Έξτρα χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για ανεργία και φτώχεια, αλλά μόνο για Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία

Έξτρα χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για ανεργία και φτώχεια, αλλά μόνο για Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία

Ν Χρυσόγελος: Πολιτικές ευθύνες για την απόρριψη της πρότασης των Πράσινων για επιπλέον χρηματοδότηση και για Ελλάδα, Πορτογαλία και Κύπρο

Δήλωση του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο κι αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου γιαέξτρα χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την αντιμετώπιση της ανεργίας και φτώχειας, αλλά μόνο για Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία:

“H Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου υπερψήφισε στη συνεδρίασή της την Πέμπτη 6 Νομεβρίου την έκθεση Jan Olbrycht για τη χρηματοδοτική ενίσχυση για ορισμένα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο “λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κρίση, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης και ως συμβολή στην ιδιαίτερη προσπάθεια που χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν οι ειδικές περιπτώσεις της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων, καθώς και της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού”. Αποφασίστηκε, λοιπόν, να αυξηθούν οι ενισχύσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για το έτος 2013 και να διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 125.513.240 ευρώ, από την οποία 83.675.527 ευρώ για τη Γαλλία, 25.102.658 για την Ιταλία και 16.735.105 ευρώ για την Ισπανία.

Οι Πράσινοι καταθέσαμε τροπολογίες για να επεκταθεί αυτή η ρύθμιση και να συμπεριλάβει την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Κύπρο, αντιστοίχως με 11.290.000 Ευρώ, 4.582.000 και 862.000 ευρώ. Δυστυχώς, η πρόταση δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την πλειοψηφία, αφού οι ευρωβουλευτές των άλλων πολιτικών ομάδων – υπήρξαν και διαφοροποιήσεις πάντως – δεν υπερψήφισαν τις τροπολογίες των Πράσινων, υποκύπτοντας στην συμφωνία που υπήρξε για να περιοριστεί η οικονομική ενίσχυση μόνο στις 3 αυτές χώρες ή απουσίαζαν.

Βέβαια, η προσπάθεια μας να πείσουμε για έξτρα χρηματοδότηση προς την Ελλάδα μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο συναντάει προβλήματα γιατί η απορρόφηση των πόρων από το ταμείο αυτό είναι ακόμα πολύ χαμηλά, οπότε είναι δύσκολο να πειστούν οι ευρωβουλευτές ότι χρειάζονται και άλλα χρήματα για την Ελλάδα, αφού αυτά που είναι διαθέσιμα δεν έχουν εξαντληθεί”.