Οι εκθέσεις αξιολόγησης της Ελλάδας

Χτες, 17 Δεκεμβρίου, παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες τα αποτελέσματα

της πρώτης Έκθεσης Αξιολόγησης του 2ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας, από τον κ. Matthias Mors, Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα Οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, και

– της 3ης τριμηνιαίας Έκθεσης της Ομάδας Δράσης της ΕΕ για την Ελλάδα, από τον κ. Horst Reichenbach, Επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα.

 

Μπορείτε να τις βρείτε:

 

1.  Πρώτη Έκθεση Αξιολόγησης του 2ου Προγράμματος Οικονομικής

Προσαρμογής της Ελλάδας

 

– πλήρες κείμενο (αγγλικά)

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp123_en.pdf

– περίληψη (αγγλικά)

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp123_summary_en.pdf

2.  3η τριμηνιαία Έκθεση της Ομάδας Δράσης της ΕΕ για την Ελλάδα,

 

– πλήρες κείμενο

Στα ελληνικά http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/qr3_el.pdf

Στα αγγλικά http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/qr3_en.pdf

– Δελτίο Τύπου

Στα ελληνικά http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1382_el.htm

Στα αγγλικά http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1382_en.htm

– ΜΕΜΟ με ερωτήσεις/απαντήσεις Στα αγγλικά http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-995_en.htm