«Δημόσιο νομότυπος εκβιαστής» με τερατώδη διάταξη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου

Το φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει στο άρθρο 42 παρ. 8 ότι: «Σε ειδικές περιπτώσεις διασφάλισης σοβαρών συμφερόντων του Δημοσίου …μπορεί με γραπτή συναίνεση του Γενικού Γραμματέα να μην χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται περιπτώσεις διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.»

"«Δημόσιο νομότυπος εκβιαστής» με τερατώδη διάταξη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου"

Σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις για αλλαγή χρήσεων γης μετά τον διαγωνισμό πώλησης του Αστέρα Βουλιαγμένης

ΣΥΡΙΖΑ – Ερώτηση βουλευτών – Σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις για αλλαγή χρήσεων γης μετά τον διαγωνισμό πώλησης του Αστέρα Βουλιαγμένης, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.  Ενώ η διαδικασία του διαγωνισμού για την πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης, αλλά και γειτονικών ακινήτων, που ανήκουν στην Εθνική Τράπεζα και το ΤΑΙΠΕΔ, εισέρχεται στην τελική της φάση, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την πώληση των εν λόγω ακινήτων, προβλέπει δυνατότητα οικιστικής ανάπτυξης, προφανώς ανέγερσης πολυτελών κατοικιών. Πρόκειται για σχέδιο…

"Σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις για αλλαγή χρήσεων γης μετά τον διαγωνισμό πώλησης του Αστέρα Βουλιαγμένης"

Προβλήματα στις συμβάσεις των 4 μεγάλων αυτοκινητόδρομων

Τοποθέτηση Γιώργου Σταθάκη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στις 4 Δεκεμβρίου σχετικά με τις συμβάσεις των 4 μεγάλων αυτοκινητόδρομων

"Προβλήματα στις συμβάσεις των 4 μεγάλων αυτοκινητόδρομων"