Εθνικό μητρώο συντάξεων και συνταξιούχων «ΗΛΙΟΣ»

Η Ελλάδα πλέον διαθέτει το Ηλεκτρονικό Σύστημα «Ήλιος», ένα από τα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα συστήματα ελέγχου και ενημέρωσης συντάξεων ισότιμο με αυτό των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Αφετηρία αποτέλεσε η δημιουργία του εθνικού μητρώου συντάξεων και συνταξιούχων στις 21-12-2012, το οποίο συγκέντρωσε για πρώτη φορά σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα όλες τις συντάξεις και τους συνταξιούχους της χώρας.
Απώτερος στόχος του Ηλεκτρονικού Συστήματος «Ηλιος» ήταν, εκτός από την καταγραφή των συντάξεων – από 93 διαφορετικούς τομείς – σε μία ενιαία βάση παρακολούθησης, να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός διαφάνειας στο ασφαλιστικό σύστημα, «φωτίζοντας» σκοτεινές και γκρίζες περιοχές του, κάτι που μέχρι πρότινος φάνταζε εξαιρετικά δύσκολο.


Κεντρικός βραχίονας του συνολικού εγχειρήματος υπήρξε η ΗΔΙΚΑ η οποία, σε συνεργασία με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανέλαβε το χρονοβόρο και διαδικαστικά δυσχερές έργο της συμπλήρωσης και ενημέρωσης των αριθμών ΑΜΚΑ και ΑΦΜ στις χορηγούμενες συντάξεις.
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, το υπουργείο Εργασίας, πλέον, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει οτι η απόσταση που μας χωρίζει απο το στόχο του μηδενισμού των αποκλίσεων σε ΑΜΚΑ και ΑΦΜ που παρουσιάζονται σήμερα στο ενιαίο μητρώο συντάξεων, είναι ελάχιστη.
Συγκεκριμένα, στην πρώτη καταγραφή στις 10-12-2012, 560.412 συντάξεις βρέθηκαν χωρίς ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ. Στην τελευταία ροή στις 12-04-2013 έχουμε κατορθώσει αυτό τον αριθμό να τον μειώσουμε στις 140.928 συντάξεις. Δηλαδή, από τις 4.387.270 συντάξεις που χορηγούνται σήμερα ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 1.52% δεν έχει ΑΜΚΑ (δηλαδή 66.859 συντάξεις) και μόλις το 1.69% των συντάξεων δεν έχουν ΑΦΜ (δηλαδή 74.069 συντάξεις).
Παρόλο που είχε καταστεί σαφές με διαδοχικές ενημερώσεις ότι οι αταυτοποίητες συντάξεις σε ΑΜΚΑ και ΑΦΜ θα ανασταλούν προσωρινά για το μήνα Μάιο, το υπουργείο Εργασίας λόγω της εορτής του Πάσχα, έδωσε εντολή στην ΗΔΙΚΑ να καταβληθούν κανονικά όλες οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές.
Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να αναρτηθεί εκ νέου η ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ στο διαδίκτυο (
www.idika.gr) (από αύριο Τρίτη 23-4-2013) προκειμένου να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά τα εναπομείναντα κενά ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ που αφορούν σε συντάξεις του Δημοσίου και των λοιπών Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και η σχετική ιστοσελίδα του ΙΚΑ (www.ika.gr) για τη μη συμπληρωμένες σε ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ συντάξεις που αυτό χορηγεί.
Οι δύο ιστοσελίδες θα παραμείνουν αναρτημένες στο διαδίκτυο μέχρι και τις 9-5-2013 ώστε να μπορέσουν όλοι οι συνταξιούχοι να εξακριβώσουν οτι οι συντάξεις τους είναι πλήρως ενημερωμένες αναφορικά και με τους δύο αριθμούς (ΑΜΚΑ και ΑΦΜ) και σε αντίθετη περίπτωση να προβούν στην συμπλήρωση τους. Ως εκ τούτου, τίθεται σε ισχύ ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος 4144/2013 σύμφωνα με τον οποίο γίνεται αυτόματη αναστολή καταβολής κάθε σύνταξης που δεν είναι ταυτοποιημένη με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.
Σημειώνεται δε οτι το σύνολο των δεδομένων του Ηλεκτρονικού Συστήματος «Ήλιος» θα αποσταλεί στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Με αυτό τον τρόπο, τα δεδομένα θα προσυμπληρώνονται αυτόματα στις φορολογικές δηλώσεις των συνταξιούχων, ώστε πέραν της σοβαρής εξοικονόμησης διοικητικού χαρακτήρα να κλείσει οριστικά μια ακόμη πηγή διαρροής εσόδων, δηλαδή αυτής από φοροδιαφυγή λόγω ανακριβών ή μη δηλωθεισών συντάξεων.
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το σύστημα «Αριάδνη» που θεσμοθετήθηκε επίσης με το νόμο 4144/2013, θωρακίζουν και περιφρουρούν το ασφαλιστικό μας σύστημα από κάθε μορφή γέννησης παραβατικότητας στο μέλλον, με αποτέλεσμα να το αναγάγουν σε ένα από τα πιο σύγχρονα, αξιόπιστα και αποτελεσματικά σε όρους ενημέρωσης και ελέγχου των συντάξεων και συνταξιούχων.

