Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΤΕΙ

Επίσπευση των διαδικασιών που θα καθορίσουν τα Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΤΕΙ, ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

 

 

Πολίτης διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο καθώς ο φάκελος που υπέβαλε στην θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ με την επωνυμία «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας», δεν έγινε δεκτός, με την αιτιολογία ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτόν τοπογραφικά διαγράμματα φέρουν υπογραφή από τοπογράφο μηχανικό της τεχνολογικής εκπαίδευσης και όχι από διπλωματούχο τοπογράφο μηχανικό των ημεδαπών πολυτεχνικών σχολών.

 

Ο νόμος 4663/1930 προβλέπει ότι δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαταγμάτων έχουν οι αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί και οι πολιτικοί μηχανικοί των πολυτεχνικών σχολών της χώρας που δραστηριοποιούνται κατ’ αρχήν σε όλο το εύρος του αντίστοιχου επαγγέλματος διεξάγοντας όλες τις δυνατές επαγγελματικές πράξεις. Επίσης, δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν οι πολιτικοί υπομηχανικοί υπό τους περιορισμούς που θέτει το ΒΔ 769/1972. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) είχαν αρχικά ρυθμιστεί με το ΠΔ 318/1994. Στη συνέχεια αυτά ακυρώθηκαν με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (678/2005), με αποτέλεσμα έκτοτε το ζήτημα να παραμένει σε εκκρεμότητα.

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφό του προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ζήτησε να ληφθεί μέριμνα, ώστε να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους ΤΕΙ, το συντομότερο δυνατόν. Επεσήμανε, μεταξύ άλλων, (α) τις διατάξεις του ν. 1404/1983 και τις διατάξεις του ν. 3794/2009 σύμφωνα με τις οποίες τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του ΠΔ 318/1994 μπορούν να ρυθμιστούν μόνο με την έκδοση σχετικών ΠΔ, δηλαδή με διαδικασία η οποία προϋποθέτει την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από την Διοίκηση και (β) την πληθώρα των κατόχων πτυχίου ΤΕΙ που έχουν ζητήσει τη συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους. Η Αρχή έχει αναδείξει επανειλημμένα το ζήτημα αυτό σε σειρά ετησίων εκθέσεών της (1999, 2000, 2005, 2006, 2010) , χωρίς ωστόσο να υπάρχει εξέλιξη έως σήμερα.

 

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας απάντησε ότι το έτος 2009 είχαν συνταχθεί και προωθηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) σχέδια ΠΔ για τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων σε 23 ειδικότητες ΤΕΙ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν και οι ειδικότητες του ΠΔ 318/1994. Το ΣτΕ ωστόσο αποφάνθηκε ότι ορισμένα από τα θέματα που περιλαμβάνονταν στα σχέδια ΠΔ δεν βρίσκουν έρεισμα στην ισχύουσα νομοθεσία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η απαιτούμενη διαδικασία. Επίσης, ενημέρωσε την Αρχή ότι το ζήτημα μελετάται προς το παρόν από το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και από το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, προκειμένου να διατυπώσουν γνώμη.

 

Εν όψει της χρονοβόρας αυτής διαδικασίας, ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει και πάλι την αναγκαιότητα επίσπευσης των απαιτουμένων διαδικασιών, καθώς εν μέσω οικονομικής κρίσης, στερούνται του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην εργασία κάτοχοι πτυχίων ιδρυμάτων που έχουν ενταχθεί στην ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα.