Αρχείο κατηγορίας Βιομηχανία- Κατασκευές

Βιομηχανία

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

 

 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της σημασίας του κλάδου των κατασκευών για την ελληνική οικονομία, στην εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή του και στη διατύπωση προτάσεων για θεσμικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα αίρουν σημαντικά εμπόδια και θα μεγιστοποιούν τη συμβολή του κλάδου στην προσπάθεια ανάταξης της εθνικής οικονομίας.

 Η μελέτη εδώ

Συνέχεια ανάγνωσης Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Πως μπορεί να ανασυγκροτηθεί ο μεταποιητικός τομέας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ. ΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗ «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΖΗΣΙΜΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης Πως μπορεί να ανασυγκροτηθεί ο μεταποιητικός τομέας

Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: α΄ τρίμηνο 2014

 

Τράπεζα της Ελλάδος. Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα,(1) εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το α΄ τρίμηνο του 2014 ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 7,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013. Για το σύνολο του 2013, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,3% (11,5%, 11,7%, 9,2% και 8,6% το α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2013, αντίστοιχα), έναντι 11,7% το 2012.

Συνέχεια ανάγνωσης Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: α΄ τρίμηνο 2014

Tα μεγέθη των 100 μεγαλύτερων βιομηχανιών το 2012

Επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών τους, σε ενοποιημένη βάση, παρουσίασαν οι 100 μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις (βάσει κύκλου εργασιών 2012) στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της Direction Business Reports.

Συνέχεια ανάγνωσης Tα μεγέθη των 100 μεγαλύτερων βιομηχανιών το 2012

Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: β΄ τρίμηνο 2013

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. «Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα(1), εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το β΄ τρίμηνο του 2013 ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 11,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Εξάλλου, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2013 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,3%, ενώ για το σύνολο του 2012 η αντίστοιχη μείωση ήταν 11,7% (10,6%, 10,8%, 12,6% και 13,0% το α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2012, αντίστοιχα), έναντι 5,5% το 2011.

Συνέχεια ανάγνωσης Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων: β΄ τρίμηνο 2013