Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού τετραμήνου Ιανουαρίου- Απριλίου 2014

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 1ο τετράμηνο του 2014:

1ον. Το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό.
Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 1,05 δισ. ευρώ ή στο 0,6% του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 306 εκατ. ευρώ ή 0,2% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Έχουμε μία υπέρβαση του στόχου, περίπου κατά 300 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα, αν οι επιστροφές φόρων και οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώνονταν στο ύψος των αντίστοιχων στόχων, το πρωτογενές αποτέλεσμα θα ήταν υψηλότερο κατά 830 εκατ. ευρώ, και θα διαμορφωνόταν στα 1,9 δισ. ευρώ, δηλαδή 80% υψηλότερα.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στο 1,1 δισ. ευρώ ή στο 0,6% του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 2,4 δισ. ευρώ ή 1,3% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Έχουμε μία υπέρβαση του στόχου, περίπου κατά 315 εκατ. ευρώ.

3ον. Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνονται υψηλότερα από τα περυσινά επίπεδα, χαμηλότερα από τους στόχους.
Αναλυτικά:
§ Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν περίπου στα 16,1 δισ. ευρώ, 395 εκατ. ευρώ υψηλότερα από πέρυσι, αλλά 263 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τους στόχους.
§ Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν περίπου στα 13,8 δισ. ευρώ, χαμηλότερα τόσο έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου όσο και έναντι των στόχων.
Αυτό οφείλεται, κυρίως, στις αυξημένες – κατά 430 εκατ. ευρώ – επιστροφές φόρων, στην καθυστέρηση – κατά 500 εκατ. ευρώ – επιστροφής εσόδων από μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs και SMPs) και στην παράταση της απόδοσης από τις επιχειρήσεις παρακρατηθέντων φόρων.
§ Τα φορολογικά έσοδα υπολείπονται των στόχων κατά 200 εκατ. ευρώ.
Να τονίσουμε ότι η σχετική απόκλιση, στο τρίμηνο, ήταν 520 εκατ. ευρώ.
Επιβεβαιώνεται συνεπώς η εκτίμηση, ότι μέσα στη χρονιά, και ιδιαίτερα το 2ο εξάμηνο, οι αποκλίσεις στην επίτευξη του στόχου των εσόδων θα καλυφθούν.
Όπως έγινε και πέρυσι.

4ον. Οι επιστροφές φόρων κινήθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, πολύ υψηλότερα τόσο έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου όσο και έναντι του στόχου.
Συγκεκριμένα, οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 906 εκατ. ευρώ, όταν πέρυσι ήταν μόλις 325 εκατ. ευρώ και ο στόχος για εφέτος ήταν για 475 εκατ. ευρώ.
Ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

5ον. Οι πρωτογενείς δαπάνες είναι σταθερά μειωμένες, τόσο έναντι του στόχου όσο έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.
Διαμορφώθηκαν στα 13,2 δισ. ευρώ, περίπου 1,4 δισ. ευρώ χαμηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και περίπου 800 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο.
Μάλιστα, οι πρωτογενείς δαπάνες το μήνα Απρίλιο είναι περίπου 3% χαμηλότερες από τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά το 1ο τετράμηνο του έτους, έχει ήδη χορηγηθεί επίδομα θέρμανσης, ύψους 96 εκατ. ευρώ, 30 εκατ. ευρώ περισσότερα από πέρυσι, επιδόματα πολυτέκνων, ύψους 50 εκατ. ευρώ, διπλάσια από πέρυσι, και έχουν δοθεί 90 εκατ. ευρώ περισσότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για την κάλυψη ελλειμμάτων νοσοκομείων και εξόφληση παλαιών οφειλών τους.

6ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αυξήθηκαν σημαντικά.
Διαμορφώθηκαν στα 1,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 67% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και κατά 40% έναντι του στόχου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες του Προγράμματος, μόνο κατά τον εφετινό Απρίλιο, ανήλθαν στα 480 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 54% έναντι του προηγούμενου μήνα.
Ενισχύοντας και αυτές ουσιαστικά τη ρευστότητα στην οικονομία».