Αρχείο κατηγορίας Χρήμα

Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, Μάιος 2013

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού  τομέα,  το  Μάιο του 2013, διαμορφώθηκε σε -3,7% από -3,4% τον περασμένο μήνα. Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.551 εκατ. ευρώ (Μάιος 2012: αρνητική καθαρή ροή 970 εκατ. ευρώ).

Συνέχεια ανάγνωσης Τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, Μάιος 2013

Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών τον Απρίλιο 2013

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο 

Το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Απρίλιο του 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 161 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 32 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 43 εκατ. ευρώ ή 12,9% (Απρίλιος 2013: 290 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2012: 333 εκατ. ευρώ) που υπερέβη την αντίστοιχη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 8,3% (Απρίλιος 2013: 129 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2012: 141 εκατ. ευρώ). Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση των αφίξεων κατά 10,9% και ταυτόχρονα η μέση δαπάνη ανά ταξίδι επίσης μειώθηκε κατά 2,3%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν το 10,5% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και συνέβαλαν κατά 25,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Συνέχεια ανάγνωσης Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών τον Απρίλιο 2013

Εύκολο χρήμα – δύσκολοι καιροί

Οι κεντρικές τράπεζες ασχολούνται αυτές τις μέρες με ένα από τα πιο μεγάλα πειράματα οικονομικής πολιτικής στη σύγχρονη ιστορία: εξαιρετικά εύκολο χρήμα.Και, όσο το πείραμα συνεχίζεται, ο κίνδυνος αποτυχίας – και, επομένως, οι βαθιές διορθώσεις και οι βαθιές οικονομικές συνέπειες που θα ακολουθήσουν – έχει αυξηθεί.

Συνέχεια ανάγνωσης Εύκολο χρήμα – δύσκολοι καιροί

Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Ιανουάριο του 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 25 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 29 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 60 εκατ. ευρώ ή 36,4% (Ιανουάριος 2013: 105 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2012: 165 εκατ. ευρώ) και της μικρότερης μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 6 εκατ. ευρώ ή 4,2% (Ιανουάριος 2013: 130 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2012: 136 εκατ. ευρώ). Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι που μειώθηκε κατά 7,7%, ενώ αντίθετα οι αφίξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 3,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν κατά 1,5% στην κάλυψη του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και αποτέλεσαν το 4,6% του συνόλου των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Συνέχεια ανάγνωσης Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών

Τι ισχύει για τις εγγυήσεις στις τραπεζικές καταθέσεις

Το ενδεχόμενο να γίνει τελικώς «κούρεμα» στις καταθέσεις ύψους περίπου 69 δισεκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται στις κυπριακές τράπεζες επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς φέρεται να αποτελεί «τμήμα» του περίφημου “PlanB”. Σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κυριαρχούν οι καθησυχαστικές δηλώσεις ότι το κούρεμα – αν τελικώς γίνει- θα ισχύσει μόνο για τις καταθέσεις στην Κύπρο και πουθενά αλλού. Στην Ελλάδα, καθησυχαστικές δηλώσεις για τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες εξακολουθεί να κάνει ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας. Στο προσκήνιο, επανέρχεται το θέμα της εγγύησης των καταθέσεων. Τις οποίες βάσει νόμου, εγγυάται το κράτος και φορέας εγγύησης είναι το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Τι ισχύει λοιπόν βάσει της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας;

Συνέχεια ανάγνωσης Τι ισχύει για τις εγγυήσεις στις τραπεζικές καταθέσεις

Δάνεια σε Ελβετικό φράγκο: Πρώτη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων (δίκη Millenioum)

 

Θανάσης Αλαμπάσης Τα κύρια ζητήματα που τεθήκαν στην κρίση του δικαστηρίου ήταν τα εξής:

 α) αν αποδεικνύεται από δημοσιευμένα στοιχεία στις Ετήσιες Οικονομικές  Καταστάσεις της τράπεζας ότι η αντίδικος έχει ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ αντισταθμίσει το συναλλαγματικό κίνδυνο από τη διακύμανση της ισοτιμίας EURO/CHF στον οποίο έχει εκτεθεί,

Συνέχεια ανάγνωσης Δάνεια σε Ελβετικό φράγκο: Πρώτη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων (δίκη Millenioum)

Έλλειμμα στο ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το Νοέμβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα το οποίο διαμορφώθηκε σε 850 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 62,8% μικρότερο από το αντίστοιχο έλλειμμα του Νοεμβρίου του 2011.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 828 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 352 εκατ. ευρώ, των καθαρών πληρωμών για αγορές καυσίμων κατά 372 εκατ. ευρώ και των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 103 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων και πλοίων περιορίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου λόγω της μείωσης της δαπάνης για εισαγωγές κατά 349 εκατ. ευρώ ή 16,2%, δεδομένου ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές έμειναν σχεδόν στάσιμες (σημειώνοντας μικρή μόνο άνοδο 0,2%). Συνέχεια ανάγνωσης Έλλειμμα στο ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως 2012 της Τράπεζας της Ελλάδος

Εγκρίθηκαν από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2013, οι ελεγμένες από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση που έληξε στις 31-12-2012.

Στη χρήση 2012 αυξήθηκαν σημαντικά τα καθαρά έσοδα, ενώ για μία ακόμη χρονιά μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα  και ιδιαίτερα οι δαπάνες προσωπικού. Συνέχεια ανάγνωσης Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως 2012 της Τράπεζας της Ελλάδος

Υποτίμηση του ΕΥΡΩ το 2012

Υποτίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων, σημείωσε το ΕΥΡΩ κατά το έτος 2012 σύμ-
φωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και
Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Συνέχεια ανάγνωσης Υποτίμηση του ΕΥΡΩ το 2012

Η ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την νομισματική πολιτική 2012

Υποβλήθηκε σήμερα (3/12/2012) στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο η Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2012, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Καταστατικό της.

1. Ένα νέο ξεκίνημα είναι τώρα δυνατό

Μετά από σοβαρές καθυστερήσεις και αβεβαιότητες, η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε νέες συνθήκες που υπό προϋποθέσεις δίνουν νέα προοπτική στην οικονομία. Τους προηγούμενους μήνες μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος καθυστέρησε τις αναγκαίες ενέργειες που είχαν ήδη δρομολογηθεί, αύξησε την αβεβαιότητα και αναζωπύρωσε τις εικασίες για έξοδο της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ. Η κυβέρνηση συνεργασίας που προέκυψε από τις εκλογές επωμίστηκε το καθήκον να ανατρέψει αυτό το δυσμενές κλίμα και να επαναφέρει το πρόγραμμα προσαρμογής σε κανονική τροχιά. Συνέχεια ανάγνωσης Η ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την νομισματική πολιτική 2012