Τι ισχυρίζεται η κυβέρνηση για την ΑΟΖ

Απάντηση ΥΦΥΠΕΞ Κ. Τσιάρα σε επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή σχετικά με ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ

Πρωτολογία:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς θα μπορούσα να απαντήσω σε πολλά από τα σχόλια που ακούστηκαν νωρίτερα. Οκτώ χρόνια όμως τώρα υπηρετώντας τον κοινοβουλευτικό θεσμό, υποστηρίζω πως ένας από τους σοβαρούς λόγους υποβάθμισης όσων γίνονται, όσων ακούγονται σε αυτή την αίθουσα ή και της εικόνας που δημιουργείται, είναι η πρακτική να μεταφέρουμε τη συζήτηση σε θέματα εντελώς διαφορετικά από αυτά, που κάθε φορά η Ημερήσια Διάταξη προβλέπει.

Βεβαίως και είναι ένα ελεύθερο βήμα το Βήμα του ελληνικού Κοινοβουλίου. Ελεύθερο στην έκφραση, στην κατάθεση, στην καταγραφή απόψεων. Ωστόσο αν κάθε φορά ανακαλύπτουμε και φέρνουμε προς συζήτηση όλα τα ζητήματα τα οποία μπορούν να αφορούν το εσωτερικό ή το εξωτερικό της χώρας, η συζήτηση επί της ουσίας σπάνια γίνεται.

Θα προσπαθήσω λοιπόν καταρχήν να μείνω στη συζήτηση της Ημερήσιας Διάταξης και βεβαίως εάν χρειαστεί θα αναφερθούμε σε πιο ειδικά ζητήματα.

Η Ελλάδα, όπως όλοι γνωρίζουμε, παραμένει ένας σημαντικός και αναγνωρισμένος παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας σε ένα εξαιρετικά ρευστό γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Η ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη νοτιοανατολική Μεσόγειο προφανώς αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής μας αλλά και της Ευρώπης και προσφέρει τη δυνατότητα διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών αλλά και των οδών διέλευσης. Η εξαγωγή του φυσικού αερίου Ισραήλ και Κύπρου προς την Ευρώπη μέσω Ελλάδος θα ενισχύσει τη συνεργασία των τριών χωρών δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές. Η κρίση επιβάλλει να μην αφήσουμε καμία ευκαιρία αναξιοποίητη, αλλά και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και πεδία συνεργασίας με σημαντικούς, παραδοσιακούς αλλά και νέους εταίρους μας.

Όπως έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει ο Υπουργός Εξωτερικών, το ζήτημα της οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με τις παράκτιες χώρες δεν εξετάζεται μεμονωμένα. Διερευνάται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο θέσπισης αλλά και οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών σύμφωνα με τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα της διεθνούς συμβάσεως για το δίκαιο της θάλασσας του 1982. Στρατηγικός στόχος της Ελλάδας είναι η οριοθέτηση όλων των θαλασσίων ζωνών με όλους τους γείτονές της, εξέλιξη που θα συμβάλει στην εμπέδωση της σταθερότητας αλλά και θα αποδειχθεί παράγοντας ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών έχει αναφερθεί και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις του με ομολόγους του, όπως πρόσφατα με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, στο ζήτημα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και στην αναγκαιότητα οριοθέτησης της μεταξύ των δύο χωρών.

Βεβαίως υπάρχει και το θέμα της συμφωνίας του 2009 με την Αλβανία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και βέβαια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Έχουμε συμφωνήσει με την άλλη πλευρά να εργαστούμε από κοινού ώστε η εκκρεμότητα αυτή να διευθετηθεί το συντομότερο δυνατόν.

Η Ελλάδα δεν απεμπολεί οποιοδήποτε κυριαρχικό της δικαίωμα και φυσικά η ανακήρυξη της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση. Στο πλαίσιο αυτό η θέσπιση ΑΟΖ στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα το οποίο η χώρα μας είναι αποφασισμένη να ασκήσει μετά από καλή προετοιμασία στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της.

