδες, δηλαδή πρόκειται συχνά για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης..
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Αυτό λέμε, εάν έχουν την ίδια εμπορική επωνυμία αυτό είπαμε ότι με οιαδήποτε νομική σχέση αν εμφανίζονται ως αλυσίδα προφανώς δεν είναι ο μικρός λιανέμπορος για τον οποίο παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Ωραία, να το συζητήσουμε, αυτό θα προκύψει από τη διαβούλευση.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμα και στην περίπτωση των μικρών σούπερ μάρκετ που εμφανίζονται ότι είναι αλυσίδων, είναι στην ουσία άνθρωποι που είχαν ψιλικατζίδικα. Τέλος πάντων, λέτε εσείς ότι θα το αντιμετωπίσετε.
Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι το θέμα των Κυριακών των Χριστουγέννων των φετινών, πως θα ρυθμιστεί και τελικά ποια Κυριακή θα είναι η δεύτερη Κυριακή που θα λειτουργήσουν και πως θα ρυθμιστεί αυτό;
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Έχουμε πει ότι για φέτος θα είναι η Κυριακή η 30η Δεκεμβρίου και αυτό διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν το δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί 21 Δεκεμβρίου και προσπαθούμε να διευκολύνουμε τονώνοντας την αγορά, δε θα είχε νόημα δηλαδή να το φέρναμε στις 16.
Στην πρόταση διαβούλευσης που θα αναρτηθεί μιλάμε για τις δύο Κυριακές του Δεκεμβρίου προ των Χριστουγέννων από την επόμενη χρονιά και αυτό με το σκεπτικό ότι όλοι μας ως καταναλωτές αν θέλουμε να κάνουμε ξέρω ΄γω κάποια ψώνια για βαφτιστήρια για παιδιά και λοιπά ως συνήθως κινούμαστε λίγο πριν τις 15-20 Δεκεμβρίου.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για την 30η Δεκεμβρίου..
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Θα βγάλουμε υπουργική απόφαση, έχουμε συνεννοηθεί με τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ, επειδή χρειάζεται στην πραγματικότητα νόμος, ότι δε θα προσβληθεί η υπουργική απόφαση και θα καλυφθούμε στον συντομότερο δυνατό χρόνο.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πόσο διάστημα..
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Νομίζω δύο εβδομάδες είναι ικανοποιητικό διάστημα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα στην αρχή του έτους..
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Θα υποβληθεί κανονικά το σχέδιο νόμου.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρέπει να υποβληθεί, διότι επαναλαμβάνω είναι και μνημονιακή υποχρέωση, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ποια είναι η μνημονιακή υποχρέωση;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η κατάθεση του αγορανομικού κώδικα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πότε λήγει η προθεσμία;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα πρέπει νομίζω μέσα στο Γενάρη του 2013 από όσο θυμάμαι να έχει νομοθετηθεί αυτό.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η απελευθέρωση είναι μνημονιακή υποχρέωση;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καταλαβαίνετε εκ των πραγμάτων ότι οι διατάξεις αυτές συζητούνται και θα συζητηθούν και με την τρόικα.
Επαναλαμβάνω όμως, επαναλαμβάνω ανεξάρτητα από την όποια βούληση της τρόικα, εμείς πιστεύουμε ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι ρυθμίσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, ρυθμίσεις που υπηρετούν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, που μπορεί να δημιουργήσουν στην ώρα τους καινούριες θέσεις εργασίας, που υπηρετούν τον καταναλωτή.
