Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε ομογενείς ανασφάλιστους υπερήλικες

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορές Ελλήνων ομογενών από τρίτες
χώρες σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σύνταξης ανασφάλιστου
υπερήλικα, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4093/2012. Ειδικότερα, μεγάλος
αριθμός ανασφάλιστων υπερήλικων, ήδη συνταξιούχων, που λαμβάνουν μικρή
σύνταξη από τις χώρες τους ή δεν έχουν συμπληρώσει 20ετία διαμονής στην Ελλάδα
στερούνται πλέον την παροχή σύνταξης από 1ης.3.2013. Οι αλλαγές του νόμου
εφαρμόσθηκαν και στις εκκρεμείς αιτήσεις για σύνταξη.

Περισσότερα

Πως θα ρυθμίζονται οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία περιγράφουν υπουργικές αποφάσεις του υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση. Η ευνοϊκή ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα  εξόφλησης των οφειλών από 48 έως και 100 δόσεις, ωστόσο η διαδικασία συνοδεύεται από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων των προηγούμενων ρυθμίσεων.

Περισσότερα

Εθνικό μητρώο συντάξεων και συνταξιούχων «ΗΛΙΟΣ»

Η Ελλάδα πλέον διαθέτει το Ηλεκτρονικό Σύστημα «Ήλιος», ένα από τα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα συστήματα ελέγχου και ενημέρωσης συντάξεων ισότιμο με αυτό των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Αφετηρία αποτέλεσε η δημιουργία του εθνικού μητρώου συντάξεων και συνταξιούχων στις 21-12-2012, το οποίο συγκέντρωσε για πρώτη φορά σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα όλες τις συντάξεις και τους συνταξιούχους της χώρας.
Απώτερος στόχος του Ηλεκτρονικού Συστήματος «Ηλιος» ήταν, εκτός από την καταγραφή των συντάξεων – από 93 διαφορετικούς τομείς – σε μία ενιαία βάση παρακολούθησης, να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός διαφάνειας στο ασφαλιστικό σύστημα, «φωτίζοντας» σκοτεινές και γκρίζες περιοχές του, κάτι που μέχρι πρότινος φάνταζε εξαιρετικά δύσκολο.

Περισσότερα

Τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το αίσχος του Ασφαλιστικού Συστήματος

Από τον συνεταιρισμό Αμπελακίων του 1788 στην επιδρομή στα αποθέματα των ταμείων του 1982!!! – Το πρώτο μέρος της έρευνας των AegeanTimes.gr

Λάζαρος Ελευθεριάδης

Περισσότερα