Ήδη από το 1995 κατά την επικύρωση της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας η οποία αναφέρεται στο 1982, όπως σας ανέφερα, η Ελλάδα κατέθεσε την εξής δήλωση στο κείμενο της οποίας παραμένουμε σταθεροί: «Η Ελλάδα, επικυρώνοντας τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, διασφαλίζει όλα τα δικαιώματά της και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Η Ελλάδα θα αποφασίσει πότε και πώς θα ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα σύμφωνα με την εθνική της στρατηγική. Τούτο δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον απεμπόληση εκ μέρους της Ελλάδος των δικαιωμάτων αυτών».

Η Ελλάδα έχει δρομολογήσει συγκεκριμένες διαδικασίες για την εκμετάλλευση των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία αδειοδότησης, την αναζήτηση, την έρευνα και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, σύμφωνα με τον ν. 2289/1995 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 4001/2011, προχώρησε στην προκήρυξη διεθνούς δημόσιας ανοικτής πρόσκλησης για συμμετοχή σε σεισμικές ερευνητικές εργασίες απόκτησης δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης εντός της θαλάσσιας ζώνης στη δυτική και νότια Ελλάδα ώστε να εξασφαλιστεί η απόκτηση, επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα που ακολουθούνται στη βιομηχανία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Τα δεδομένα αυτά θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του δυναμικού της περιοχής σε υδρογονάνθρακες, αλλά βεβαίως και στην προώθηση του διεθνούς γύρου αδειοδότησης για την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σ’ ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Συνολικά – νομίζω ότι κάποιος εκ των ομιλητών το ανέφερε – οκτώ μεγάλες εταιρείες εξειδικευμένες στον τομέα των σεισμικών ερευνών για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων με παγκόσμια παρουσία και εμπειρία κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές στο ΥΠΕΚΑ για πραγματοποίηση σεισμικών ερευνών μη αποκλειστικής χρήσης στο Ιόνιο πέλαγος και στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης. Η αξιολόγηση των προσφορών ολοκληρώθηκε από την αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΕΚΑ με την επιλογή της εταιρείας πετρελαίων «Geo-services» και εντός των προσεχών ημερών πρόκειται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Επιπροσθέτως, το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στην προκήρυξη διεθνούς δημόσιας ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Πατραϊκός Κόλπος (Δυτικά)» και «Κατάκολο» και στην χερσαία περιοχή «Ιωάννινα» με τη διαδικασία της ανοιχτής πρόσκλησης open door. Κατατέθηκαν οκτώ προσφορές στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και για την προώθηση των διαδικασιών του διαγωνισμού συγκροτήθηκε επιτροπή που έργο της έχει την αξιολόγηση των προτάσεων και τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης με τους υποψηφίους επενδυτές.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από το ΥΠΕΚΑ μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της διαπραγμάτευσης η επιτροπή θα εισηγηθεί προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τους προτεινόμενους επενδυτές για την περιοχή.

Όπως βλέπετε η χώρα μας επιδιώκει με τρόπο συστηματικό την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών σε πείσμα περί του αντιθέτου αιτιάσεων. Παράλληλα, τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, σε στενό συντονισμό μεταξύ τους, διαχειρίζονται με ψυχραιμία ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες από γειτονικές χώρες καθιστώντας σαφή έναντι όλων την αποφασιστικότητά μας και  την απόκρουση κάθε προσπάθειας που θα υπονόμευε την ασφάλεια της χώρας.

Ειδικά στον τομέα της άμυνας, παρά τη γνωστή δημοσιονομική συγκυρία, εκτελούνται τα απαραίτητα προγράμματα συντήρησης και αναβάθμισης των υπαρχόντων οπλικών μέσων και συστημάτων καθώς και απόκτησης νέων.

