Εξελίξεις στο Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο Πληρωμών

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο τον Ιανουάριο του 2013 παρουσίασε πλεόνασμα 25 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 29 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 60 εκατ. ευρώ ή 36,4% (Ιανουάριος 2013: 105 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2012: 165 εκατ. ευρώ) και της μικρότερης μείωσης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 6 εκατ. ευρώ ή 4,2% (Ιανουάριος 2013: 130 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2012: 136 εκατ. ευρώ). Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι που μειώθηκε κατά 7,7%, ενώ αντίθετα οι αφίξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 3,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν κατά 1,5% στην κάλυψη του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και αποτέλεσαν το 4,6% του συνόλου των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

 

 

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Τον Ιανουάριο του 2013, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση κατά 27,5% ή 21 εκατ. ευρώ που παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 (Ιανουάριος 2013: 54 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2012: 75 εκατ. ευρώ), ενώ αντίθετα σημειώθηκε αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27 κατά 24,5%. Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 ήταν αποτέλεσμα τόσο της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους της ζώνης του ευρώ κατά 31,7% (Ιανουάριος 2013: 34 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2012: 50 εκατ. ευρώ) όσο και της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 19% (Ιανουάριος 2013: 20 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2012: 25 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, μείωση τον Ιανουάριο 2013 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2012 παρουσίασαν τόσο αυτές από τη Γερμανία που μειώθηκαν κατά 34,2% (Ιανουάριος 2013: 12 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2012: 18 εκατ. ευρώ), όσο και αυτές από τη Γαλλία κατά 34,7% (Ιανουάριος 2013: 3 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2012: 4 εκατ. ευρώ) και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 37,8% (Ιανουάριος 2013: 8 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2012: 13 εκατ. ευρώ). Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27, αύξηση κατά 74,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ και αύξηση κατά 57,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ.

 

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιανουάριο 2013 διαμορφώθηκε στις 366 χιλ. ταξιδιώτες παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 19,6% και της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 9,8%. Ειδικότερα, μείωση κατά 9,9% παρουσίασαν οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ που διαμορφώθηκαν στις 82 χιλ., όπως και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 27 εκτός της ζώνης του ευρώ που παρουσίασαν επίσης μείωση κατά 9,7% (Ιανουάριος 2013: 89 χιλ., Ιανουάριος 2012: 99 χιλ.). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εμφάνισαν μείωση κατά 13,9% και 37,9% αντίστοιχα, ενώ οι αφίξεις από τη Γερμανία παρουσίασαν αύξηση κατά 11,7%. Αύξηση παρουσίασαν οι αφίξεις από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ κατά 38% και 30,3% αντίστοιχα.