Υποτίμηση του ΕΥΡΩ το 2012

Υποτίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων, σημείωσε το ΕΥΡΩ κατά το έτος 2012 σύμ-φωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών καιΜελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

"Υποτίμηση του ΕΥΡΩ το 2012"

Η ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την νομισματική πολιτική 2012

Υποβλήθηκε σήμερα (3/12/2012) στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο η Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2012, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Καταστατικό της. 1. Ένα νέο ξεκίνημα είναι τώρα δυνατό Μετά από σοβαρές καθυστερήσεις και αβεβαιότητες, η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε νέες συνθήκες που υπό προϋποθέσεις δίνουν νέα προοπτική στην οικονομία. Τους προηγούμενους μήνες μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος καθυστέρησε τις αναγκαίες ενέργειες που είχαν ήδη…

"Η ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την νομισματική πολιτική 2012"

Ανατίμηση του ΕΥΡΩ κατά τον Σεπτέμβριο

Ανατίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων, σημείωσε το ΕΥΡΩ κατά το μήναΣεπτέμβριο σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγι-κών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

"Ανατίμηση του ΕΥΡΩ κατά τον Σεπτέμβριο"

Ποιες διατάξεις τροποποιούνται και ποιες καταργούνται στο νόμο για την κεφαλαιακή ενίσχυση τραπεζών

Είναι οι ακόλουθες

"Ποιες διατάξεις τροποποιούνται και ποιες καταργούνται στο νόμο για την κεφαλαιακή ενίσχυση τραπεζών"

Η αιτιολογική έκθεση για την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών

«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα»  και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών»

"Η αιτιολογική έκθεση για την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών"