Στρέβλωση της αγοράς ενέργειας, προς όφελος συγκεκριμένων ολιγοπωλίων

Το ΤΕΕ καταγγέλλει συστηματική μεθόδευση Στρέβλωσης της αγοράς ενέργειας, προς όφελος συγκεκριμένων ολιγοπωλίων, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε βάρος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και χιλιάδων μικρών και μεσαίων επενδυτών
Εκδήλωση στο ΤΕΕ: «Οι νέες ρυθμίσεις για τις Φ/Β επενδύσεις. Στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Ποιοι ωφελούνται, ποιοι καταστρέφονται»: στο πλαίσιο της απόφασης ανάδειξης του «άρθρου μόνου» Ν.4093/2012 και ποιους εξυπηρετεί
Η επαλήθευση των θέσεων του ΤΕΕ αποτελεί συνήθως δικαίωση αλλά ταυτόχρονα και πικρία για τις στρεβλώσεις των ασκούμενων πολιτικών και για τις συνέπειες που βαραίνουν τον Έλληνα πολίτη και τη Χώρα.
Η αγορά ενέργειας θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους τομείς αιχμής για το ξεπέρασμα της κρίσης, για την ανταγωνιστικότητα της Χώρας, για την οικοδόμηση παραγωγικής δομής και για την ύπαρξη έργων υποδομής μέσα στην κρίση.
Αντ’ αυτού και η Ενέργεια εντάσσεται στους χώρους που επιχειρείται με «επιτυχία» η αποσάθρωση της και η αποσταθεροποίηση όσων, μικρών και μεσαίων επενδυτών, συμμετείχαν στα επίκαιρα εγχειρήματα ανάπτυξης ενεργειακών μονάδων, κυρίως Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με παρότρυνση της Πολιτείας.
Έτσι, χωρίς την ύπαρξη ενός σοβαρού μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, επιχειρήθηκαν υπερβολικές δογματικές πολιτικές, χωρίς την ύπαρξη συνοδών δράσεων και παραγωγικών μονάδων, που θα βοηθούσαν τη Χώρα να ωφεληθεί από το σύνολο των αναπτυσσόμενων υπεραξιών ενός κλάδου, συνεχίζοντας την πεπατημένη της Χώρας ως καταναλωτή τεχνολογιών και προϊόντων και όχι ως παραγωγό.
Ακολουθώντας τη γνωστή πολιτική να ακολουθούμε «άκριτα», χωρίς όρους, σχεδιασμούς άλλων και με βάση την εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων αντί των συμφερόντων της Χώρας και των πολιτών είτε ως καταναλωτών είτε ως επιχειρηματιών το ελληνικό κράτος έδωσε κίνητρα για την ανάπτυξη ΑΠΕ, χωρίς την ύπαρξη σχεδίου για την υλοποίηση εργοστασίων παραγωγής συστημάτων ΑΠΕ, χωρίς στόχους και χρονοδιάγραμμα, χωρίς εκσυγχρονισμό και ύπαρξη νέων σταθμών βάσης εγχώριων καυσίμων, χωρίς σχεδιασμό για τις επιπτώσεις στις τιμές ρεύματος στον πολίτη και στην παραγωγή.
Με επιμέρους πολιτικές δόθηκε ώθηση σε κλάδους ΑΠΕ, απαγορεύοντας ουσιαστικά την ανάπτυξη άλλων τομέων, όπως τα υδροηλεκτρικά και η γεωθερμία, απαξιώνοντας τις μονάδες βάσης με λιγνίτη και τη ΔΕΗ, βαφτίζοντας τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από το εισαγόμενο φυσικό αέριο ανανεώσιμη πηγή και χαρακτηρίζοντας τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα συμβατική μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
Για μια ακόμη φορά οι στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν στην αγορά ενέργειας αποτέλεσαν το επικοινωνιακό άλλοθι για νέες επιμέρους πολιτικές καταστροφής κάποιων πολλών και πλουτισμού κάποιων άλλων λίγων.
