Stress tests: δυσμενές σενάριο ζημία 269 δισεκ

Η ΕΚΤ, η ΕΒΑ και βεβαίως οι 49 από τις 51 τράπεζες στην ΕΕ εκμεταλλευόμενοι τα stress tests θα περάσουν μαζικά το μήνυμα ότι ο τραπεζικός κλάδος στην Ευρώπη είναι αξιόπιστος, φερέγγυος και το πρόβλημα των NPLs στην Ιταλία ή το ρίσκο στα παράγωγα στην Γερμανία ή ο αδύναμος χρηματοπιστωτικός τομέας στην Πορτογαλία είναι φαινομενικά όχι πραγματικά προβλήματα.

 

Όλοι θα αισθανθούν άνετα που ξεπεράστηκε ο σκόπελος αυτός βεβαίως οι αγορές, οι επενδυτές θα επιβραβεύσουν αυτά τα «θετικά stress tests» με άνοδο στις μετοχές.

Την 1η Αυγούστου του 2016 την Δευτέρα θα έχουμε άνοδο στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια απόρροια αυτών των πολύ θετικών stress tests.

Δυστυχώς όμως ακόμη μια φορά χάθηκε η ευκαιρία να υπάρξει πραγματική εξυγίανση στις τράπεζες.

Χάθηκε μια ευκαιρία να υπάρξει μια γενναία και ουσιαστική κάθαρση στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Τα stress tests δεν ήταν τίποτε άλλο από μια προσπάθεια ωραιοποίησης και λογιστικού μαγειρέματος των προβλημάτων.

Αν προέκυπτε τραπεζική κρίση στην Ευρώπη τώρα όχι μόνο η ΕΕ θα βυθιζόταν σε ύφεση αλλά θα αποδεικνυόταν η αναποτελεσματικότητα της ΕΚΤ η οποία έχει αυξήσει κατά 1,1 τρισεκ. ευρώ τον ισολογισμό της για να….φουσκώσει τις αποτιμήσεις των ομολόγων και των μετοχών.

Τα stress tests συγκάλυψαν τα προβλήματα και αυτό δεν αποτελεί απλά μια εκτίμηση συνομωσίας.

Βέβαια θα πουν πολλοί ότι τα stress tests στις 51 τράπεζες «δαπάνησαν» 269 δισεκ. καθώς τόση ήταν η θεωρητική απώλεια σε κεφάλαιο των 51 τραπεζών με βάση το δυσμενές σενάριο των stress tests σε σύνολο κεφαλαίων 1,238 τρισεκ. ευρώ.

Ο Renzi ο Ιταλός πρωθυπουργός δεν ήταν αυτός που 3 φορές προειδοποίησε ότι υπάρχουν τράπεζες με ακραία επικίνδυνη έκθεση σε παράγωγα;

Υπονοούσε την Deutsche bank…ωστόσο και η BNP Paribas έχει μεγάλη έκθεση σε παράγωγα.

Οι Γερμανοί ως απάντηση στα υπονοούμενα Renzi δεν είπαν ότι οι Ιταλικές τράπεζες έχουν προβλήματα τεράστιας κλίμακας με τα NPLs;

Όλα αυτά όμως ως δια μαγείας εξαφανίστηκαν και το αποκορύφωμα όλων τι είδαμε η Deutsche bank να συμμετέχει στην ανακεφαλαιοποίηση της Monte Dei Paschi….την οποία είχε κατηγορήσει ο Renzi ως φούσκα…  

ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ STRESS TESTS

Από τα stress tests στο δυσμενές σενάριο υπέστησαν ζημία 269 δισεκ.

Δηλαδή στα διάφορα δυσμενή σενάρια που ελήφθησαν υπόψη οι τράπεζες υπέστησαν μια ζημία 269 δισεκ. ευρώ.

Μια ζημία θεωρητική καθώς τα stress tests αποτυπώνουν ένα δυνητικό κίνδυνο.

