Διπλά πληρώνουν οι δημότες τα λάθη των δήμων για τα απορρίμματα

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Με αφορμή τα δημοσιεύματα για διπλασιασμό των τελών για τα οικιακά απόβλητα λόγω μη συμμόρφωσης στις διατάξεις της Οδηγίας-πλαίσιο 98/2008 και του εθνικού Νόμου 4042/2012, οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητούν να μην πληρώσουν οι πολίτες για μια ακόμα φορά το λογαριασμό των λαθών, αστοχιών και παραλείψεων του κράτους, των περιφερειών και των δήμων

 

Η χώρα μας βρίσκεται ήδη πολλά βήματα πίσω σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, πράγμα που πληρώνει ήδη ακριβά με οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Ο διπλασιασμός των τελών θα μπορούσε να μην επιβαρύνει τα νοικοκυριά, αν οι δήμοι φροντίσουν εγκαίρως να προβούν σε λύσεις για τη μείωση των απορριμμάτων και την ανακύκλωσή τους, αλλά και για την αναβάθμιση των χώρων υγειονομικής ταφής και τη λειτουργία ΧΥΤΥ.

Είναι ευνόητο ότι στην προσπάθεια αυτή των Δήμων θα πρέπει να σταθούν αρωγοί και συμπαραστάτες η κεντρική διοίκηση και οι Περιφέρειες, εκπονώντας εθνικά και περιφερειακά σχέδια πρόληψης, προάγοντας την επανάχρηση υλικών και ενθαρρύνοντας την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση που βρίσκονται σε δραματικά χαμηλά ποσοστά στη χώρα μας. 

Σε μια εποχή πολλαπλής κρίσης οι καινοτόμες δράσεις στο περιβάλλον μπορούν να αποτελέσουν διέξοδο και ελπίδα. Ας κάνουμε λοιπόν τη σωστή διαχείριση των στερεών αποβλήτων εθνική υπόθεση και προτεραιότητα.