Αρχείο κατηγορίας Χρήμα

Ανατίμηση του ΕΥΡΩ κατά το μήνα Μάρτιο του 14

Ανατίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων σημείωσε το ΕΥΡΩ κατά το μήνα Μάρτιο,
σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών
και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Συνέχεια ανάγνωσης Ανατίμηση του ΕΥΡΩ κατά το μήνα Μάρτιο του 14

Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, Φεβρουάριος 2014

Λιγότερα χρήματα και τον Φεβρουάριο του 14 από τις τράπεζες.

Τράπεζα της Ελλάδος

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, το Φεβρουάριο του 2014, διαμορφώθηκε στο -4,0%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 773 εκατ. ευρώ (Φεβρουάριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 949 εκατ. ευρώ).

Συνέχεια ανάγνωσης Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, Φεβρουάριος 2014

Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών τον Ιανουάριο 2014

            Τράπεζα της Ελλάδος:                                    

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο 

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Ιανουάριο του 2014 παρουσίασε πλεόνασμα 16 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Ειδικότερα, αύξηση παρουσίασαν το μήνα Ιανουάριο 2014 τόσο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (στις οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις από κρουαζιέρες) κατά 22,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 159 εκατ. ευρώ έναντι 130 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013, όσο και οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 26 εκατ. ευρώ ή 22,6% (Ιανουάριος 2014: 143 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2013: 116 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων και  της μέση κατά ταξίδι δαπάνης κατά 10,6% και 10,9% αντιστοίχως. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 0,9% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και συνέβαλαν κατά 3,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

 

Συνέχεια ανάγνωσης Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών τον Ιανουάριο 2014

Προτάσεις της ΕΥ για τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος

Τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που δημιουργεί η ψηφιακή τεχνολογία στο τραπεζικό σύστημα ανέπτυξε ο κ. Μιχάλης Ανυφαντάκης Advisory Services Director της ΕΥ κατά τη διάρκεια του 19ου Banking Forum που οργάνωσε η ΕΕΔΕ πρόσφατα, με χορηγό την ΕΥ.

Συνέχεια ανάγνωσης Προτάσεις της ΕΥ για τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος

Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιανουάριος 2014

 

Τράπεζα της Ελλάδος

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Ιανουάριος 2014

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 295 εκατ. ευρώ, κατά 19 εκατ. ευρώ μικρότερο εκείνου του Ιανουαρίου 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη βελτίωση του ισοζυγίου εισοδημάτων, το οποίο εμφάνισε πλεόνασμα έναντι ελλείμματος τον Ιανουάριο του 2013, καθώς το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε, ενώ παρατηρήθηκε και μικρή μείωση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου υπηρεσιών και του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Συνέχεια ανάγνωσης Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιανουάριος 2014