Και εδώ, αν θέλετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο θα σας έλεγα ότι το να φάσκει κανείς και να αντιφάσκει προφανώς δεν είναι λογικό στα μάτια όσων μας ακούν ή μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί από τη μια πλευρά να υποβαθμίζεται το στράτευμα και από την άλλη να αισθανόμαστε  υπερήφανοι όταν βρισκόμαστε στην ορκωμοσία των καταδρομέων σήμερα το πρωί. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

Στοχεύουμε, με επιμονή, στην οργάνωση και διατήρηση σύγχρονων στρατιωτικών μονάδων με ικανή στελέχωση, άρτια εκπαίδευση και επαρκή ισχύ με κυρίαρχα στοιχεία αυτά της ετοιμότητας, διαθεσιμότητας, άμεσης αντίδρασης, ευκινησίας, ευελιξίας, υποστήριξης μάχης και υποστήριξης διοικητικής μέριμνας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά όλα τα ενδεχόμενα κρίσης υπερασπιζόμενες την ασφάλεια, την εδαφική ακεραιότητα και όλα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μεταξύ των οποίων βεβαίως είναι και η υπεράσπιση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της χώρας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω πως η προερχόμενη από τα ανατολικά σύνορά μας απειλή πολέμου, το γνωστό σε όλους μας «casus belli», είναι απαράδεκτη, αντίθετη  με το χάρτη τον Ηνωμένων Εθνών αλλά και με το διαπραγματευτικό πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό το υπογραμμίζουμε με κάθε ευκαιρία στην τουρκική πλευρά επισημαίνοντας πως αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα-πρόσκομμα στην πλήρη ομαλοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και πως η άρση του, καθώς και η συμμόρφωση της Άγκυρας με το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα με τις προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση κάθε σύγχρονου κράτους. Παράλληλα ενημερώνουμε ανελλιπώς για το ζήτημα αυτό τους εταίρους και συμμάχους μας, αλλά και το σύνολο των διεθνών συνομιλητών μας ενώ η ανάγκη άρσης του casus belli έχει επανειλημμένως καταγραφεί σε ευρωπαϊκά κείμενα αλλά και σε συμπεράσματα.

Από πλευράς μας έχουμε διασαφηνίσει προς κάθε πλευρά ότι επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Σχέσεις όμως που αναπτύσσονται με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και το σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας. Σεβόμαστε εμπράκτως την αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας και καλούμε σθεναρά και σταθερά την Τουρκία να πράξει το ίδιο. Αυτό άλλωστε υπαγορεύεται από την επιλογή μας η εξωτερική πολιτική της χώρας να βασίζεται στις σταθερές αρχές της καλής γειτονίας, του σεβασμού τους διεθνούς δικαίου, με στόχο βεβαίως την εμπέδωση κλίματος σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Σας ευχαριστώ πολύ.

 

 

Δευτερολογία:

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, η μεγαλύτερη κατάκτηση της κοινωνίας εδώ και αιώνες είναι η δημοκρατία και οι θεσμοί της. Η δημοκρατία και οι θεσμοί της έχουν όμως, συγκεκριμένους κανόνες. Η διαφορετικότητα των απόψεων ενισχύει τη δημοκρατία. Η κατάλυση, όμως, των κανόνων της την υποβαθμίζει και την κάνει κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον σε σχέση με αυτό που προσδοκούν οι πολίτες.

Αυτούς τους τρεις μήνες ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση δίνουν μία τεράστια μάχη να κρατήσουν τη χώρα στα πόδια της και κυρίως να της δώσουν τη δυνατότητα της προοπτικής και του μέλλοντος. Αυτή η μάχη, δυστυχώς, συνδυάζεται και με έναν παράλληλο αγώνα, για να επικρατήσει το αυτονόητο και η κοινή λογική, που, δυστυχώς, απουσιάζουν από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτικού συστήματος.

Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να μη δημιουργούμε λανθασμένες εντυπώσεις σε σχέση με αυτό που υποστηρίζουμε και πάνω σε αυτό θα ήθελα να  κάνω μια αναφορά σε σχέση με την αρχή της ομιλίας σας για την αποχώρηση του ΔΝΤ από το σχήμα της Τρόικας.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν δήλωσε κάτι τέτοιο, όπως ισχυριστήκατε. Απλώς, επανέλαβε αυτό που κάθε φορά επαναλαμβάνει, πως χρειάζονται διασφαλίσεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και την συνέχιση της χρηματοδότησης. Αυτή είναι μία σταθερή, πάγια θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία δεν άλλαξε ούτε στην παρούσα εξαιρετικά κρίσιμη φάση.

