Στην Αλβανία Σταυρός και Ανάσταση

Τά κείμενα του παρόντος τόμου αναφέρονται στά όσα συνέβησαν κατά τήν εικοσαετία 1991-2010 στήν Αλβανία. Κυρίως στήν ανασύσταση της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου εκκλησίας της Αλβανίας από τήν πλήρη διάλυσή της. Συγχρόνως, θίγονται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως:

 

Χριστιανισμός καί άλλα θρησκεύματα.
Ισλάμ. Θρησκευτικός φανατισμός.
Σύγκρουση πολιτισμού.
Σύγχρονη τρομοκρατία.
Διαχριστιανικοί διάλογοι.
Διαθρησκειακή προσέγγιση καί συνεργασία.
Ορθοδοξία στήν τρίτη χιλιετία.
εκκλησία καί έθνος.
εκκλησία καί νέοι.
Ξενοφοβία καί ρατσισμός.
Βαλκάνια: ζυμώσεις, συνύπαρξη.
Παγκοσμιοποίηση.
Ειρήνη καί φτώχεια στόν σύγχρονο κόσμο.
Οικονομική κρίση

Στίς συνεντεύξεις αυτές, ο αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, μέ τή βαθιά γνώση πού του προσφέρει η μακροχρόνια θρησκειολογική σπουδή καί η διεθνής πείρα του, σχολιάζει σύγχρονα κοινωνικο-πολιτικά γεγονότα καί μέ διεισδυτική, νηφάλια κρίση καί λόγο εκφραστικό τονίζει τήν ανθρώπινη διάσταση καί τήν ευρύτερη σημασία τους.

Αναστάσιος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και Πάσης Αλβανίας

 

SBN: 978-960-14-2482-8

Αρ. σελίδων: 437

Εκδόσεις Λιβάνη