Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και ρήτρα αλληλεγγύης

Αλλά μόνο σε … φυσικές καταστροφές. Τώρα γιατί αυτό θεωρείται ότι συμβάλλει στην ενοποίηση, δεν έχουμε καταλάβει:

 

Με αρκετές τροποποιήσεις, οι οποίες ανατρέπουν συνολικά το περιεχόμενο του αρχικού προσχεδίου, υπερψηφίστηκε (9/10/2012) στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), η γνωμοδότηση σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας και της ρήτρας  αλληλεγγύης.

 

Η Επικεφαλής της Ομάδας των Ευρωβουλευτών της ΝΔ, κα Μαριέττα Γιαννάκου, ως εισηγήτρια εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), τόσο στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, όσο και στην Επιτροπή Εξωτερικών του ΕΚ, η οποία είναι η κατεξοχήν αρμόδια Επιτροπή επί του θέματος, συνέβαλε καθοριστικά στο να απορριφθούν στο σύνολό τους οι προτάσεις για αποδυνάμωση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, αλλά και να συμπεριληφθούν πάγιες ελληνικές θέσεις στο τελικό κείμενο της Επιτροπής.

 

Υπενθυμίζεται, ότι οι υποχρεώσεις που πηγάζουν κυρίως από τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας  έχουν ιδιαίτερο εθνικό ενδιαφέρον τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Κύπρο, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ασφάλειας σε περίπτωση  που δεχθούν επίθεση από άλλο κράτος. Συγκεκριμένα, η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)) προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ένα από τα κράτη μέλη δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτή η υποχρέωση αμοιβαίας άμυνας δεσμεύει όλα τα κράτη μέλη, χωρίς ωστόσο, να επηρεάζεται η ουδετερότητα ορισμένων κρατών μελών, ούτε η συμμετοχή των κρατών μελών στο ΝΑΤΟ.  Η διάταξη αυτή συμπληρώνεται με τη ρήτρα αλληλεγγύης (άρθρο 222 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ)) που προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να ενεργούν από κοινού εάν ένα κράτος μέλος δεχθεί τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό προσχέδιο απηχούσε κυρίως τις θέσεις Βρετανών Ευρωβουλευτών που προσπαθούσαν να υποβαθμίσουν επί της ουσίας τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, θέτοντας  ουσιαστικά όλα τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας των κρατών μελών υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία του ΝΑΤΟ.  Το τελικό κείμενο της γνωμοδότησης της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων τάσσεται υπέρ της δημιουργίας ενός  ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού πλαισίου ασφάλειας για όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, ανεξάρτητα εάν ανήκουν στο ΝΑΤΟ ή όχι.

 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η  κα Μαριέττα Γιαννάκου εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για το τελικό αποτέλεσμα. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: “Το σημερινό αποτέλεσμα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη, αλλά και μια απάντηση προς αυτούς που προσπάθησαν να υπονομεύσουν μια θεσμικά κατοχυρωμένη  διάταξη στη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ως  η κατεξοχήν αρμόδια επιτροπή, μπορεί πλέον να προχωρήσει απερίσπαστη στην έκδοση της πρότασής της για μια ουσιαστική ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και αλληλεγγύης”.