Λιγότερα χρήματα και τον Μάρτιο του 14 από τις τράπεζες

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, το Μάρτιο του 2014, διαμορφώθηκε στο -4,1%, από -4,0% τον προηγούμενο μήνα. Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 718 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 2013: αρνητική καθαρή ροή 305 εκατ. ευρώ).

"Λιγότερα χρήματα και τον Μάρτιο του 14 από τις τράπεζες"

Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων, τον Φεβρουάριο 2014

  Τράπεζα της Ελλάδος  ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ  Το Φεβρουάριο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε. Το επιτοκιακό περιθώριο* μειώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,66 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

"Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων, τον Φεβρουάριο 2014"

Ανατίμηση του ΕΥΡΩ κατά το μήνα Μάρτιο του 14

Ανατίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων σημείωσε το ΕΥΡΩ κατά το μήνα Μάρτιο,σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνώνκαι Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

"Ανατίμηση του ΕΥΡΩ κατά το μήνα Μάρτιο του 14"