Επιβράδυνση της ανάπτυξης των ταχέως αναπτυσσομένων αγορών

  • Η πλειοψηφία των ΤΑΑ εμφανίζουν περιθώρια χαλάρωσης της οικονομικής πολιτικής προκειμένου να τονώσουν την ανάπτυξη
  • Η αύξηση των τιμών των βασικών εμπορευμάτων και η ποσοτική χαλάρωση στις ΗΠΑ ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες πληθωριστικές πιέσεις
  • Η Ινδονησία, η Τουρκία και το Βιετνάμ αναδεικνύονται σε ανερχόμενοι αστέρες μεταξύ των ΤΑΑ

Ανοδική πορεία από το 2013 αναμένεται να ακολουθήσουν οι ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές αν και η πρόβλεψη για τις 25 κορυφαίες ΤΑΑ έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω για το τρέχον και το επόμενο έτος, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ernst & Young “Rapid-Growth Markets Forecast: Autum 2012”. Συνολικά, οι ΤΑΑ αναμένεται να αναπτυχθούν κατά 4,5% φέτος και 5,5% το 2013. Η έρευνα δείχνει ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης θα επιταχυνθούν κατά τα επόμενα δυο χρόνια – υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομία της Ευρωζώνης θα σταθεροποιηθεί, η ανάκαμψη στις ΗΠΑ θα επιταχυνθεί και οι ΤΑΑ θα εξακολουθήσουν να χαλαρώνουν σταδιακά τη νομισματική τους πολιτική.

 

Παρά το ότι υπάρχουν εμφανείς διαφορές μεταξύ των ΤΑΑ όσον αφορά στην οικονομική ανάπτυξη, η πλειοψηφία, συμπεριλαμβανομένων όλων των BRICs, αναμένεται να εμφανίσουν περιορισμένη ανάπτυξη φέτος. Οι οικονομίες της Ανατολικής Ασίας, θα επηρεασθούν από τη επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κίνα, ενώ η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα πληγούν έντονα από τη συνεχιζόμενη κρίση της Ευρωζώνης. Ωστόσο, οι ρυθμοί ανάπτυξης αναμένεται να ανακάμψουν στις περισσότερες χώρες το 2013.

 

Ο Alexis Karklins-Marchay,εκ των επικεφαλής του Emerging Markets Center της Ernst & Young, σχολιάζει: «Η μακροπρόθεσμη ελκυστικότητα των ΤΑΑ για τις επιχειρήσεις δεν έχει μειωθεί. Η ανάπτυξη τους έχει περιορισθεί λίγο περισσότερο απ΄ ότι αναμενόταν φέτος, αλλά προβλέπεται ταχεία ανάκαμψη. Καθώς συνεχίζεται η παγκόσμια εξισορρόπηση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοσθούν καταλλήλως στις ευκαιρίες που δημιουργούνται.»

 

Μεσοπρόθεσμα η ανάπτυξη θα προέλθει από τις επενδύσεις σε υποδομές

 

Η εγχώρια ζήτηση υποκαθιστά τις εξαγωγές ως κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης σε πολλές ΤΑΑ. Καθώς οι ανησυχίες για μια ενδεχόμενη υπερθέρμανση υποχωρούν, οι κυβερνήσεις σε ορισμένες ΤΑΑ λαμβάνουν μέτρα για να ενισχυθεί η ανάπτυξη. Παράλληλα με μια πιο χαλαρή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, μεγάλα προγράμματα επενδύσεων σε υποδομές αναμένονται στην Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία, την Ινδονησία και την Κολομβία. Σε ορισμένες χώρες τα προγράμματα αυτά ενδέχεται να ενισχύσουν το εμπόριο και να διευκολύνουν την αναζήτηση αγορών για εξαγωγές που θα υποκαταστήσουν τη μειωμένη ζήτηση στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Οι δαπάνες για οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, λιμάνια και αεροδρόμια μπορούν να διευκολύνουν τις εξαγωγές και να μειώσουν το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας τόσο στις εγχώριες όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

 

Ο Alexis Karklins-Marchay σχολιάζει: «Οι αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές στις ΤΑΑ αποτελούν ευπρόσδεκτη εξέλιξη. Ωστόσο, για να υπάρξουν μακροπρόθεσμα ευεργετικά αποτελέσματα, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν και τις ιδιωτικές επενδύσεις, εξασφαλίζοντας μειωμένο κόστος χρηματοδότησης.»

 

Η ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη της ταχέως αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης, αναμένεται να τονώσει τη διάθεση των αναπτυσσόμενων πολυεθνικών εταιρειών από τις ΤΑΑ και να αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνολογία μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε). Η έκθεση προβλέπει την αύξηση της δραστηριότητας Σ&Ε στην Ευρώπη από εθνικούς και περιφερειακούς «πρωταθλητές» με σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, από την Ασία και αλλού, με στόχο να βελτιώσουν τη δυνατότητά τους να ανταγωνισθούν τους Δυτικούς ανταγωνιστές τους.

