Επιβολή του μέτρου της άδειας άνευ αποδοχών

Μπορεί ακόμα να μην είναι σε νομική ισχύ η …απεργία των εργοδοτών -το περιβόητο λοκ άουτ- όπως προσπαθούν να επιβάλουν μεθοδευμένα και επί χρόνια οι «θεσμοί» του κεφαλαίου. Ωστόσο, σύσσωμη σχεδόν η εργοδοσία επέβαλε ντε φάκτο το δικό της καθεστώς, αξιοποιώντας ιδανικά τον λεγόμενο «capital control» προς το δικό τους όφελος.

 

Η επιβολή του μέτρου της άδειας άνευ αποδοχών με την επίκληση του όρου «ανωτέρα βία» όπως αυτός αναφέρεται στον Αστικό Κώδικα (άρθρα 380, 656,657 και 658), έγινε με αυθαίρετο τρόπο από την εργοδοσία. Απαντώντας σε ανάλογα ερωτήματα η Επιθεώρηση Εργασίας σε διάφορες περιοχές της χώρας επισήμανε ότι «η υποχρεωτική αργία δεν είναι θεσμοθετημένη» και πως «η ειδική λειτουργία του τραπεζικού συστήματος δεν αναστέλλει την υποχρέωση καταβολής αποδοχών». Επίσης, σε καμιά περίπτωση ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να αθετήσει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και πως οτιδήποτε άλλο από αυτό συνιστά παράβαση και εργοδοτική αυθαιρεσία. «Η επιβολή «αδειών» στους εργαζόμενους – με η χωρίς αποδοχές – καθώς και η “απεργία” επιχειρήσεων (λοκ άουτ, είναι παράνομες ενέργειες»!

Σε ό,τι αφορά στη μισθοδοσία των εργαζομένων δεν δικαιολογείται επ’ ουδενί η μη εμπρόθεσμη καταβολή της, κι ας έπραξαν το αντίθετο σχεδόν όλοι οι εργοδότες! Οι κλειστές τράπεζες δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στις επιχειρήσεις όσον αφορά την καταβολή ηλεκτρονικά της μισθοδοσίας, ενώ οι επιχειρήσεις που δεν καταβάλλουν τη μισθοδοσία ηλεκτρονικά, μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Φυσικά, οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι σε …πλήρη ετοιμότητα για την «πρόληψη» και «πάταξη» φαινομένων καταστρατήγησης και παραβίασης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ακούγονται ως …ανέκδοτο.

Όσον αφορά την άδεια άνευ αποδοχών (και ενσήμων), ζητείται από τον εργαζόμενο, στην περίπτωση κατά την οποία έχει εξαντλήσει την ετήσια κανονική άδεια που δικαιούται και χορηγείται με συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου! Δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί υποχρεωτικά από τον εργοδότη, διότι η μονομερής χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής των υπηρεσιών του μισθωτού με αποτέλεσμα την υπερημερία του εργοδότη.