Συνεταιρισμοί: ένα μοντέλο για την ενίσχυση των ατόμων στην οικονομία

Σύμφωνα με τον Andreas Kappes, από τη Συνομοσπονδία Γερμανικών Συνεταιριστικών και Συνεργατικών Επιχειρήσεων DGRV, ως συνεταιρισμός εννοείται η ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων που μοιράζονται ίδια οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτισμικά ενδιαφέροντα. Οι αξίες που μοιράζονται και στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία του συνεταιρισμού είναι η αλληλεγγύη, η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η δημοκρατία. Σε αυτές προστίθενται η οικονομική υποστήριξη από τα μέλη μέσω των δικών τους προσπαθειών, η διαχείριση του συνεταιρισμού μέσω Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τα μέλη, ο σκοπός της συνεταιριστικής δραστηριότητας που εστιάζει όχι στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων, αλλά κυρίως στην υποστήριξη των μελών και το χαρακτηριστικό της διπλής ιδιότητας κάθε μέλους (ιδιοκτήτης και επιχειρηματικός εταίρος). Με αυτή τη φιλοσοφία λειτουργίας η επιχειρηματική δραστηριότητα των μελών μεγιστοποιεί την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.

Περισσότερα

Facebook και ασφάλεια: Οι διαδικτυακοί «φίλοι» παραμένουν ΠΑΝΤΑ άγνωστοι!

Διαβάζοντας το τραγικό γεγονός βιασμού 15χρονης μαθήτριας από 20χρονο που η μαθήτρια γνώρισε μέσω του Facebook, η δράση Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου τονίζει για άλλη μια φορά της σημασία της κατανόησης από όλους μας, και ιδιαίτερα από τους ανηλίκους, ότι τα άτομα που γνωρίζουμε μόνο μέσω Διαδικτύου, παραμένουν πάντα «άγνωστα».

Περισσότερα

Ανακατατάξεις στην ‘Ευρώπη των οικογενειών’

Δια μέσου των αιώνων, η οικογένεια ακολουθεί τις οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές εξελίξεις και προσαρμόζεται σε αυτές –όχι πάντα με ευκολία.

Από: EBR,

του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

«Οι σχέσεις μεταξύ το άνδρα και της γυναίκας θεμελιώνουν τις αξίες μιας κοινωνίας, η οποία, με την σειρά της, γίνεται φορέας πολιτισμού…»  Πάολα Σαλομόν – Γαλλίδα φιλόσοφος, συγγραφέας και θεραπεύτρια

Περισσότερα