Αρχείο κατηγορίας Ευρωπαϊκά & Κρατικά προγράμματα στήριξης

Πρακτική Άσκηση γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης -ΤΕΙ

Από το Εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων

Είναι η αντίστοιχη με την 2.1 δράση που απευθύνεται στους φοιτητές των Πανεπιστημίων της χώρας.

Στο πλαίσιο της Δράσης οι σπουδαστές των ΤΕΙ υποστηρίζονται στην προσπάθειά τους για έξοδο στην αγορά εργασίας, αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους, αφομοιώνουν γνώσεις, αναπτύσσουν δεξιότητες και καλλιεργείται η επαγγελματική τους συνείδηση. Συνέχεια ανάγνωσης Πρακτική Άσκηση γ΄ βάθμιας εκπαίδευσης -ΤΕΙ

Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)

Από το Εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων

Στο πλαίσιο της Δράσης οι φοιτητές των πανεπιστημίων υποστηρίζονται στην προσπάθειά τους για έξοδο στην αγορά εργασίας, αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σχετική με το αντικείμενο των σπουδών τους, αφομοιώνουν γνώσεις, αναπτύσσουν δεξιότητες και καλλιεργείται η επαγγελματική τους συνείδηση. Συνέχεια ανάγνωσης Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια)

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους

Από το Εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων

Αναμένεται

Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει την εξάμηνη ή επτάμηνη (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση ανέργων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα κατασκευής, ανάδειξης και συντήρησης  πολιτιστικών υποδομών. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει την ισόχρονη απασχόληση σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σε ημέρες και ώρες επέκτασης του ωραρίου κατά το οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι ή τα μουσεία είναι επισκέψιμοι από το κοινό, για την κάλυψη των οποίων δεν επαρκεί το μόνιμο προσωπικό ή για την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόμιμα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών. Συνέχεια ανάγνωσης Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους

Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης

Το σημερινό παραγωγικό μοντέλο δίνει έμφαση στην παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Μέσω των δράσεων ενίσχυσης του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού θα επιδιωχθεί η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων για την έρευνα και η απόκτηση πολύτιμων ερευνητικών εμπειριών από τους/τις εμπλεκόμενους/-ες ερευνητές/τριες, έτσι ώστε αυτοί-ές να συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Συνέχεια ανάγνωσης Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης

Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνι-κής Παρέμβασης για Άνεργους έως 30 Ετών

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε αστέγους και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας, μέσα από ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από όλες τις Κοινωνικές Δομές προς τους ωφελούμενους. Συνέχεια ανάγνωσης Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνι-κής Παρέμβασης για Άνεργους έως 30 Ετών

Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Πρόσληψη Ανέργων Πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων  Έως 35 Ετών

Συνέχεια ανάγνωσης Δημιουργία Θέσεων Εργασίας για νέους ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων

Παρουσιάστηκε χτες (10/1/2013) το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων» από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση, τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και τον υφυπουργό Εργασίας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο. Συνέχεια ανάγνωσης Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων

Επιχορήγηση έως και 24.000 ευρώ για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες με νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Ξεκινάει η υλοποίηση προγράμματος επιχορήγησης 2.200 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ηλικίας 22-64 ετών με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009  Β’ ΚΥΚΛΟΣ». Τα κυριότερα σημεία και ολόκληρη η ΚΥΑ:

Συνέχεια ανάγνωσης Επιχορήγηση έως και 24.000 ευρώ για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες με νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ

100 καλλιτεχνικά έργα για την Ισότητα των Φύλων

Μπορεί χρήματα να μην έχουμε για ψωμί, αλλά … με καλλιτεχνικά έργα η ΓΓΙΦ πιστεύει πως θα λύσει το θέμα της ισότητας….. Συνέχεια ανάγνωσης 100 καλλιτεχνικά έργα για την Ισότητα των Φύλων