Το βασικό επιχείρημα που προβάλλεται για τις «καλές» επιδόσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι ότι τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια έχουν αυξήσει τα κεφάλαια τους 180 δισεκ. οπότε είναι θωρακισμένες κεφαλαιακά.

Όμως αυτό αποτελεί ένα παραμύθι.

Η ΕΚΤ με το 1,1 τρισεκ. αγορά τραπεζικών assets και ομολόγων έχει παραμορφώσει την πραγματική εικόνα των τραπεζών σε όλη την Ευρώπη.

Ένα βάρος 360 δισεκ. στην Ιταλία από τα προβληματικά δάνεια με τις εξασφαλίσεις να είναι μόνο 210 δισεκ….μας είπαν ότι για μια ζημία 150 δισεκ. οι Ιταλικές τράπεζες θα καθαρίσουν με μια ανακεφαλαιοποίηση 8-10 δισεκ. εκ των οποίων τα 5 δισεκ. η Monte Dei Paschi.

ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για να μην φανούν προκλητικά αναξιόπιστα τα stress tests η EBA η ευρωπαϊκή αρχή τραπεζών και η ΕΚΤ έπρεπε να στρεσάρουν με τέτοιο τρόπο τις τράπεζες ώστε να φανεί ότι ήταν σκληρά και επώδυνα stress tests.

Στο πλαίσιο αυτό

1)Έβγαλαν με αρνητικά κεφάλαια την Monte Dei Paschi -2,44% έχοντας συνολικά απώλεια σε core tier 1 ακριβώς 14,51%.

Πρακτικά στο δυσμενές σενάριο η Monte Dei Paschi δεν είχε 8,44 δισεκ. κεφάλαια αλλά περίπου -1,5 δισεκ. κεφάλαιο ή απώλεια 10 δισεκ. λόγω των stress tests.

2)H Unicredit βρέθηκε με 7,10% core tier 1 ή απώλεια στο κεφάλαιο 3,29% με βάση τα stress tests.

Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 11 δισεκ. απώλεια κεφαλαίου.

3)Η Allied Irish bank με core tier 1 4,31% ή απώλεια σε κεφάλαιο 8,81% είχε την δεύτερη χειρότερη επίδοση μεταξύ των 51 τραπεζών στην ΕΕ.

4)Η Royal Bank of Scotland είναι απώλεια σε κεφάλαιο στα stress tests 7,45% με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 να μειώνεται από 15,53% στο 8,08%.

Πέρασε τα stress tests αλλά θα χρειαστεί διορθωτικές κινήσεις στα κεφάλαια της.

Να σημειωθεί ότι τις χειρότερες επιδόσεις εμφάνισαν:

1)η Monte Dei Paschi -2,44% με αρνητικά κεφάλαια,

2)η Allied Irish 4,33%,

3)η Αυστριακή τράπεζα Raiffeisen με 6,12% θα χρειαστεί να ενισχύσει τα κεφάλαια της

4)η Banco Popular Espanol 6,62% θα χρειαστεί να ενισχύσει τα κεφάλαια της

5)η Bank of Ireland 6,15% θα χρειαστεί να ενισχύσει τα κεφάλαια της

6)Η Deutsche bank με 7,8% πέρασε τα stress tests αλλά ίσως χρειαστεί κάποιες διορθωτικές κινήσεις.

Κάτω από 8% στο core tier 1 που φαίνεται ότι θα αποτελέσει και κριτήριο για κινήσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων – όχι κατ΄ ανάγκη ΑΜΚ – και όχι μόνο το 5,5% core tier 1 που αποτελεί το ελάχιστο όριο….βρίσκονται 11 τράπεζες και αυτές θα κληθούν σε συνεργασία με την ΕΚΤ και την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας να βελτιώσουν τα κεφάλαια τους.

Ωστόσο όσες τράπεζες βρίσκονται πέριξ του 6% και χαμηλότερα είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να ενισχύσουν σημαντικά τα κεφάλαια τους.

