Διαγωνισμοί για το σύστημα ή για τον ασθενή;

ΔΡΑΣΗ. Η Ελλάδα μέχρι σήμερα αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν υπάρχει ένα θεσμοθετημένο σύστημα διαχείρισης και μέτρησης της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας σε επίπεδο διαπίστευσης.

 

Έτσι σε επίπεδο διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας, δημοσίων νοσοκομείων και κέντρων υγείας είναι κοινό μυστικό ότι η έλλειψη νομοθετικής κάλυψης εμποδίζει κάθε προσπάθεια πιστοποίησης ή διαπίστευσης υπηρεσιών υγείας, γιατί πολύ απλά δεν προβλέπεται έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο. Προκαλεί λοιπόν ερωτηματικά το γεγονός ότι ενώ από την πλευρά του κράτους  μπορεί να θεσμοθετήσει νομοθετικά τη διαχείριση ποιότητας υπηρεσιών υγείας, προκηρύσσει τμηματικά δημόσιους διαγωνισμούς για πιστοποίηση τμημάτων νοσοκομείων ή κέντρων υγείας μέσω ΕΣΠΑ.

Δηλαδή, ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός δεν προβλέπει δαπάνες συνδεόμενες με την ανάγκη αυτή (άρα προκαταβολικά δεν εγκρίνονται), μπορεί σε κυμαινόμενο κόστος με “κυμαινόμενη διαφάνεια” να μοιράζει έργα μέσω ΕΣΠΑ!

Η Δράση προτείνει τη θέσπιση κοινών κριτήριων ποιότητας σε εθνικό επίπεδο με νομοθετική ρύθμιση, που να περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρχές:

·   H ποιότητα των αποτελεσμάτων σχετίζεται με τα αποτελέσματα της υποβληθείσας θεραπείας σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Μία κατάλληλη μέτρηση είναι η ικανοποίηση των ασθενών.

·   Η ποιότητα των δομών δηλώνει την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες προϋποθέσεις, όπως τα προσόντα του προσωπικού, τον ιατρικό εξοπλισμό και το εργασιακό περιβάλλον (δομές). Άλλοι δείκτες για την ποιότητα των δομών είναι η συμμετοχή στην παρακολούθηση της ποιότητας και επιλογές για περαιτέρω εκπαίδευση.

·   Η ποιότητα των διαδικασιών συνδέεται άμεσα με ιατρικά θέματα. Αναφέρει τις διαδικασίες υγειονομικής περίθαλψης που πρέπει να αναληφθούν κατά ορισμένων ασθενειών σε σχέση με τη διάγνωση και τη θεραπεία τους (clinical governance).

Ο Τομεάρχης Υγείας Γιάννης Καλαντζάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Ο τελικός στόχος της δημόσιας υγείας είναι η προσφορά υπεύθυνων, ασφαλών και πιστοποιημένων ποιοτικά υπηρεσιών υγείας που εξασφαλίζει ότι οι πολίτες (υγιείς κι ασθενείς) λαμβάνουν τη σωστή υγειονομική φροντίδα, τη σωστή στιγμή, με τη σωστή ομάδα και στο σωστό μέρος.