Αμοιβαία Προώθηση και Προστασία Επενδύσεων με ΗΑ Εμιράτα

Ολοκληρώθηκαν (23/10/2013) με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελληνικής και Εμιρατινής Αντιπροσωπείας επί του κειμένου της Συμφωνίας για την Αμοιβαία Προώθηση και Προστασία Επενδύσεων. Το μονογραφηθέν κείμενο λαμβάνει υπόψη σημεία ελληνικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την συμμόρφωση με το ενωσιακό κεκτημένο, και επιτυγχάνει τους στόχους που είχαν τεθεί από ελληνικής πλευράς, ανοίγοντας τον δρόμο για εκατέρωθεν επενδύσεις. Επισημαίνεται ότι για την υπογραφή της συγκεκριμένης Συμφωνίας και την θέση της σε ισχύ, προβλέπεται αρχικά η έγκριση του κειμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εν συνεχεία η κύρωσή του από την Βουλή. 


Κατόπιν των ανωτέρω, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Νότης Μηταράκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 
«Εκ μέρους της Ελληνικής κυβέρνησης, εκφράζω την ικανοποίηση και τις θερμές ευχαριστίες μου προς την κυβέρνηση των Η.Α.Ε. για την  ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.  Η συμφωνία για την αμοιβαία προώθηση και προστασία των επενδύσεων – που θα προωθηθεί άμεσα προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των Η.Α.Ε. και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει μεγάλα περιθώρια για την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων. 
Η Ελλάδα δεν είναι απλά ένα μέλος της Ευρωζώνης. Έχει διαχρονικά άριστες σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και κατέχει μια στρατηγική θέση στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Καθώς η Ελληνική οικονομία σταθεροποιείται και βγαίνει από την ύφεση δημιουργούνται σοβαρές επενδυτικές ευκαιρίες. Αυτές τις ευκαιρίες θέλουμε να αναδείξουμε και να τις χρησιμοποιήσουμε επ’ ωφελεία και των δύο χωρών.»

Από την πλευρά των Η.Α.Ε. o Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Younis Haji Al Khoori, δήλωσε ότι «αυτή η Συμφωνία, μαζί με τις άλλες Συμφωνίες που υπεγράφησαν πρόσφατα, θα ενισχύσει περαιτέρω την ροή κεφαλαίου μεταξύ των δύο χωρών και θα παρέχει επίσης μεγαλύτερη σιγουριά για τους επενδυτές όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν οι επιχειρηματίες σε περιπτώσεις όπως η επίλυση διαφορών». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «η Συμφωνία αυτή χρειάζεται να υπογραφεί και να επικυρωθεί το συντομότερο δυνατό.»