Τα stress tests δεν συμπεριέλαβαν τις 123 τράπεζες που συμμετείχαν στα stress tests του 2014 αλλά μόνο τις 51 μεγαλύτερες.
Προφανώς και υπήρχε σκοπιμότητα.

Αν οι 51 τράπεζες έχασαν 269 δισεκ. σε κεφάλαιο, πολλές τράπεζες από την θέση 52 έως 124 θα χρειαζόντουσαν σίγουρα ανακεφαλαιοποίηση και ίσως πάνω από 16-18 θα βρισκόντουσαν στην ίδια θέση με την Monte Dei Paschi δηλαδή αρνητικά κεφάλαια.

Τα stress tests δεν περιλαμβάνουν τον πιθανό αντίκτυπο ορισμένων κανονισμών που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, γνωστό ως «Βασιλεία IV» αναφέρει η KPMG, που θα οδηγήσει σε 350 δισ νέων κεφαλαιακών αναγκών για τις 100 μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου.

Η Alvarez & Marsal, τονίζει ότι στο σκέλος των ομολόγων ήταν πιο ήπια τα stress tests.

Η PwC αναφέρει ότι τα stress tests εστιάστηκαν στην φερεγγυότητα, όχι στην οικονομική βιωσιμότητα των 51 τραπεζών.

Με βάση τα stress tests οι 51 τράπεζες υπέστησαν μια ζημία 349 δισεκ. από τον πιστωτικό κίνδυνο εκ των οποίων τα επιχειρηματικά δάνεια προκάλεσαν ζημία 144 δισεκ. στις τράπεζες στο δυσμενές σενάριο των stress tests.

ΕΥΡΩΠΗ: ΦΟΒΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΝΤΟΜΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ BAIL IN

Τέσσερα χρόνια ακριβώς έχουν περάσει από την περίφημη φράση του Mάριο Ντράγκι «η ΕΚΤ είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να προφυλάξει το ευρώ. Και, πιστέψτε με, θα είναι αρκετό», η οποία τότε κατάφερε να σώσει την Ευρωζώνη από την κρίση χρέους και τη διάλυση. Τώρα, τέσσερα χρόνια μετά, οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται και πάλι να έχουν εναποθέσει της ελπίδες τους στον 68χρονο Ιταλό τραπεζίτη για να σώσει την Ευρωζώνη από μια νέα κρίση, η οποία κινδυνεύει να γίνει παγκόσμια: την τραπεζική κρίση των συστημικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος.  

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με ένα βουνό «κόκκινων» δανείων ύψους 1,2 τρισ. ευρώ, τη στιγμή που και οι διεθνείς τράπεζες έχουν πολύ υψηλά επίπεδα μόχλευσης, γεγονός που τις αφήνει ευάλωτες ακόμα και σε μια μικρή ζημιά, η οποία μπορεί να γονατίσει την κεφαλαιακή τους βάση και να αυξήσει τον κίνδυνο αφερεγγυότητας.

NO 1 ΑΠΕΙΛΗ

Σήμερα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αποτελούν τη Νο 1 απειλή για το παγκόσμιο σύστημα και όλα δείχνουν ότι ένα πρωτοφανές ντόμινο έχει αρχίσει και εκτυλίσσεται, με αφορμή αλλά όχι αιτία το Brexit, το οποίο ξεσκέπασε τις αδυναμίες της υπόλοιπης Ε.Ε., με αρχή τις ιταλικές τράπεζες και με συνέχεια τις γερμανικές και τις πορτογαλικές και, σε δεύτερο χρόνο, τις γαλλικές, λόγω της σημαντικής τους έκθεσης σε χώρες όπως η Ιταλία κ η Γερμανία…

