Δικαίωμα έκπτωσης φόρου σε όσους υπέβαλαν εκπρόθεσμα δηλώσεις

Την αναγνώριση των εκπιπτόμενων δαπανών φορολογουμένων που υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών σε νομοσχέδιο του υπουργείου Αμύνης.
 

 

Σημειώνεται πως εμπρόθεσμες είναι όλες οι δηλώσεις που κατετέθησαν έως τις 30 Αυγούστου 2013.

Ωστόσο με την εν λόγω ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα και οι υποβληθείσες εκπροθέσμως μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2013 δηλώσεις να τύχουν της έκπτωσης του κατά περίπτωση αφορολόγητου ποσού για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που έγιναν το 2012.

Κανονικά οι εν λόγω φορολογούμενοι έπρεπε να επιβαρυνθούν με πρόσθετο φόρο λόγω της απώλειας του δικαιώματος εκπτώσεως του φόρου κατά 10%, αλλά και με πρόσθετο φόρο 2,5% επί του εισοδήματός τους, καθώς δεν θα έπρεπε αναγνωρισθούν οι αποδείξεις λιανικής πωλήσεως ή παροχής υπηρεσιών που συγκέντρωσαν το 2012.

Τελικώς, θα επιβαρυνθούν μόνον με προσαύξηση 1% στο ποσό του φόρου, λόγω της καθυστερήσεως στην υποβολή της δηλώσεως τους.

http://www.sofokleous10.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=240910&catid=33&Itemid=73