Ρυθμίσεις που είναι δίκαιες διότι βρίσκουν μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στους μεγάλους και στους μικρούς, οι μεγάλοι λειτουργούν 7 Κυριακές, οι μικροί οι οποίοι έχουν όντως ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι των μεγάλων λειτουργούν όλο το χρόνο αν θέλουν.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ να ρωτήσω, η απελευθέρωση των Κυριακών όλο το έτος Υπουργέ αν ήδη έχει συζητηθεί αν ήδη έχει τεθεί στο τραπέζι με τους επικεφαλείς της τρόικα ή με στελέχη της τρόικα.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Επαναλαμβάνω ότι ήταν δική μας επιλογή, δεν ξέρω πραγματικά πως θα το αντιμετωπίσουν. Θα δείτε, όταν θα σας μοιράσουμε τον πίνακα σε σχέση με το τι ισχύει στις ευρωπαϊκές χώρες τις υπόλοιπες, όχι σε όλες, αλλά στις περισσότερες ισχύει μια παραλλαγή αυτού που προτείνουμε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Απλά συμπληρωματικά, σε προηγούμενη συνέντευξη τύπου πριν κάνα ενάμισι μήνα είχατε πει ότι θα στείλετε τις αλλαγές όλες που προτείνετε για τον αγορανομικό κώδικα στην τρόικα και θα μας τις παρουσιάσετε όταν θα έχετε το οριστικό.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν είχα πει αυτό, το έχετε παρεξηγήσει, είχαμε στείλει και περιμένουμε ακόμα την οριστική τους απάντηση, τις αγορανομικές διατάξεις.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είστε σίγουρος;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι είμαι σίγουρος, μπορείτε να ψάξετε να το δείτε, διότι το έχουμε κάνει ήδη. Τον κώδικα τώρα τον βγάζουμε σε διαβούλευση, τώρα θα τον στείλουμε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να ρωτήσω δυο πράγματα, είπατε ότι στον πρώτο χρόνο θα δείτε κάποιο αποτέλεσμα από την απελευθέρωση των Κυριακών. Μπορείτε να μας πείτε σε τι βάθος χρόνου θα δείτε αύξηση της απασχόλησης, τζίρο στην αγορά, αν σκέφτεστε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να κλείσουν τα καταστήματα από τον ανταγωνισμό με τα μεγάλα δίκτυα. Και το τρίτο, εάν από την απελευθέρωση θα έχουμε επενδύσεις μεγάλων Malls.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, ακριβώς πάμε να αντιμετωπίσουμε πρώτα απ΄ όλα
-γίνομαι κουραστικός αλλά το επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά- το πρόβλημά του ανταγωνισμού ανάμεσα στα μεγάλα και στα μικρά, δίνοντας τη δυνατότητα στα μικρά να λειτουργούν τα καταστήματα όλες τις Κυριακές.
Τώρα, σε σχέση με τις θέσεις εργασίας, νομίζω ότι είναι αυτονόητο, όταν δίνεις τη δυνατότητα περισσότερα καταστήματα να λειτουργούν περισσότερες ώρες, περισσότερες μέρες, αυτονόητα θα χρειαστεί περισσότερο προσωπικό. Βεβαίως λειτουργούμε σε συνθήκες ύφεσης και επομένως αυτό δε θα φανεί αμέσως, ακριβώς επειδή λειτουργούμε σε συνθήκες ύφεσης.
Αλλά κι από την άλλη για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ύφεσης πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα απελευθέρωσης, να αναδιατάξουμε τα πράγματα. Εάν προσπαθούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα ακολουθώντας τους ίδιους παλιούς δρόμους, τότε ματαιοπονούμε. Προσπαθούμε να αλλάξουμε το γήπεδο, να ακολουθήσουμε παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών κρατών τα οποία ήδη έχουν καλύτερα αποτελέσματα από μας.
Το δρόμο της Ευρώπης και της κοινής λογικής κοντολογίς επιδιώκουμε να ακολουθήσουμε.
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση και το λέω πολύ καλόπιστα και να μην παρεξηγηθώ, ότι κάνετε μία ερώτηση που δεν απευθύνεται σε αυτό που εξαγγείλαμε. Εμείς ακριβώς αυτό που είπαμε είναι ακριβώς υπέρ των μικρών και πολύ μικρών λιανεμπόρων και αυτό το οποίο επιχειρούμε είναι να ξαναδώσουμε ζωή στις γειτονιές και στα εμπορικά καταστήματα αυτά τα μικρά.
