Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Ιανουάριο του 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 25 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 29 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 60 εκατ. ευρώ ή 36,4% (Ιανουάριος 2013: 105 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2012: 165 εκατ. ευρώ) και της μικρότερης μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 6 εκατ. ευρώ ή 4,2% (Ιανουάριος 2013: 130 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2012: 136…

"Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών"

Τι ισχύει για τις εγγυήσεις στις τραπεζικές καταθέσεις

Το ενδεχόμενο να γίνει τελικώς «κούρεμα» στις καταθέσεις ύψους περίπου 69 δισεκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται στις κυπριακές τράπεζες επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς φέρεται να αποτελεί «τμήμα» του περίφημου “PlanB”. Σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κυριαρχούν οι καθησυχαστικές δηλώσεις ότι το κούρεμα – αν τελικώς γίνει- θα ισχύσει μόνο για τις καταθέσεις στην Κύπρο και πουθενά αλλού. Στην Ελλάδα, καθησυχαστικές δηλώσεις για τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες εξακολουθεί να κάνει ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας.…

"Τι ισχύει για τις εγγυήσεις στις τραπεζικές καταθέσεις"

Δάνεια σε Ελβετικό φράγκο: Πρώτη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων (δίκη Millenioum)

  Θανάσης Αλαμπάσης Τα κύρια ζητήματα που τεθήκαν στην κρίση του δικαστηρίου ήταν τα εξής:  α) αν αποδεικνύεται από δημοσιευμένα στοιχεία στις Ετήσιες Οικονομικές  Καταστάσεις της τράπεζας ότι η αντίδικος έχει ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ αντισταθμίσει το συναλλαγματικό κίνδυνο από τη διακύμανση της ισοτιμίας EURO/CHF στον οποίο έχει εκτεθεί,

"Δάνεια σε Ελβετικό φράγκο: Πρώτη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων (δίκη Millenioum)"

Έλλειμμα στο ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το Νοέμβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα το οποίο διαμορφώθηκε σε 850 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 62,8% μικρότερο από το αντίστοιχο έλλειμμα του Νοεμβρίου του 2011. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 828 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 352 εκατ. ευρώ, των καθαρών πληρωμών για αγορές καυσίμων κατά 372 εκατ. ευρώ και των καθαρών…

"Έλλειμμα στο ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών"

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως 2012 της Τράπεζας της Ελλάδος

Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2013, οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31-12-2012. Στη χρήση 2012 αυξήθηκαν σημαντικά τα καθαρά έσοδα, ενώ για μία ακόμη χρονιά μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα  και ιδιαίτερα οι δαπάνες προσωπικού.

"Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως 2012 της Τράπεζας της Ελλάδος"