Αμετάβλητα τα νέα στοιχεία για τις ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο του 14

Καμία μεταβολή σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις δεν κατέγραψε η ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις για υποχώρηση της συνολικής αξίας των εξαγωγών κατά 4,3% (στα 2,12 δις ευρώ, έναντι 2,22 δις ευρώ του Ιανουαρίου του 2013), όσο ακριβώς είναι και το ποσοστό υποχώρησης εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών.

 

 

Η υποχώρηση αυτή διατηρεί σε αρνητικό έδαφος την πορεία των εξαγωγών σε 12μηνη βάση και ειδικότερα στο -1,6%, σε σχέση με την περίοδο Φεβρουάριος 2012- Ιανουάριος 2013.

 

Ο περιορισμός των πιέσεων που είχαν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες του 2013, οφείλεται κυρίως στην ανάκαμψη της ζήτησης από τους Ευρωπαίους εμπορικούς εταίρους και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η συνολική αξία των εξαγωγών προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2013. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών οι εξαγωγές προς την ΕΕ μειώθηκαν κατά 1,7%.

 

Στον αντίποδα, το σκληρό ευρώ εξακολουθεί να επηρεάζει τις ελληνικές εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, οι οποίες τον περασμένο Ιανουάριο μειώθηκαν κατά 9,1%, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών και κατά 8,8% χωρίς να υπολογίζονται τα προϊόντα πετρελαίου.

 

Το αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων ήταν το ποσοστό της συνολικής αξίας των εξαγωγών που αντιστοιχεί στα κράτη-μέλη της ΕΕ να διαμορφωθεί στο 46,4% (έναντι 53,6% των Τρίτων Χωρών), ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει η αναλογία 65,6% υπέρ των χωρών της ΕΕ, έναντι 34,4% προς Τρίτες Χώρες.

 

Μεγάλη μείωση των εισαγωγών

 

Αντίστοιχη εικόνα επιβεβαίωσης των αρχικών εκτιμήσεων, αποτυπώνεται και στο μέτωπο των εισαγωγών, των οποίων η συνολική αξία μειώθηκε κατά 9,4% (-3,3% εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών). Σε επίπεδο 12μήνου (Φεβρουάριος 2013-Ιανουάριος 2014) προκύπτει μείωση της τάξης του 6,5%.

 

Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας περιορίστηκε στα 1,6 δις ευρώ (από 1,9 δις τον Ιανουάριο του 2013), ήτοι κατά 15,4%. Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών το εμπορικό έλλειμμα της χώρας μειώθηκε κατά μόλις 2,1% (1,07 δις ευρώ).