Έτσι στον Ν. 4093/2012, γνωστό ως «άρθρο μόνο», όπως έχουμε ήδη τοποθετηθεί, περιλαμβάνονται διατάξεις πλουτισμού και εύνοιας ολιγοπωλίων που έχουμε ευθύνη να αναδείξουμε στον ελληνικό λαό, που βαφτίστηκαν ως μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής και παρουσιάζονται ως ειδική έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών επενδύσεων ανέρχεται στο εξοντωτικό 25% του κύκλου εργασιών των φωτοβολταϊκών επενδύσεων.
Η ένταξη αυτών των διατάξεων στο «άρθρο μόνο» χωρίς συζήτηση που θα εξέταζε όλες τις πτυχές του προβλήματος και χωρίς την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αγορά ενέργειας, είχαν στόχο την αποφυγή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και τον εξαναγκασμό της Βουλής και των Βουλευτών σε υπερψήφιση ρυθμίσεων ελληνικής κατασκευής και προέλευσης που οδηγούν στην εξαφάνιση των μικρών και μεσαίων παραγωγών, συνεχίζοντας το κλίμα αναξιοπιστίας του ελληνικού Κράτους που αλλάζει επί της ουσίας τους όρους ανταγωνισμού, που έχει δεσμευτεί, σε όσους ήδη έχουν επενδύσει με δική του παρότρυνση.
Είναι άλλωστε ενδεικτικό της θέλησης των εμπνευστών της ρύθμισης η αλλαγή ακόμη και του χρόνου ενεργοποίησης της σύνδεσης των φωτοβολταϊκών σταθμών, σε ήδη εγκεκριμένες υπάρχουσες άδειες, από 18 μήνες σε 4 μήνες. Χρόνος που δεν ανταποκρίνεται στους χρόνους απόκρισης ούτε των δημόσιων υπηρεσιών ούτε του τραπεζικού συστήματος. Είναι προφανές ότι η επίκληση του εμπορίου αδειών, που πρέπει να θεραπευτεί και αποτελεί στρέβλωση της αγοράς, αντιμετωπίζεται με διατάξεις απαγόρευσης διαβίβασης αδειών, εγκρίσεων, επένδυσης και μετόχων στις αδειοδοτημένες εταιρείες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για όλες τις μορφές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και όχι με διατάξεις που δημιουργούν συνθήκες απαγορευτικής υλοποίησης.
Το ΤΕΕ εξακολουθεί την πλήρη έρευνα και μελέτη του συνολικού συστήματος παραγωγής εμπορίας και κατανάλωσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας και θα ενημερώσει, ως οφείλει, με Δημόσια Συζήτηση την ελληνική κοινωνία και τις κοινωνικές της οργανώσεις.
Τα προηγηθέντα του Ν.4093/2012/Παράγραφος Ι θα γίνουν κτήμα της ελληνικής κοινωνίας και των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας, δεδομένης της παράβασης όχι μόνον κειμένων νομοθετημένων διατάξεων, αλλά και των στοιχειωδών διακηρυγμένων κανόνων δεοντολογίας και πολιτικής ηθικής.
Όπως έχουμε ήδη διακηρύξει, το ΤΕΕ θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες μαζί με τους Συλλόγους των Μηχανικών, με στόχο την ανάδειξη των αντισυνταγματικών ρυθμίσεων και την εξυπηρέτηση συμφερόντων μέσω του «Άρθρου Μόνου», που βαφτίστηκαν διαρθρωτικές αλλαγές, για την ανατροπή αυτής της ανάλγητης και αντιαναπτυξιακής πολιτικής.
Σε αυτό το πλαίσιο θα εντάσσεται η Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΕ με θέμα: «Οι νέες ρυθμίσεις για τις Φ/Β επενδύσεις. Στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Ποιοι ωφελούνται, ποιοι καταστρέφονται».