«Το δεύτερο εξάμηνο του έτους προμηνύεται εξαιρετικά δύσκολο. Η κατάσταση στην Ιταλία και οι επιπτώσεις που θα έχει στην υπόλοιπη Ευρώπη θα συνεχίσει να είναι ένας από τους μεγαλύτερους μακρο-πολιτικούς κινδύνους«, σημειώνει οFederico Santi, αναλυτής της Eurasia Group.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΤΑΣΗ

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο ευρωπαϊκό. Οι αναδυόμενες αγορές είναι και αυτές αντιμέτωπες με έναν ανάλογο πονοκέφαλο και, όταν σε αυτό το παζλ προστίθεται η Κίνα, καταλαβαίνει κανείς τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει η παραμικρή έκρηξη.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η Κίνα «κάθεται» πάνω σε 1,3 τρισ. δολάρια «επικίνδυνα» δάνεια, με τις πιθανές ζημίες από αυτά να αγγίζουν το 7% του ΑΕΠ, ενώ η Ινδία είναι αντιμέτωπη με 150 δισ. δολ. προβληματικών δανείων ή το 10% του συνολικού ΑΕΠ της. Οι τράπεζες της Βραζιλίας προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των δανείων σε καθυστέρηση, το οποίο αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς και σήμερα αγγίζει το 4% του συνόλου των χορηγήσεων.

ΙΤΑΛΙΑ: ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟΥ Η MONTE DEI PASCHI 

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες η κρίση στην Ιταλία έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει –τουλάχιστον βραχυπρόθεσμαπαγκόσμια αναταραχή στις αγορές, καθώς οι οικονομικοί και οι πολιτικοί κίνδυνοι θα συγκρουστούν. Απειλεί, επίσης, να αιφνιδιάσει πολλούς επενδυτές, οι οποίοι θεωρούσαν ότι τα προβλήματα των τραπεζών είχαν τεθεί σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο μετά την οικονομική κρίση.

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΟ 15% ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Οι ιταλικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με ένα «βουνό» μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το συνολικό τους ποσό αγγίζει τα 360 δισεκατομμύρια ευρώ ή περίπου το 15% του συνόλου των χορηγήσεων, αγγίζοντας το 20% του ιταλικού ΑΕΠ. Αυτό συγκρίνεται με το 5% του συνόλου των χορηγήσεων, όπου έφταναν τα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2008-2009.

Οι μετοχές τους έχουν βυθιστεί, με τη Monte dei Paschi, την παλαιότερη τράπεζα της Ιταλίας και τρίτη μεγαλύτερη αυτήν τη στιγμή στη χώρα, να σημειώνει βουτιά άνω του 80% από τις αρχές του έτους, τραβώντας την προσοχή των αγορών, ενώ η ΕΚΤ τής ζητά να μειώσει την έκθεσή της σε «κόκκινα» δάνεια από 46,9 δισ. ευρώ το 2015 σε 14,6 δισ. το 2018.

Αυτό ήταν το γεγονός που τράβηξε τη σκανδάλη και πυροδότησε τις ανησυχίες για τη φερεγγυότητα της τράπεζας, αλλά και ολόκληρου του ιταλικού τραπεζικού συστήματος, κηρύσσοντας έναν πόλεμο μεταξύ του Ματέο Ρέντσι και της Κομισιόν, με φόντο και το… Βερολίνο, σχετικά με τον κανόνα του bail in, ο οποίος είναι σε ισχύ από τις αρχές του έτους.

ΛΕΙΠΟΥΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Η πρόσβαση των ιταλικών τραπεζών σε νέα κεφάλαια έχει περιοριστεί σημαντικά πλέον. Το Atlante, το όχημα που δημιούργησε η κυβέρνηση για αυτόν τον σκοπό, είναι ανεπαρκώς χρηματοδοτημένο κατά 4-6 δισ. ευρώ για να μπορέσει να αναλάβει το έργο της ανακεφαλαιοποίησης των προβληματικών τραπεζών. Επίσης είχε σημαντικά προβλήματα, αφού αντλούσε χρήματα για στήριξη από τις ισχυρότερες τράπεζες, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ιδρύματα.

