Αρχείο κατηγορίας Χρήμα

Λιγότερα χρήματα και τον Μάρτιο του 14 από τις τράπεζες

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, το Μάρτιο του 2014, διαμορφώθηκε στο -4,1%, από -4,0% τον προηγούμενο μήνα. Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 718 εκατ. ευρώ (Μάρτιος 2013: αρνητική καθαρή ροή 305 εκατ. ευρώ).

Συνέχεια ανάγνωσης Λιγότερα χρήματα και τον Μάρτιο του 14 από τις τράπεζες

Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων, τον Φεβρουάριο 2014

 

Τράπεζα της Ελλάδος

 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

 Το Φεβρουάριο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε. Το επιτοκιακό περιθώριο* μειώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,66 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Συνέχεια ανάγνωσης Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων, τον Φεβρουάριο 2014

Ανατίμηση του ΕΥΡΩ κατά το μήνα Μάρτιο του 14

Ανατίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων σημείωσε το ΕΥΡΩ κατά το μήνα Μάρτιο,
σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών
και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Συνέχεια ανάγνωσης Ανατίμηση του ΕΥΡΩ κατά το μήνα Μάρτιο του 14