Πως θα γίνει αυτό; Σήμερα όπου κάνετε βόλτα μια Κυριακή με τα παιδιά σας, βλέπετε λουκέτα και κλειστά μαγαζιά, ξενοίκιαστα. Λοιπόν εμείς τι λέμε; Ότι όταν έχουν αυτά τα μικρά μαγαζιά τη δυνατότητα τις Κυριακές να είναι ανοιχτά, εάν πάτε μια βόλτα με τα παιδιά σας και δείτε ένα βιβλιοπωλείο ανοιχτό θα μπείτε μέσα, να αγαπήσει το παιδί το βιβλίο, ενδεχομένως να αγοράσετε κι ένα-δυο βιβλία. Γιατί αυτό είναι κακό και γιατί αυτό λειτουργεί υπέρ των μεγάλων καταστημάτων;
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Α. ΣΚΟΡΔΑΣ: Προφανώς, το θέμα δεν είναι αν θα έρθουν επενδύσεις από τύπου Malls καταστήματα, το θέμα είναι πρώτα απ΄ όλα να μπει ένα σταμάτημα στα αυξανόμενα λουκέτα, δεύτερον να πάρει ανάσα δίνοντάς του πλεονέκτημα στο μικρό και πολύ μικρό μαγαζί της γειτονιάς.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, θέλω να ρωτήσω το εξής, έχετε μηνύματα από τους μικρούς πολύ μικρούς αυτοαπασχολούμενους ανθρώπους που δουλεύουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους με μηδενικό μεροκάματο έξι μέρες την εβδομάδα, ότι εάν λειτουργήσει και την Κυριακή αφενός αν το αντέχει το λειτουργικό κόστος, αφετέρου αν ο τζίρος που εκτιμάται ότι θα γίνει μπορεί να καλύψει τον ανύπαρκτο τζίρο των έξι προηγούμενων ημερών. Δηλαδή στο δια ταύτα, από πού προκύπτουν οι εκτιμήσεις που έχετε;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα σας πω. Μέχρι τώρα με όλες τις Κυβερνήσεις κατά καιρούς, το θυμόμαστε όλοι, η συζήτηση ήταν μήπως προστεθούν κάποιες παραπάνω Κυριακές και προστιθεμένων αυτών των Κυριακών τι όφελος θα υπήρχε για τους μεγάλους και τι πρόβλημα θα υπήρχε για τους μικρούς, εκεί ήταν η συζήτηση.
Λοιπόν, τώρα φύγαμε από αυτή τη συζήτηση, είναι καινούρια η συζήτηση που γίνεται και λέμε: Είναι εφτά Κυριακές για όλους και για τους μεγάλους και για τους μικρούς και όλες οι υπόλοιπες Κυριακές μόνο για τους μικρούς. Εάν κάποιος θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει ενστάσεις, δεν ξέρω αλλά περισσότερο πιθανό πάντως θα ήταν να έχουν οι μεγάλοι παρά οι μικροί.
Διότι οι μικροί έχουν τη δυνατότητα πάρα πολλές Κυριακές που θα λειτουργούν μόνο αυτοί, να χτίσουν μια κάποια πελατεία. Τους δίνουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα. Όποιος θέλει την εκμεταλλεύεται. Όποιος δεν θέλει, δεν την εκμεταλλεύεται δεν υπάρχει κάτι το υποχρεωτικό. Ούτε κάποιο στοιχείο καταναγκασμού. Γιατί ενώ αυξάνουμε την οικονομική ελευθερία που έχει ο κάθε μικρομεσαίος επιχειρηματίας, να υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση και τα ωράρια.
Πρώτη φορά βλέπω συζήτηση όπου μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες σαν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, να θέλουμε να περιορίσουμε τα ωράρια της εργασίας τους. Αν θέλουν δουλεύουν, αν δεν θέλουν δεν δουλεύουν.
Το κράτος πρέπει να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα ιδίως στο επίπεδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αίροντας αχρείαστους και περιττούς περιορισμούς. Αυτό είναι που επιχειρούμε να κάνουμε, προχωρώντας στο δρόμο της κοινής λογικής με δικαιοσύνη.