Αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κρίσης

Νέα ενότητα στην ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

 

  Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με σκοπό την άμεση και έγκυρη ενημέρωση του κοινού, παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της μια νέα ενότητα αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κρίσης.

 

 

Η νέα ενότητα παρουσιάζει τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης και για την πρόληψη οικονομικών ανισορροπιών στο μέλλον. Συγκεκριμένα, στην υπο-ενότητα «Δράσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο» παρουσιάζεται εκτενώς η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, ενώ στην υπο-ενότητα «Υποστήριξη στην Ελλάδα» μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη βοήθεια που λαμβάνει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο σε οικονομικό επίπεδο, με το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, όσο και σε τεχνικό, με την Ομάδα Δράσης της ΕΕ για την Ελλάδα.

 

Οι δύο υπο-ενότητες περιλαμβάνουν εκτενή σχετικά κείμενα και εξωτερικούς συνδέσμους, χρήσιμων για την ενημέρωση του κοινού. Επιπλέον, το υλικό της συγκεκριμένης ενότητας ανανεώνεται διαρκώς, με βάση την επικαιρότητα και τις εξελίξεις.

 

http://ec.europa.eu/ellada