Η εξυγίανση των αφερέγγυων τραπεζών, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ε.Ε, το γνωστό bail in, θα οδηγήσει στο «κούρεμα» τίτλων αξίας περίπου 200 δισ. ευρώ που κατέχουν οι ιδιώτες επενδυτές, κάτι το οποίο θα αποδειχθεί πολιτικά δύσκολο, ενώ οι κανόνες της Ε.Ε. για τα όρια του Προϋπολογισμού και του δημόσιου χρέους καθιστούν επίσης δύσκολο για την ιταλική κυβέρνηση να παρέμβει.

Μετά τα stress tests και με τη Monte dei Paschi να έχει ήδη καταστρώσει σχέδιο άντλησης κεφαλαίων από τις ιδιωτικές τράπεζες, έτσι ώστε να ενισχύσει τον ισολογισμό της και να αποφύγει τη μερική κρατικοποίησή της –σε συνδυασμό με την ανοιχτή στήριξη που προσέφερε ο Mάριο Ντράγκι προς τις ιταλικές τράπεζες, νομιμοποιώντας ουσιαστικά στη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 21 Ιουλίου το bail out, δηλαδή τη δημόσια διάσωση, αντί του bail in–, ο Αύγουστος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα θερμός για τους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους.

Καθώς η Ιταλία είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα bank run θα μπορούσε γρήγορα να εξαπλωθεί σε επίπεδο Ευρωζώνης, όπου πολλές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με σημαντικά προβλήματα, εν μέρει λόγω των χαμηλών επιτοκίων-ρεκόρ, που ψαλιδίζουν τα περιθώρια κέρδους. Οι εταιρείες στην Ευρώπη εξαρτώνται από τραπεζικά δάνεια πολύ περισσότερο από ό,τι στις ΗΠΑ, έτσι τα προβλήματα των τραπεζών μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και τις πιο επιτυχημένες εταιρείες να αντιμετωπίσουν σημαντική πιστωτική στενότητα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτό έχει οδηγήσει σε φόβους ενός «doom loop» ή, αλλιώς, ενός επικίνδυνου φαύλου κύκλου, καθώς η αδυναμία του τραπεζικού συστήματος της Ιταλίας μπορεί να απαιτήσει κρατική διάσωση ή «κούρεμα» καταθέσεων, σε μια στιγμή που η χώρα είναι ήδη υπερχρεωμένη γύρω στο 135% του ΑΕΠ.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Η οικονομία της Πορτογαλίας αποτελεί εδώ και ένα αρκετά μεγάλο διάστημα πηγή ανησυχίας για τους Ευρωπαίους πολιτικούς, αλλά η συνεχιζόμενη τραπεζική κρίση και η γενικά αρτηριοσκληρωτική της οικονομία απειλούν να εξελιχθούν στον νέο μεγάλο «πονοκέφαλο» της Ευρωζώνης.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΕΟΝ ΑΔΥΝΑΜΕΣ

Οι HSBC, Brown Brothers Harriman, Barclays, Moody’s, αλλά και το ΔΝΤ, έχουν ήδη προειδοποιήσει για την εύθραυστη κατάσταση των τραπεζών της Πορτογαλίας και της ευρύτερης οικονομίας της. Όπως επισημαίνει η Moody’s, οι πορτογαλικές τράπεζες είναι από τις πιο αδύναμες κεφαλαιακά στην Ευρωζώνη και δεν βλέπει «σημαντικό περιθώριο βελτίωσης της κατάστασης μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες«.

H Moody’s υπογραμμίζει την αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από την κεφαλαιακή ένεση για τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, την Caixa Geral de Depositos, για την οποία εκκρεμεί η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΕΙΛΗ

 Η Moody’s σημειώνει, επίσης, ότι η αδυναμία του τραπεζικού κλάδου της χώρας αποτελεί μόνιμη απειλή για την πιστοληπτική ικανότητα της κυβέρνησης.