Θα σας επαναλάβω ότι ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση δίνουν μία τεράστια μάχη αυτήν την στιγμή. Εάν κανείς το αντιμετωπίζει με τέτοιο τρόπο ή με τέτοια άρνηση, αντιλαμβάνεστε ότι όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά αντίθετα, λειτουργεί προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Εμείς θέλουμε τη χώρα όρθια, δεν θέλουμε τη χώρα να σέρνεται και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, με βάση την εντολή που έχει δώσει πρόσφατα μέσα από εκλογές ο ελληνικός λαός, εκτιμώντας ότι οι συγκεκριμένες επιλογές θα βοηθήσουν τη χώρα να ξαναβρεί το δρόμο της.

Επιπλέον, αν θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά και να καταγράψουμε τον απόηχο από την επικείμενη επίσκεψη της Καγκελαρίου κ. Μέρκελ, θα μπορούσε κανείς εύκολα να πει ότι αυτό είναι απλώς ένα πολύ θετικό σημάδι εν όψει των εξελίξεων. Και έτσι το εκτιμούμε, όταν για πρώτη φορά -από την εποχή τουλάχιστον που η Ελλάδα μπήκε σε αυτήν την τρομερή οικονομική περιδίνηση- επισκέπτεται την Ελλάδα ο ανώτατος πολιτειακός αξιωματούχος της Γερμανίας.

Άρα, λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε ελάχιστα σοβαροί σε σχέση με το μήνυμα που εκπέμπουμε στους πολίτες μέσα από αυτήν την Αίθουσα, θα σας έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί σε σχέση με τον τρόπο που προβάλλουμε ορισμένα γεγονότα ή σε κάθε περίπτωση κάποιες ειδήσεις.

Για τη Χρυσή Αυγή δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω κάποιο ιδιαίτερο σχόλιο. Θα πω μόνο ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά των συναδέλφων Βουλευτών και κυρίως του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της  περί δήθεν αποκλεισμού της από διάφορα όργανα ή από τη μη συμμετοχή της σε διάφορες αποφάσεις, όταν λαμβάνονται από κοινού διακομματικά, θα σας πω ότι έχουν προσκληθεί για το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που θα γίνει τη Δευτέρα από τον Υπουργό κ. Αβραμόπουλο και ακόμη μέχρι σήμερα που είναι Παρασκευή δεν έχουν απαντήσει.

Εγώ ο ίδιος από αυτό το Βήμα ζήτησα από τον κύριο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής να μου φέρει τις προτάσεις του για τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες σε μια ερώτηση που αφορούσε τη Θράκη και βεβαίως, ακόμα  τις περιμένω. Αν αυτό θεωρείται αποκλεισμός, προφανώς, έχει να κάνει με κάτι διαφορετικό, από εκείνο που όλοι αντιλαμβανόμαστε.

Το ζήτημα, όμως, είναι πώς εκτιμά καθένας το δικό του ρόλο και τη δική του συμμετοχή στην πεμπτουσία της δημοκρατίας που είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία. Άρα, λοιπόν, οποιοδήποτε άλλο σχόλιο περιττεύει.

Για τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός και προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά έχει τοποθετηθεί και το έχει κάνει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, εκτιμώντας ότι οι διαδικασίες θα προχωρήσουν γρήγορα με βάση όλα αυτά τα οποία έχουν δρομολογηθεί εδώ και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Όπως τόνισα και κατά την πρωτολογία μου, η θέσπιση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα, το οποίο η χώρα μας θα ασκήσει στον κατάλληλο χρόνο, συνεκτιμώντας, βεβαίως, τις συνθήκες, καθώς και τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τις παράκτιες χώρες. Οι διεθνείς σχέσεις δεν κινούνται -ούτε θα μπορούσαν, άλλωστε, να κινούνται- σε κενό αέρος. Αναφέρθηκα ήδη στις επαφές, είναι τα συγκεκριμένα βήματα που έχουν γίνει του Υπουργού με τους ομολόγους του της Αιγύπτου, αλλά και της Αλβανίας.

