Αρχείο κατηγορίας Χρήμα

Προτάσεις της ΕΥ για τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος

Τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που δημιουργεί η ψηφιακή τεχνολογία στο τραπεζικό σύστημα ανέπτυξε ο κ. Μιχάλης Ανυφαντάκης Advisory Services Director της ΕΥ κατά τη διάρκεια του 19ου Banking Forum που οργάνωσε η ΕΕΔΕ πρόσφατα, με χορηγό την ΕΥ.

Συνέχεια ανάγνωσης Προτάσεις της ΕΥ για τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος

Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιανουάριος 2014

 

Τράπεζα της Ελλάδος

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Ιανουάριος 2014

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 295 εκατ. ευρώ, κατά 19 εκατ. ευρώ μικρότερο εκείνου του Ιανουαρίου 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη βελτίωση του ισοζυγίου εισοδημάτων, το οποίο εμφάνισε πλεόνασμα έναντι ελλείμματος τον Ιανουάριο του 2013, καθώς το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε, ενώ παρατηρήθηκε και μικρή μείωση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου υπηρεσιών και του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Συνέχεια ανάγνωσης Ισοζύγιο Πληρωμών: Ιανουάριος 2014

Πτώση των επιτοκίων τον Ιανουάριο του 2014

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος:

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

 Πτώση παρουσίασε, τον Ιανουάριο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρουσίασε άνοδο. Το επιτοκιακό περιθώριο* αύξηθηκε κατά 58 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,89 εκατοστιαίες μονάδες

Συνέχεια ανάγνωσης Πτώση των επιτοκίων τον Ιανουάριο του 2014

Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, Ιανουάριος 2014

Τράπεζα της Ελλάδος:

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, τον Ιανουάριο του 2014, διαμορφώθηκε στο -4,0%, από -3,9% τον προηγούμενο μήνα. Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 576 εκατ. ευρώ (Ιανουάριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 296 εκατ. ευρώ).

Συνέχεια ανάγνωσης Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, Ιανουάριος 2014