«Αρκετές πορτογαλικές τράπεζες χρήζουν άμεσης προσοχής. Εκτός από την πώληση της Novo Banco, το μεγαλύτερο και πιο επείγον θέμα είναι η επίλυση των προβληματικών δανείων στη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας από πλευράς καταθέσεων, την Caixa Geral. Ως αποτέλεσμα των σημαντικών αναγκών ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών (7,5 δισ. ευρώ), των δημοσιονομικών αποκλίσεων και της επιδείνωσης των μακροοικονομικών προοπτικών, οι ανάγκες χρηματοδότησης για το πορτογαλικό υπουργείο Οικονομικών θα είναι μεγαλύτερες από ό,τι οι Αρχές σήμερα εκτιμούν. Η ανάγκη για ένα νέο πρόγραμμα διάσωσης στην Πορτογαλία είναι ένας σοβαρός κίνδυνος», τονίζει η Barclays. Σύμφωνα με τον οίκο, η Caixa Geral de Depositos χρειάζεται να αντλήσει κεφάλαια ύψους 2 δισ. με 5 δισ. ευρώ, ενώ η Banco Novo εκτιμάται πως θα χρειαστεί 2,9 δισ. με 3,9 δισ. ευρώ.

H Novo Banco ήταν η «καλή» τράπεζα που δημιουργήθηκε από τις… στάχτες της Banco Espirito Santo, που έπρεπε να διασωθεί από το κράτος, τον Αύγουστο του 2014. Η ιδέα ήταν να πουληθεί η Novo Banco για να πληρωθεί το κόστος της διάσωσης, αλλά η διαδικασία τελικά απέτυχε. Στη συνέχεια, τον περασμένο Νοέμβριο, η ΕΚΤ είπε στη Novo ότι θα χρειαστεί να συγκεντρώσει περίπου 1,4 δισ. ευρώ νέα κεφάλαια, τα οποία η τράπεζα αρχικά δήλωσε ότι θα προέλθουν από την πώληση περιουσιακών στοιχείων. Λίγο περισσότερο από έναν μήνα αργότερα, η Κεντρική Τράπεζα της Πορτογαλίας ουσιαστικά εγκατέλειψε την προσπάθεια.

Στις 29 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε ότι είχε μεταφέρει 2 δισεκατομμύρια ευρώ senior ομολόγων της Novo πίσω στην Banco Espirito Santo. Με άλλα λόγια, η Novo Banco έκλεισε την «τρύπα» των 1,4 δισ. ουσιαστικά δηλώνοντας 2 δισ. ομολόγων της ως «άκυρα«, ουσιαστικά «κουρεύοντάς» τα.

Όπως ανέφεραν οι «Financial Times«, η κυβέρνηση του Αντόνιο Κόστα μαζί με την Κεντρική Τράπεζα της Πορτογαλίας επιδιώκει μια «συστημική λύση» για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων 30 δισ. ευρώ που βαραίνουν τον τραπεζικό κλάδο.

Γιατί η Γερμανία θεωρείται η «μητέρα όλων των κινδύνων»

Η τραπεζική κρίση δεν σταματά στην Ιταλία. Ίσως να μην ξεκινά καν σε αυτήν. Ο κατακερματισμένος τραπεζικός κλάδος της Γερμανίας είναι ευάλωτος και σε καμία περίπτωση δεν έχει αναμορφωθεί πλήρως μετά την κρίση του 2008.

