Αρχείο κατηγορίας Ασφαλιστικά

Κοινωνική Ασφάλιση & οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στο ασφαλιστικό σύστημα 2013-2050

Μελέτη ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: «Κοινωνική ασφάλιση και οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στο ασφαλιστικό σύστημα 2013-2050.

Συνέχεια ανάγνωσης Κοινωνική Ασφάλιση & οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στο ασφαλιστικό σύστημα 2013-2050

Ανατροπή στα όρια συνταξιοδότησης για 750.000 εργαζομένους

Ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης φέρνουν οι αλλαγές που πέρασαν το υπουργείο Εργασίας και το ΙΚΑ, αλλάζοντας με ερμηνευτική εγκύκλιο τις προϋποθέσεις του νόμου για τη διαδοχική ασφάλιση στο ΙΚΑ.

Συνέχεια ανάγνωσης Ανατροπή στα όρια συνταξιοδότησης για 750.000 εργαζομένους

Ανασφάλιστοι Υπερήλικες και Nόμος 1296/1982

Με τον Nόμο 1296/1982 (Α΄ 128) προβλέφθηκε η χορήγηση σύνταξης και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε έλληνες και ομογενείς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Συνέχεια ανάγνωσης Ανασφάλιστοι Υπερήλικες και Nόμος 1296/1982

Πλασματικοί χρόνοι Ν.3996/2011

Στο άρθρο 40 του Ν.3996/2011 για τους αναγνωριζόμενους χρόνους ασφάλισης, πλην της πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης, ορίζεται ότι «η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.2011 και εφαρμόζεται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από αυτή την ημερομηνία και εφεξής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι και 31.12.2010, καθώς και για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.1.2011 και εφεξής με βάση προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιούνται με το άρθρου 10 του ν. 3863/2010, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992.

Συνέχεια ανάγνωσης Πλασματικοί χρόνοι Ν.3996/2011

Αλλαγές για όσους μετέφεραν ασφαλιστικά δικαιώματα από το 2011

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται στη διαδοχική ασφάλιση με εγκύκλιο του ΙΚΑ, ερμηνευτική του ασφαλιστικού νόμου 3863/2010, που αλλάζει τα δεδομένα για συνταξιοδότηση με χαμηλά όρια ηλικίας κυρίως για τις γυναίκες μητέρες ανηλίκων, ελεύθερους επαγγελματίες που ασφαλίστηκαν από τον ΟΑΕΕ στο ΙΚΑ και όσους κατά τα τελευταία χρόνια δεν έχουν εργασία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ασφαλισμένοι, κατοχυρώνουν δικαίωμα σύνταξης από το ΙΚΑ, κατά τον χρόνο που συμπληρώνουν:

Συνέχεια ανάγνωσης Αλλαγές για όσους μετέφεραν ασφαλιστικά δικαιώματα από το 2011

Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε ομογενείς ανασφάλιστους υπερήλικες

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορές Ελλήνων ομογενών από τρίτες
χώρες σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστου
υπερήλικα, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4093/2012. Ειδικότερα, μεγάλος
αριθμός ανασφάλιστων υπερήλικων, ήδη συνταξιούχων, που λαμβάνουν μικρή
σύνταξη από τις χώρες τους ή δεν έχουν συμπληρώσει 20ετία διαμονής στην Ελλάδα
στερούνται πλέον την παροχή σύνταξης από 1ης.3.2013. Οι αλλαγές του νόμου
εφαρμόσθηκαν και στις εκκρεμείς αιτήσεις για σύνταξη.

Συνέχεια ανάγνωσης Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε ομογενείς ανασφάλιστους υπερήλικες

Πως θα ρυθμίζονται οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία περιγράφουν υπουργικές αποφάσεις του υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση. Η ευνοϊκή ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα  εξόφλησης των οφειλών από 48 έως και 100 δόσεις, ωστόσο η διαδικασία συνοδεύεται από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων των προηγούμενων ρυθμίσεων.

Συνέχεια ανάγνωσης Πως θα ρυθμίζονται οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Εθνικό μητρώο συντάξεων και συνταξιούχων «ΗΛΙΟΣ»

Η Ελλάδα πλέον διαθέτει το Ηλεκτρονικό Σύστημα «Ήλιος», ένα από τα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα συστήματα ελέγχου και ενημέρωσης συντάξεων ισότιμο με αυτό των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Αφετηρία αποτέλεσε η δημιουργία του εθνικού μητρώου συντάξεων και συνταξιούχων στις 21-12-2012, το οποίο συγκέντρωσε για πρώτη φορά σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα όλες τις συντάξεις και τους συνταξιούχους της χώρας.
Απώτερος στόχος του Ηλεκτρονικού Συστήματος «Ηλιος» ήταν, εκτός από την καταγραφή των συντάξεων – από 93 διαφορετικούς τομείς – σε μία ενιαία βάση παρακολούθησης, να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός διαφάνειας στο ασφαλιστικό σύστημα, «φωτίζοντας» σκοτεινές και γκρίζες περιοχές του, κάτι που μέχρι πρότινος φάνταζε εξαιρετικά δύσκολο.

Συνέχεια ανάγνωσης Εθνικό μητρώο συντάξεων και συνταξιούχων «ΗΛΙΟΣ»

Η περίθαλψη στην Ελλάδα των ασφαλισμένων χωρών ΕΕ-ΕΟΧ- Ελβετίας

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Συνέχεια ανάγνωσης Η περίθαλψη στην Ελλάδα των ασφαλισμένων χωρών ΕΕ-ΕΟΧ- Ελβετίας

Τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το αίσχος του Ασφαλιστικού Συστήματος

Από τον συνεταιρισμό Αμπελακίων του 1788 στην επιδρομή στα αποθέματα των ταμείων του 1982!!! – Το πρώτο μέρος της έρευνας των AegeanTimes.gr

Λάζαρος Ελευθεριάδης

Συνέχεια ανάγνωσης Τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το αίσχος του Ασφαλιστικού Συστήματος