Αρχείο κατηγορίας Επιχειρηματικά

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές περί Κρατικών Ενισχύσεων στις Θαλάσσιες Μεταφορές

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές περί Κρατικών Ενισχύσεων στις Θαλάσσιες Μεταφορές (2004) αποτελούν το θε-
σμικό πλαίσιο λειτουργίας της ναυτιλίας στην ΕΕ. Αποτελούν προϋπόθεση «εκ των ων ουκ άνευ» του φορο-
λογικού καθεστώτος της ναυτιλίας στην ΕΕ. Σε αυτά τα πλαίσια, το Ελληνικό σύστημα φορολογίας της χωρη-
τικότητας (tonnage tax) – το παλαιότερο του είδους του διεθνώς από την εισαγωγή του το 1938 – ήταν το
πρότυπο το οποίο μιμήθηκαν με παραλλαγές στην ΕΕ και αλλού.

Συνέχεια ανάγνωσης Οι Κατευθυντήριες Γραμμές περί Κρατικών Ενισχύσεων στις Θαλάσσιες Μεταφορές

Τι πρέπει να αλλάξει και τι οφείλει να πράξει ο επιχειρηματικός κόσμος την επομένη των εκλογών

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, εκφράζοντας την αγωνία του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, που βιώνει με δραματικό πλέον τρόπο τις συνέπειες της παρατεταμένης ακυβερνησίας και αντιμετωπίζει το ορατό ενδεχόμενο εσωτερικής παύσης πληρωμών και χρεοκοπίας της αγοράς, καλεί τον πολιτικό κόσμο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να συγκροτήσει την επομένη των εκλογών, πάσει θυσία, μια σταθερή και υπεύθυνη Ελληνική Κυβέρνηση. Λίγο πριν την ολοκληρωτική αυτοκαταστροφή μας, επιχειρηματίες και πολιτικοί, οφείλουμε να κινηθούμε σε ένα νέο πεδίο συνεννόησης το οποίο θα χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαία η επαναδιατύπωση μιας νέας και ευρείας συμφωνίας ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα και την αγορά η οποία θα πρέπει να είναι η βάση για το νέο Εθνικό Αναπτυξιακό σχέδιο.

 

Συνέχεια ανάγνωσης Τι πρέπει να αλλάξει και τι οφείλει να πράξει ο επιχειρηματικός κόσμος την επομένη των εκλογών