Παράνομες οι διαθεσιμότητες – απολύσεις εργαζομένων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

          Η ολομέτωπη επίθεση της Κυβέρνησης στους εργαζομένους του Δημοσίου, υποκύπτοντας στους Τροϊκανούς εκβιασμούς, οδηγεί στη διάλυση των Κοινωνικών Δομών χωρίς να παρέχει βελτίωση και αναδιάρθρωση του Κράτους. Διαλύει τη Δημόσια Διοίκηση πλήττοντας αδιακρίτως τους εργαζόμενους σε αυτήν καθώς και όλον τον Ελληνικό Λαό. Κανείς δεν είναι αντίθετος στην εξυγίανση του Δημοσίου Τομέα ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Κοινωνίας, η διαθεσιμότητα και οι απολύσεις το μόνο που επιτυγχάνουν είναι τη διάλυση του κράτους και των κοινωνικών υπηρεσιών.

 

Ειδικότερα, η ανεπίσημη γνωστοποίηση της λίστας διαθεσιμοτήτων των υπαλλήλων του Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενός υπουργείου ιδιαίτερα κρισίμου για την ασφάλεια της χώρας, κατέδειξε, με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο, τόσο τις πρακτικές προχειρότητας και αυθαιρεσιών που ακολουθήθηκαν, όσο και την στοχευμένη προσπάθεια αφανισμού μιας ολόκληρης κατηγορίας εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα, αυτής των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ., ανεξαρτήτως ειδικότητας, παραγωγικότητας, χρησιμότητας, σπουδαιότητας παρεχομένου έργου, εργασιακής συμπεριφοράς, τυπικών προσόντων, ετών προϋπηρεσίας και τομέα στον οποίο εργάζονται.

Σημειώνεται ότι στις λίστες διαθεσιμότητας του ΥΠΕΘΑ συμπεριλήφθηκε αυθαίρετα το σύνολο των Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων του Υπουργείου (371 εργαζόμενοι), χωρίς καμία λογική εκσυγχρονισμού των επιμέρους Υπηρεσιών ή περιστολής δαπανών, δεδομένου ότι είναι χαμηλόμισθοι. Η συντριπτική πλειοψηφία δε των Υπαλλήλων αυτών είναι είτε επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικών ή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, είτε εξειδικευμένοι τεχνικοί με πολύτιμη εμπειρία στο αντικείμενο τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί με διαδικασίες που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, χωρίς κανένα πειθαρχικό παράπτωμα στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Θεωρούμε, ότι η σύνταξη  της σχετική λίστας διαθεσιμοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έρχεται σε σαφή αντίθεση με τις προβλέψεις του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 και της σχετικής απόφασης του  Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, οι μόνοι τρόποι για να τεθούν σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι, χωρίς αξιολόγηση, είναι να κριθεί από τους συναρμόδιους υπουργούς ότι καταργείται ολόκληρη ειδικότητα ή κλάδος ή η Υπηρεσία στην οποία εργάζονται.

Στο ΥΠΕΘΑ επομένως, καταστρατηγήθηκε ο Νόμος και οδηγούνται οι υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα, χωρίς να καταργηθούν συνολικά οι ειδικότητές τους, με μοναδικό αυθαίρετο κριτήριο ότι είναι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Μια πρακτική που, σημειωτέον, κανένα άλλο Υπουργείο δε συμμερίστηκε.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να πράξει τα αυτονόητα, αποσύροντας άμεσα την λίστα της ντροπής και να σταματήσει εδώ η αυθαιρεσία και ο σφαγιασμός των Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.  που συντελείται με τρόπο Αντισυνταγματικό εξυπηρετώντας ένα και μόνο στόχο, αυτό των  αριθμητικών απολύσεων, οδηγώντας εκατοντάδες οικογένειες στον οικονομικό και κοινωνικό αφανισμό.