Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες – Πως θα επηρεαστούν οι Έλληνες μέτοχοί τους

Οι νέοι κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρίες – EAE (Controlled Foreign Companies – CFC), που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα με την προτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Όμως, θα πρέπει να εφαρμοστούν σωστά προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις που έχουν «πραγματική» οικονομική δραστηριότητα στο εξωτερικό.

 

Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από την ομιλία του κ. Γιάννη Γουλιά Partner του φορολογικού τμήματος της ΕΥ Ελλάδας στο πλαίσιο του 5ου Ετήσιου Φορολογικού Συνεδρίου που οργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Θεσσαλονίκη με κύριο χορηγό την ΕΥ Ελλάδας.

Όπως διαπίστωσε ο κ. Γουλιάς, οι νέοι κανόνες για τις ΕΑΕ που θα ισχύουν από 1/1/2014 εντάσσονται σε ένα σύνολο κανόνων κατά των καταχρήσεων στην άμεση φορολογία (anti-abuse rules) που έχουν υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι κανόνες για τις ΕΑΕ στοχεύουν στο να αποτραπεί η αποφυγή ή η αναβολή φορολόγησης των εγχώριων νομικών ή φυσικών προσώπων με τη μεταφορά των εσόδων τους σε θυγατρικές εταιρείες που βρίσκονται σε χώρες με χαμηλή φορολογία. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται καθώς, τα κέρδη που πραγματοποιεί μια θυγατρική εταιρεία εγκατεστημένη στο εξωτερικό μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αποδοθούν στο μέτοχο και να φορολογηθούν στο όνομά του στην Ελλάδα ανεξάρτητα αν η θυγατρική εταιρεία έχει διανείμει μερίσματα.

Πολλά κράτη, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, έχουν υιοθετήσει παρόμοιους κανόνες, επεσήμανε ο κ. Γουλιάς. Αν και οι κανόνες για τις ΕΑΕ διαφέρουν από χώρα σε χώρα, σε όλες τις περιπτώσεις για να εφαρμοστούν εξετάζονται κριτήρια που αφορούν α) στον έλεγχο της αλλοδαπής εταιρείας, β) στο ικανοποιητικό ή μη επίπεδο φορολόγησής της και γ) στην δραστηριότητα και στον τύπο των εσόδων της.

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Γουλιάς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν για να εφαρμοστούν οι κανόνες για τις ΕΑΕ στην Ελλάδα αλλά και στις περιπτώσεις που οι νέοι κανόνες δεν εφαρμόζονται.

Οι Έλληνες μέτοχοι ΕΑΕ εγκατεστημένων σε χώρες της ΕΕ με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (π.χ. Κύπρος, Βουλγαρία) θα πρέπει να τεκμηριώσουν ότι η εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητά τους στις χώρες αυτές δε συνιστά επίπλαστη κατάσταση (artificial arrangement) που δημιουργήθηκε με ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή του αναλογούντος φόρου. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να φορολογηθούν για το κέρδος που προέκυψε στο επίπεδο της θυγατρικής εταιρείας και δεν διανεμήθηκε, τόνισε ο κ. Γουλιάς.

Τέλος, όπως επισήμανε ο κ. Γουλιάς, για την ορθή εφαρμογή των νέων κανόνων, θα πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει διευκρινιστικές οδηγίες. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην ανάγκη να ρυθμιστεί το ποιος θα είναι ο φορολογικός χειρισμός του μερίσματος στην περίπτωση που αυτό διανεμηθεί στο μέλλον στον Έλληνα μέτοχο, σε περίπτωση που το σχετικό κέρδος έχει υπαχθεί ήδη σε φορολογία με τους κανόνες για τις ΕΑΕ.