Αρχείο κατηγορίας Χρήμα

Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών τον Μάρτιο 2014

 

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο 

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Μάρτιο του 2014 παρουσίασε πλεόνασμα  62 εκατ. ευρώ έναντι 14 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Ειδικότερα, αύξηση παρουσίασαν τον μήνα Μάρτιο 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις (στις οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται οι εισπράξεις από κρουαζιέρες) κατά 44 εκατ. ευρώ ή 29,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 195 εκατ. ευρώ έναντι 151 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Μείωση παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 4 εκατ. ευρώ ή 2,7% (Μάρτιος 2014: 133 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2013: 137 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση τόσο των αφίξεων όσο και της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 26,1% και 3,7% αντιστοίχως. Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 7,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 4,8% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Συνέχεια ανάγνωσης Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών τον Μάρτιο 2014

Το Ισοζύγιο Πληρωμών τον Μάρτιο 2014

 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Το Μάρτιο του 2014 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα μόλις 44 εκατ. ευρώ, έναντι 1,2 δισεκ. ευρώ το Μάρτιο του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των πλεονασμάτων των ισοζυγίων υπηρεσιών και τρεχουσών μεταβιβάσεων, καθώς επίσης και στη μείωση των ελλειμμάτων του ισοζυγίου εισοδημάτων και του εμπορικού ισοζυγίου.

Συνέχεια ανάγνωσης Το Ισοζύγιο Πληρωμών τον Μάρτιο 2014

Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων, τον Μάρτιο 2014

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

 

Μικρές διακυμάνσεις παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2014, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των νέων καταθέσεων και δανείων με αποτέλεσμα το επιτοκιακό περιθώριο* να αυξηθεί κατά 4 μονάδες βάσης και να διαμορφωθεί στις 3,70 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Συνέχεια ανάγνωσης Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων, τον Μάρτιο 2014

Πληρωμές με κάρτα στην Ευρώπη – νέα έμφαση στον SEPA για τις κάρτες

      Η ΕΚΤ δημοσιεύει νέα έκθεση σχετικά με τις πληρωμές με κάρτα στην Ευρώπη (“CardpaymentsinEuropearenewedfocusonSEPAforcards”).
      Στατιστικά στοιχεία για τη χρήση καρτών και για τα ποσά που δαπανώνται με κάρτες υποδηλώνουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των πληρωμών με κάρτα σε όλες τις χώρες της ΕΕ και ειδικότερα στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη.
      Οι συμμετέχοντες στην αγορά οφείλουν να καταβάλουν προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτα, καθώς και για την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών προτύπων.

Συνέχεια ανάγνωσης Πληρωμές με κάρτα στην Ευρώπη – νέα έμφαση στον SEPA για τις κάρτες

Οι εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών – 2013

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο 

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο το 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 10.317 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 8.599 εκατ. ευρώ το 2012 παρουσιάζοντας αύξηση 20%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.710 εκατ. ευρώ ή 16,4% και στην ταυτόχρονη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 9 εκατ. ευρώ ή 0,5%. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 2013 έναντι του 2012 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων ταξιδιωτών κατά 18,7%, ενώ η μέση κατά ταξίδι δαπάνη σημείωσε μείωση κατά 1,9% ή 12 ευρώ και διαμορφώθηκε στα 604 ευρώ. Επιπλέον, αύξηση κατά 1,7% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση (2013: 74,6 ευρώ, 2012: 73,3 ευρώ). Ταυτόχρονα, η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε στις 8,1 διανυκτερεύσεις το 2013, από 8,4 διανυκτερεύσεις το 2012, σημειώνοντας μείωση κατά 3,6%. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων το 2013 αυξήθηκε κατά 14,4% καθώς η προαναφερόμενη  αύξηση των αφίξεων αντιστάθμισε την μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής.

 

Συνέχεια ανάγνωσης Οι εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών – 2013