Αρχείο κατηγορίας Ε.Ε.

Αίτημα για ίση μεταχείριση της Ελλάδας στην ΕΕ

Ερώτηση έκανε ο ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής. Η ίση μεταχείριση όμως, απλώς επιβάλλεται…. Από εμάς στους ευρωπαίους. Τι λέμε τώρα…

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν απαντά στο Αίτημα ίσης μεταχείρισης της Ελλάδας για την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

  Συνέχεια ανάγνωσης Αίτημα για ίση μεταχείριση της Ελλάδας στην ΕΕ

Η Γαλλία θα ζητήσει απαγόρευση των μεταλλαγμένων σε όλη την Ευρώπη

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζαν-Μαρκ Ερό ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την απαγόρευση των γενετικών τροποποιημένων τροφίμων σε όλη την Ευρώπη αν επαληθευτεί ο κίνδυνος που συνιστούν.

«Η δημοσιοποίηση μιας μελέτης γάλλων ερευνητών που αμφισβητεί σοβαρά ότι το γενικά τροποποιημένο καλαμπόκι ΝΚ 603 είναι μακροπρόθεσμα αβλαβές, οδήγησε στην παραπομπή της υπόθεσης στην υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας και την ευρωπαϊκή αρχή ασφάλειας των τροφίμων (EFSA)», είπε ο γάλλος πρωθυπουργός σε ομιλία του στην Ντιζόν. Συνέχεια ανάγνωσης Η Γαλλία θα ζητήσει απαγόρευση των μεταλλαγμένων σε όλη την Ευρώπη

CECODHAS Housing Europe

Πρόκειται για το δίκτυο Οργανισμών Κοινωνικής Κατοικίας Ευρώπης. Είναι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία για τη δημόσια, συνεταιριστική και κοινωνική κατοικία, ένα δίκτυο 45 εθνικών και περιφερειακών ομοσπονδιών που όλες μαζί συγκεντρώνουν 41.400 δημόσιους, εθελοντικούς και συνεταιριστικούς προμηθευτές κατοικιών σε 19 χώρες. Όλοι μαζί διαχειρίζονται 27 εκατομμύρια σπίτια, περίπου το 12% όλων των υπαρχόντων κτιρίων στην ΕΕ. Συνέχεια ανάγνωσης CECODHAS Housing Europe

Euro Coop

Στη EuroCoop/ Ευρωπαϊκή Κοινότητα των Καταναλωτικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων μετέχουν οι εθνικές οργανώσεις καταναλωτικών συνεταιρισμών σε 18 ευρωπαϊκές χώρες και στεγάζονται 4500 τοπικοί και περιφερειακοί συνεταιρισμοί, μέλη των οποίων είναι περισσότεροι από 30.000.000 καταναλωτές. Ο συνολικός τζίρος των συνεταιρισμών αυτών ανέρχεται σε 74 δις ευρώ, ενώ διαθέτουν σε λειτουργία 36.000 σημεία πώλησης και απασχολούν 450.000 εργαζόμενους. Συνέχεια ανάγνωσης Euro Coop