Αρχείο κατηγορίας Χρήμα

Πληρωμές με κάρτα στην Ευρώπη – νέα έμφαση στον SEPA για τις κάρτες

      Η ΕΚΤ δημοσιεύει νέα έκθεση σχετικά με τις πληρωμές με κάρτα στην Ευρώπη (“CardpaymentsinEuropearenewedfocusonSEPAforcards”).
      Στατιστικά στοιχεία για τη χρήση καρτών και για τα ποσά που δαπανώνται με κάρτες υποδηλώνουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των πληρωμών με κάρτα σε όλες τις χώρες της ΕΕ και ειδικότερα στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη.
      Οι συμμετέχοντες στην αγορά οφείλουν να καταβάλουν προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα, καθώς και για την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών προτύπων.

Συνέχεια ανάγνωσης Πληρωμές με κάρτα στην Ευρώπη – νέα έμφαση στον SEPA για τις κάρτες

Οι εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών – 2013

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο 

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο το 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 10.317 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 8.599 εκατ. ευρώ το 2012 παρουσιάζοντας αύξηση 20%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.710 εκατ. ευρώ ή 16,4% και στην ταυτόχρονη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 9 εκατ. ευρώ ή 0,5%. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 2013 έναντι του 2012 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων ταξιδιωτών κατά 18,7%, ενώ η μέση κατά ταξίδι δαπάνη σημείωσε μείωση κατά 1,9% ή 12 ευρώ και διαμορφώθηκε στα 604 ευρώ. Επιπλέον, αύξηση κατά 1,7% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση (2013: 74,6 ευρώ, 2012: 73,3 ευρώ). Ταυτόχρονα, η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 8,1 διανυκτερεύσεις το 2013, από 8,4 διανυκτερεύσεις το 2012, σημειώνοντας μείωση κατά 3,6%. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων το 2013 αυξήθηκε κατά 14,4% καθώς η προαναφερόμενη  αύξηση των αφίξεων αντιστάθμισε την μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής.

 

Συνέχεια ανάγνωσης Οι εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών – 2013

Λιγότερα χρήματα και τον Μάρτιο του 14 από τις τράπεζες

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, το Μάρτιο του 2014, διαμορφώθηκε στο -4,1%, από -4,0% τον προηγούμενο μήνα. Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 718 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 2013: αρνητική καθαρή ροή 305 εκατ. ευρώ).

Συνέχεια ανάγνωσης Λιγότερα χρήματα και τον Μάρτιο του 14 από τις τράπεζες