Κατά το ΔΝΤ, το γερμανικό τραπεζικό σύστημα ενέχει υψηλότερο βαθμό μετάδοσης της ενδεχόμενης κρίσης του προς τα έξω, από τους κινδύνους που εγκυμονεί εσωτερικά.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του Ταμείου, η Γερμανία χρειάζεται να εξετάσει εάν τα σχέδια εξυγίανσής της για τις τράπεζες είναι λειτουργικά, συμπεριλαμβάνοντας μια έγκαιρη αξιολόγηση των assets που πρέπει να μεταβιβαστούν, της συνεχιζόμενης πρόσβασης σε υποδομές της χρηματοπιστωτικής αγοράς και εάν οι Αρχές μπορούν να διασφαλίσουν τον έλεγχο μιας τράπεζας εάν οι δράσεις εξυγίανσης πάρουν κάποιες ημέρες, εφόσον χρειαστεί, με την επιβολή ενός μορατόριουμ.

EKΘΕΣΗ ΣΕ  ΠΑΡΑΓΩΓΑ 42 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Με έκθεση σε παράγωγα αξίας 42 τρισ. ευρώ και πτώση σχεδόν 100% στα κέρδη του β’ τριμήνου, η Deutsche Bank έχει χάσει από την αρχή του χρόνου το 45% της κεφαλαιοποίησής της και η μετοχή της αγγίζει ιστορικά χαμηλά, ενώ το ΔΝΤ προειδοποίησε ότι ο γερμανικός αυτός γίγαντας έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στους συστημικούς κινδύνους. Εκτός από την υψηλή έκθεση σε ευρωπαϊκά και τραπεζικά ομόλογα, αποτελεί τη μεγαλύτερη γέφυρα τραπεζικών κινδύνων ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική.

Οι Landesbanks, οι περιφερειακές τράπεζες της Γερμανίας, είναι επίσης αντιμέτωπες με την εκτόξευση των επισφαλών δανείων και επίμονα χαμηλή κερδοφορία. Η Bremen Landesbank, που ανήκει κατά 54,8% στη NordLB και κατά 41% στην πόλη της και η οποία είχε ενεργητικό ύψους 29 δισ. ευρώ στα τέλη του 2015, τάραξε τις αγορές στις αρχές του μήνα, όταν το ομόλογό της έχασε το 25% της αξίας του μετά τις ενδείξεις ότι η κρατική βοήθεια θα είναι ασθενέστερη από το αναμενόμενο και, σύμφωνα με αναφορές, η τράπεζα έχει περιέλθει σε τόσο μεγάλη οικονομική ανάγκη, ώστε δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς κρατική βοήθεια, κάτι που όμως είναι αδύνατον, αφού η Γερμανία έχει αντιταχθεί σε αντίστοιχες σκέψεις της ιταλικής κυβέρνησης, καθώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει πλέον το bail in.

ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ Η ΚΟΜΜΕRΖΒΑΝΚ

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζει και η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, η Commerzbank, με τους αναλυτές να εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι σχετικά με το μέλλον της τράπεζας. Η γερμανική τράπεζα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα –προς έκπληξη της αγοράς, καθώς τα αποτελέσματά της ανακοινώνονται επίσημα τη Δευτέρα– ότι τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά το ένα τρίτο και διαμορφώθηκαν στα 209 εκατ. ευρώ και ότι ο κεφαλαιακός της δείκτης υποχώρησε εν τω μέσω αυξημένων συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων και ρυθμιστικών αλλαγών. Το μεγάλο σοκ για την αγορά ήταν η απροσδόκητη πτώση του βασικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, Core Tier 1, στο 11,5%, από το 12% στο τέλος Μαρτίου.

Η τράπεζα τόνισε πως η πτώση προέρχεται κυρίως από τον υψηλότερο όγκο των assets σταθμισμένου ρίσκου, λόγω των ρυθμιστικών αλλαγών, της αύξησης των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων εξαιτίας των πολύ χαμηλών επιτοκίων και της διεύρυνσης των spreads των ιταλικών ομολόγων. Αυτή η είδηση σίγουρα αποτελεί άσχημο νέο για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά και για το Eυρωσύστημα.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

*Πηγή : capital.gr