Είναι προφανές, άλλωστε, ότι για όλες τις χώρες της Μεσογείου οι Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες, που σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δύνανται να εκτείνονται έως και τα διακόσια ναυτικά μίλια από τις ακτές, επικαλύπτονται. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό.

Συνεπώς, τίθεται θέμα εκ των πραγμάτων οριοθέτησης μεταξύ γειτονικών παρακτίων κρατών. Η επισήμανση αυτή καθιστά πρόδηλο πως η κήρυξη ΑΟΖ από την Ελλάδα δεν πρόκειται από μόνη της να λύσει τη χρονίζουσα διαφορά της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία.

Άρα, σας επαναλαμβάνω, δίνουμε μία μάχη του αυτονόητου πλέον εδώ και δεν είναι τίποτα περισσότερο. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για αμοιβαία επωφελή πρόοδο στις διμερείς μας σχέσεις με την Τουρκία. Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας ελπίζουμε ότι θα δώσει την ώθηση στις σχέσεις μας σε πολλούς τομείς. Στο πλαίσιο προετοιμασίας της επόμενης συνεδρίασης του οργάνου αυτού, όπως ανακοίνωσε και ο Υπουργός στην ομιλία του ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, την επόμενη εβδομάδα, όπως είναι τουλάχιστον μέχρι σήμερα τα δεδομένα, αναμένεται να επισκεφθεί τη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Νταβούτογλου.

Πέραν αυτού όμως, στο πλαίσιο της επιθυμίας μας για επίτευξη προόδου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εντάσσονται και οι προσπάθειές μας για την επίλυση της διαφοράς οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία, μέσω της εμπιστευτικής διαδικασίας διερευνητικών επαφών που ξεκίνησαν από το 2002. Αυτό βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε ή ότι δεν βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση για την άμεση και αποτελεσματική υπεράσπιση της ασφάλειας της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας.

Υπογράμμισα ήδη κατά την πρωτολογία μου το γεγονός πως η χώρα μας κινείται με δραστήριο και συστηματικό τρόπο στην κατεύθυνση της εκμετάλλευσης του υποθαλάσσιου ορυκτού πλούτου της χώρας. Και τούτο, όπως προηγουμένως σημείωσα, επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη ανάθεση από το ΥΠΕΚΑ, βάσει της διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης, στη νορβηγική εταιρεία πετρελαίων Geo-Services της διενέργειας σεισμικών ερευνών, απόκτησης δεδομένων, μη αποκλειστικής χρήσης στο Ιόνιο και Νότιο Κρητικό Πέλαγος, αλλά και την τρέχουσα διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης για τρεις περιοχές στη Δυτική Ελλάδα, εκ των οποίων οι δύο είναι θάλασσες.

Είναι συγκεκριμένα τα βήματα, κύριοι συνάδελφοι, που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και νομίζω ότι σ’ αυτούς τους τρεις μήνες μία καινούργια Κυβέρνηση η οποία στηρίζεται όντως από τρία διαφορετικά πολιτικά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μία Κυβέρνηση εθνικής ενότητας, εθνικού σκοπού, δείχνει και τη διάθεση και το δρόμο αντιμετώπισης του συγκεκριμένου ζητήματος.

Άρα, επαναλαμβάνω για άλλη μία φορά. Αν θέλουμε να είμαστε ελάχιστα πειστικοί προς τους πολίτες ως πολιτικό σύστημα απέναντι σε διαδικασίες που τους αφορούν, απέναντι σε διαδικασίες για τις οποίες αγωνιούν, για εξελίξεις που θα καθορίσουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το μέλλον της πατρίδας μας, θα πρέπει να είμαστε και συγκεκριμένοι και σοβαροί και τα βήματα να είναι προσεκτικά. Ταυτόχρονα το σύνολο των συμμετεχόντων, το σύνολο των συναδέλφων, το σύνολο των παρατάξεων εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οφείλει με ευθύνη και σοβαρότητα να αντιμετωπίζει την κάθε εξέλιξη.

 

Σας ευχαριστώ πολύ.

 5/10/2012