Αντισυνταγματικός ο σφαγιασμός των εφ’ άπαξ με αναδρομική ισχύ από 01/08/2010

ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο σφαγιασμός των εφ’ άπαξ είναι άδικος, καταχρηστικός, παράνομος και
αντισυνταγματικός.
Καταλύει κάθε έννοια κράτους δικαίου και καταπατά τη βασική διάταξη του
Συντάγματος περί ισότητας των πολιτών και την αρχή της αναλογικότητας. Στο σχέδιο
νόμου προβλέπεται ρητά ότι έχει αναδρομική ισχύ από 01/08/2010 και περιλαμβάνει όχι
όσους θα αποχωρήσουν, αλλά όσους έχουν ήδη αποχωρήσει από την εργασία τους και
είναι σήμερα άνεργοι!!! Δηλαδή, έχουν καταθέσει αίτηση για σύνταξη και εφ’ άπαξ και
καθυστερούν τα Ταμεία τους να τα χορηγήσουν.
Η μεγάλη αυτή αδικία με την αναδρομική ισχύ από 01/08/2010 πρέπει να
σταματήσει τώρα. Τουλάχιστον όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης και
αποχώρησαν από τη δουλειά του, να δικαιωθούν το εφ’ άπαξ όπως ισχύει σήμερα στα
Καταστατικά των Ταμείων τους. Για τους μελλοντικούς, που θα καταθέσουν από εδώ και
πέρα, αφού οριστεί ο ενιαίος τρόπος υπολογισμού των εφ’ άπαξ, να δοθεί μια
μεταβατικότητα στην εφαρμογή.
Αυτό απαιτεί η ισονομία, το κράτος δικαίου και το Σύνταγμα το ίδιο. Σε αντίθετη
περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη όλοι, εργαζόμενοι και
συνταξιούχοι και ειδικότερα όσοι έχουν καταθέσει αίτηση από 01/08/2010, και
αποχώρησαν από τη δουλειά τους και δεν έχουν ακόμη δικαιωθεί εφ΄ άπαξ (δηλαδή δεν
έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφ’ άπαξ βοηθήματος, χωρίς να φέρουν
καμία απολύτως ευθύνη).
Δεν μπορεί την αδυναμία των Ασφαλιστικών Ταμείων, τη γραφειοκρατία και την
ανοργανωσιά του Δημοσίου να την πληρώνει ο έλληνας πολίτης με τόσο βαρύ τίμημα, που
φτάνει μέχρι και το 64% για τα Ταμεία εφ’ άπαξ του ιδιωτικού τομέα.
Την ίδια στιγμή, που τα «σαΐνια» και οι «ημέτεροι» πήραν τις συντάξεις και τα εφ’
άπαξ σε χρόνο ρεκόρ!!!
Η ρύθμιση, λοιπόν, αυτή, εφ’ όσον ψηφιστεί ως έχει, παραβιάζει ευθέως το άρθρο
25 του Συντάγματος και την αρχή της αναλογικότητας, ειδικότερα δε, την παρ. 3 που
απαγορεύει ρητά την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑ.Π.Ι.Τ.:
1. Κονιδάρης Γεράσιμος, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΤΑΠΙΤ, εκπρόσωπος του κλάδου Φαρμάκου
2. Προύτζος Παναγιώτης, μέλος ΔΣ ΤΑΠΙΤ, εκπρόσωπος του κλάδου Τουρισμού-
Επισιτισμού
3. Στεφανόπουλος Γιάννης, μέλος ΔΣ ΤΑΠΙΤ, εκπρόσωπος του κλάδου Μετάλλου
4. Νικάκης Δημήτρης, μέλος ΔΣ ΤΑΠΙΤ, εκπρόσωπος του κλάδου εμπορικών
καταστημάτων
5. Μπαλαμπανίδης Ευστράτιος, μέλος ΔΣ ΤΑΠΙΤ, εκπρόσωπος του κλάδου Λιμένων
Ελλάδος
6. Χαντζιάρας Ευάγγελος, μέλος ΔΣ ΤΑΠΙΤ, εκπρόσωπος του κλάδου Τσιμέντου
7. Ελισσαίου-Καπάτου Άννα, μέλος ΔΣ ΤΑΠΙΤ, εκπρόσωπος του κλάδου Ιπποδρομιών
8. Τσιμενίδης Γεώργιος, μέλος ΔΣ ΤΑΠΙΤ, εκπρόσωπος του κλάδου Λιπασμάτων
9. Λύρας Θανάσης, μέλος ΔΣ ΤΑΠΙΤ, εκπρόσωπος υπάλληλων ΤΑΠΙΤ
Οι Διοικήσεις των Ομοσπονδιών:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
0ΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ – ΚΛΑΔΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΑΘ