Συνεχίζεται η παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο

Από το ελληνικό υπουργείο εξωτερικών:

Είκοσι εννέα χρόνια συνεχιζόμενης προσβολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της διεθνούς έννομης τάξης συνιστά η μονομερής ανακήρυξη του ψευδοκράτους  στο κατεχόμενο από τον τουρκικό στρατό τμήμα της Κύπρου, που παρεμποδίζει  την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης του κυπριακού προβλήματος και έχει οδηγήσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα σε διεθνή απομόνωση.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει ρητά καταδικάσει την νομικά άκυρη αυτή ενέργεια και έχει καλέσει όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν, να μη διευκολύνουν ή με οποιοδήποτε τρόπο βοηθήσουν την αποσχιστική οντότητα που αυτοαποκαλείται «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Μέχρι σήμερα, η Τουρκία, δυστυχώς, εξακολουθεί να περιφρονεί τις Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό και  να επιδιώκει την διεθνή αναβάθμιση του παράνομου αποσχιστικού μορφώματος.

Ματαίως, διότι η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούμε τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Καλούμε την Τουρκία να αντιληφθεί, επιτέλους, ότι οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και η ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης προσδιορίζουν την βάση και το περιεχόμενο μιας συνολικής και αμοιβαία αποδεκτής λύσης.