Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της συμμετοχής των ασφαλισμένων για φάρμακα από σήμερα

Μέχρι τώρα, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΠΥ μοιράζονταν το ποσό που προέκυπτε από τη διαφορά αυτή με τον Οργανισμό. Με στόχο, όμως, τη στροφή των πολιτών στα γενόσημα τίθεται από σήμερα σε ισχύ η σχετική Υπουργική Απόφαση, με την οποία οι πολίτες θα καλούνται να πληρώσουν, εκτός από τη συμμετοχή, το σύνολο της διαφοράς μεταξύ τιμής αναφοράς και λιανικής.

Αντίστοιχα, θα προσφέρεται έκπτωση 50% έκπτωση στη συμμετοχή, σε όσους ασφαλισμένους επιλέξουν σκεύασμα φθηνότερο από την τιμή αναφοράς.
Βέβαια, το ζητούμενο είναι αν τα Φαρμακεία πρόλαβαν να εφαρμόσουν τις αλλαγές αυτές στα ηλεκτρονικά τους συστήματα και αν θα υπάρχουν νέα προβλήματα στην εκτέλεση συνταγών.