Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Διοίκησης αρνούνται να συναινέσουν στην διάλυση του δημοσίου

Η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής δημόσιας διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
πάντα υποστήριζε ότι η προσπάθεια σοβαρής και ουσιαστικής διοικητικής
μεταρρύθμισης έχει πιθανότητες επιτυχίας μόνο αν πληρούνται συγκεκριμένες
προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η επιστημονική προσέγγιση και μεθοδολογία.
Έτσι, ενθάρρυνε τα μέλη της να συμμετάσχουν στις Ομάδες Καταγραφής της
Υφιστάμενης Κατάστασης, η οποία απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα. Πολλά από
αυτά μάλιστα περιλαμβάνονται στην Έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική δημόσια
διοίκηση.
Την ίδια συνέπεια και καλή πίστη επέδειξε και στο θέμα των Ομάδων Αξιολόγησης
1ομών, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία στελεχώθηκαν από Αποφοίτους
και δεν αποτέλεσαν έπαθλο των γνωστών κρατικοδίαιτων ιδιωτικών εταιρειών που
έχουν, τα τελευταία χρόνια, καρπωθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για «μελέτες»
και έργα που δεν έχουν προσφέρει απολύτως τίποτα στην προσπάθεια διοικητικής
μεταρρύθμισης.
2στόσο, δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να επιτρέψει την χρησιμοποίηση
των Ομάδων – και μέσω αυτών, των μελών της τα οποία περιβάλλει με την
εμπιστοσύνη της – για προαποφασισμένες κινήσεις και ειλημμένες αποφάσεις
που επιφέρουν περαιτέρω διάλυση του ημοσίου: Βούληση που απορρέει από τις
εντολές των εκπροσώπων των δανειστών και δεν διαθέτει κανένα απολύτως
επιστημονικό έρεισμα. Καθώς παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των διαδικασιών
διαπιστώνει προϊόντος του χρόνου αστοχίες και βιασύνη που δεν συνάδουν με τη
φύση του εγχειρήματος και ενδεχομένως θέτει εν αμφιβόλω το τελικό αποτέλεσμα.
Για τους λόγους αυτούς, καλεί τους Αποφοίτους που συμμετέχουν σε εγρήγορση,
διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση ότι θα ελέγξει δημοσίως τη συσχέτιση των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης δομών με οποιαδήποτε πολιτική απόφαση και ότι
δεν θα συναινέσει σε οποιαδήποτε χρήση τους για σκοπούς που οδηγούν στην
διάλυση του ημοσίου και των υπηρεσιών του προς τους πολίτες.
Η Ένωση Αποφοίτων επαγρυπνά επί του θέματος και θα επανέλθει σύντομα.