 

Η τάση αυτή είναι ήδη εμφανής σε κλάδους όπως ο χάλυβας, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η αυτοκινητοβιομηχανία κ.α. Η έκθεση προβλέπει ότι η τάση θα επεκταθεί και σε κλάδους όπου η εγχώρια ζήτηση στις ΤΑΑ αναμένεται να αυξηθεί ιδιαίτερα γρήγορα, όπως η φαρμακοβιομηχανία.

 

Οι τιμές των εμπορευμάτων και οι ανατιμήσεις νομισμάτων ενδέχεται να επιβαρύνουν την ανάπτυξη

Ενώ η ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί εκ νέου από το 2013, η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη σε αρκετές ΤΑΑ. Οι ξηρασίες και οι μουσώνες έχουν ήδη επηρεάσει αρνητικά τις καλλιέργειες σε όλη την υδρόγειο. Η αύξηση των τιμών των βασικών ειδών διατροφής, θα αποτελούσε πηγή ιδιαίτερης ανησυχίας για τις ΤΑΑ ενώ θα είχε αρνητικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αγορές αυτές. Η αύξηση των τιμών των τροφίμων οδηγεί σε πληθωρισμό δημιουργώντας (νέες) αυξητικές πιέσεις στις τιμές των τροφίμων και απαιτήσεις για υψηλότερους μισθούς.

 

Πληθωριστικές πιέσεις, θα μπορούσαν να προέλθουν, επίσης, από το νέο γύρο ποσοτικής χαλάρωσης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, που θα περιορίσει τα περιθώρια των ΤΑΑ να μειώσουν περαιτέρω τα επιτόκια για να τονώσουν τις οικονομίες τους. Επιπλέον, η ποσοτική χαλάρωση ενδέχεται να ενισχύσει τα νομίσματα των ΤΑΑ έναντι του δολαρίου, επιβραδύνοντας την αύξηση των εξαγωγών τους. Προς το παρόν, ούτε οι τάσεις στις αγορές εμπορευμάτων ούτε οι αλλαγές στις ισοτιμίες των νομισμάτων δεν εμπνέουν μεγάλη ανησυχία. Ωστόσο, περαιτέρω σημαντικές αυξήσεις θα έθεταν σε κίνδυνο τις αναπτυξιακές προοπτικές των ΤΑΑ.

 

Ανερχόμενοι αστέρες

Οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης των ανεπτυγμένων οικονομιών, προσφέρουν στις επιχειρήσεις μια κατάλληλη ευκαιρία να αναπτύξουν στρατηγικές για τις ΤΑΑ που διαθέτουν εξαιρετικές προοπτικές. Η έκθεση τονίζει ότι η Τουρκία, η Ινδονησία, το Βιετνάμ πληρούν τις προϋποθέσεις, μαζί με την Κίνα και την Ινδία. Και οι πέντε χώρες αναμένεται να επιτύχουν ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 5% ετησίως κατά τα επόμενα 25 χρόνια. Όλες διαθέτουν μεγάλες εγχώριες αγορές, θετικές δημογραφικές τάσεις, και αυξανόμενα εισοδήματα των νοικοκυριών. Συγχρόνως, και οι πέντε αναμένεται να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο ΑΕΠ κατά τα επόμενα 25 χρόνια.

 

Οι προοπτικές

Οι 25 κορυφαίες ΤΑΑ που εξετάζει αυτή η έκθεση δεν είναι μόνο οικονομικά σημαντικές σήμερα, αλλά θα αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης της διεθνούς οικονομίας και στο μέλλον. Το 2011, ενώ σχεδόν τα δυο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού ζούσαν σε μια από τις 25 αυτές χώρες, μόνο το ένα τρίτο του παγκοσμίου ΑΕΠ σε ονομαστικούς όρους προήλθε στις οικονομίες αυτές. Όμως, σε 25 χρόνια, το 2036 οι ΤΑΑ θα αναλογούν σε μεγαλύτερο μερίδιο του ΑΕΠ απ ότι του πληθυσμού. Θα διαθέτουν αυξημένους, νέους και μορφωμένους πληθυσμούς με ταχέως αυξανόμενη αγοραστική δύναμη. Εννέα ΤΑΑ θα δουν το κατά κεφαλήν εισόδημά των κατοίκων τους να πενταπλασιάζεται στα επόμενα 25 χρόνια.

 

Η πρόβλεψη για  το ΑΕΠ κατά τα επόμενα 25 χρόνια, καταδεικνύει τις προοπτικές  ανάπτυξης των ΤΑΑ. Εννέα από τις ΤΑΑ αναμένεται να αναπτύσσονται κατά τουλάχιστον 5% ετησίως για τα επόμενα 25 χρόνια, σε αντίθεση με την Ιαπωνία και τη Γερμανία οι οποίες θα αναπτύσσονται κατά 1,5% ετησίως.

 

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, σε 25 χρόνια, οι BRIC – Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα – θα συγκαταλέγονται στις έξι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η Ινδονησία στις δέκα μεγαλύτερες, ενώ η Νότια Αφρική και η Νιγηρία στις 20 μεγαλύτερες. Η Τουρκία, το Μεξικό, η Νότια Κορέα και η Σαουδική Αραβία θα έχουν και αυτές ανεβεί σημαντικά στην κατάταξη.