Αρχείο κατηγορίας Γεωργία – Πρωτογενής Τομέας

Το πρότυπο AGRO 7

Με απόφαση του νεοσύστατου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ» αρμόδιου για την έκδοση προδιαγραφών ποιότητας για τα αγροτικά προϊόντα, εγκρίθηκε το πρότυπο AGRO 7 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με Γενετικά Τροποποιημένες Ζωοτροφές».

Πρότυπο AGRO 7 (απαιτήσεις, προδιαγραφές, διαδικασίες) Συνέχεια ανάγνωσης Το πρότυπο AGRO 7

Εγκύκλιος για ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων

Μέχρι να γίνει υποχρεωτική και για τους ανθρώπους…

Συνέχεια ανάγνωσης Εγκύκλιος για ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων

Προβλήματα της Ελληνικής Κτηνοτροφίας

Η επιστολή του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ροντούλη

Προβλήματα της Ελληνικής Κτηνοτροφίας – προτάσεις – αιτήματα

Συνέχεια ανάγνωσης Προβλήματα της Ελληνικής Κτηνοτροφίας