Διευκρινίσεις σχετικά με την ερμηνευτική εγκύκλιο για το Νόμο Κατσέλη

Διευκρινίσεις σχετικά με την ερμηνευτική εγκύκλιο για το Νόμο Κατσέλη
Μετά από καταγγελίες των καταναλωτών για δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις από τις τράπεζες στην έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών για προσκόμιση στα Ειρηνοδικεία, εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ερμηνευτική εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία:

Α. Η υποβολή της αίτησης στα Ειρηνοδικεία θα γίνεται κανονικά μέχρι τις 31/12/2015.
Β. Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 45 ημέρες συν 2 ημέρες μετά την κατάθεση της αίτησης στα Ειρηνοδικεία.
Γ. Εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατάξεις του νόμου 4346/2015.