Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων

Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη 25.000 άνεργων, για πλήρη απασχόληση ή μερική απασχόληση.

 

Περίοδος Υποβολής :

από 9/4/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού. (Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ενδιαφέροντος θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ)

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Οι Επιχειρήσεις – Εργοδότες (Δικαιούχοι) υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά  εδώ.

 Για την Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης όρων του προγράμματος, επιλέξτε εδώ.

Για την Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου από το Πρόγραμμα, επιλέξτε εδώ.

Για την Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου (Πρόγραμμα ΝΘΕ), επιλέξτε εδώ.

 

Σχετικά αρχεία :

 

Φ.Ε.Κ.

Φ.Ε.Κ. (Τροποποίηση)

Φ.Ε.Κ. (2η Τροποποίηση)

Πρόσκληση Προγράμματος

Διευκρινιστικό Έγγραφο

Φ.Ε.Κ. τροποποίησης όσον αφορά τη βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ποσών επιχορήγησης 

 

Συχνές Ερωτήσεις

 

Συνοδευτικά Έντυπα Δημόσιας Πρόσκλησης – Χρήσιμα Αρχεία

  1. Υπόδειγμα Ενημέρωσης Ωφελούμενου 
  2. Αίτηση Χορήγησης Επιχορήγησης Ασφαλιστικών Εισφορών
  3. Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης
  4. Έντυπο Β
  5. Αίτηση Επιμήκυνσης Αντικατάστασης Εργαζομένου
  6. Αίτηση Επιμήκυνσης Καταβολής 
  7. Αίτηση Επιμήκυνσης Χρόνου Επιχορήγησης
  8. Υποβολή Δικαιολογητικών για την περίοδο της Δέσμευσης του Προγράμματος