ΡΟΗ 12/04/2013
Πλήθος Συντάξεων 4.387.270
Κενά /Άκυρα ΑΜΚΑ 66.859
Απόκλιση Συμπλήρωσης ΑΜΚΑ 1,52%
Κενά /Άκυρα ΑΦΜ 74.069
Απόκλιση Συμπλήρωσης ΑΦΜ 1,69%
Σύνολο δίχως ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ 140.928
Δαπάνη Κύριων Συντάξεων Μαΐου 1.982.681.797,23 €
Δαπάνη Επικουρικών Συντάξεων Μαΐου 276.327.975,85 €
Συνολική Δαπάνη Συντάξεων Μαΐου 2.259.009.773,08 €

ΗΔΙΚΑ- ΑΡΧΕΙΟ ΕΣΕΠΣ 10/12/2012 με 12/4/2013- ΚΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΙ ΑΜΚΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 10/12/2012 8/2/2013 11/3/2013 12/4/2013
ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΙ ΑΜΚΑ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΙ ΑΜΚΑ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΙ ΑΜΚΑ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΙ ΑΜΚΑ
ΙΚΑ 1.013.320 26.843 1.008.998 17.953 1.009.059 18.052 997.406 6.913
ΟΓΑ 776.489 18.883 745.692 12.401 748.632 7.480 742.186 18
ΕΤΕΑΜ 651.865 41.166 650.564 7.086 651.074 7.286 648.136 3.242
ΔΗΜΟΣΙΟ 443.581 64.799 446.930 62.129 449.135 58.661 451.255 21.752
ΜΤΠΥ 236.621 81.521 241.769 84.085 243.618 11.692 245.478 6.146
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 238.705 8 257.959 17.027 241.256 3 239.600 1
ΤΕΑΔΥ – Κ.Υ 80.480 18.100 81.210 17.337 81.661 17.528 82.063 5.761
ΝΑΤ 71.829 2.678 71.610 2.210 71.377 1.613 68.965 198
ΜΤΣ     62.959 9.928 63.405 10.246 63.405 3.001
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ 54.184 96 54.746 3 54.732 50 54.585 3
ΤΑΠΟΤΕ 54.126 7.558 54.315 7.165 54.398 5.592 54.450 3.313
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ 50.114 61 49.639 0 49.680 0 50.130 158
ΟΠΣ_ΙΚΑ 34.797 688 44.050 701 47.962 705 51.946 0
ΚΕΑΝ 38.608 949 38.550 799 38.469 595 37.645 76
ΤΕΑΠΑΣΑ-ΕΤΕΧ 36.354 35 36.557 40 36.557 40 36.696 0
ΟΑΠ-ΔΕΗ 36.399 1.544 36.448 1.597 35.707 1.490 36.256 783
ΤΕΑΔΥ-“Α” ΥΠ.Μ. 35.112 8.750 35.417 7.522 35.522 7.594 35.603 2.537
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠ ΔΕΗ 32.949 1.346 32.860 1.324 32.297 1.225 32.581 685
ΕΤΕΑ -ΤΕΑΥΕΚ 28.326 6.756 28.308 929 28.262 920 28.248 95
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠ ΟΤΕ 25.819 945 25.859 964 25.859 839 25.108 37
ΤΑΔΚΥ 24.450 5.586 24.657 5.439 24.827 2.800 24.802 1.377
ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ 24.495 15.368 24.554 14.708 24.617 14.686 24.703 4.831
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 21.855 246 22.072 3 22.218 1 22.140 0
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 22.205 1.766 22.067 1.029 21.096 22 20.617 26
ΕΤΑΑ-ΤΑΝΟ 20.007 58 20.022 3 20.104 4 20.166 1
ΟΠΣ_ΕΤΕΑΜ 11.941 407 15.189 403 16.748 400 18.287 112
ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΑΥΑΠ 15.489 28 15.489 54 15.563 2 15.563 4
ΕΚΟΕΜΝ 14.660 14.660 14.675 947 14.675 947 14.672 222
ΜΤΝ 14.658 14.658 14.663 938 14.663 938 14.672 228
ΤΣΠΕΤΕ 14.142 57 14.149 58 14.088 48 14.114 7
ΤΕΑΔΥ-“Ε” ΥΠ.Μ. 13.806 2.392 13.898 2.189 13.885 2.192 13.881 1.082
ΤΣΕΑΠΓΣΟ 13.400 165 13.311 59 13.056 12 13.388 50
ΜΤΑ 12.815 127 12.815 166 13.056 12 13.056 11
ΤΕΑΔΥ-“Η” ΥΠ.Μ. 11.510 1.728 11.587 1.434 11.580 1.453 11.576 808
ΕΤΑΑ-ΤΑΝΟ-ΚΕΑΔ 10.219 35 10.285 0 10.372 1 10.345 0
ΟΓΑ(ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ) 9.364 452 10.124 45 10.275 45 9.655 0
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΕ ΕΛΤΑ 9.377 9.113 9.377 9.113 9.414 394 9.106 11
ΕΤΕΑ-ΤΣΕΑΠΣΓΟ 8.788 141 8.822 16 8.832 12 8.868 12
ΤΣΠΠΑΤΕ 7.695 5.829 7.754 5.729 7.303 60 7.571 53
ΕΛΕΜ.ΤΥΠΑΤΕ 7.456 6.036 7.507 5.986 7.128 305 7.374 119
ΤΕΑΔΥ-“Ζ” ΥΠ.Μ. 6.377 1.168 6.418 944 6.429 956 6.403 471
ΤΕΑΔΥ-“Δ” ΥΠ.Μ. 6.297 986 6.352 855 6.350 880 6.365 332
ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΑΥΠΣ 6.019 19 6.060 0 6.104 0 6.108 3
ΤΕΑΥΦΕ 6.096 924 6.100 106 6.094 105 6.083 67
ΤΕΑΔΥ-“Θ” ΥΠ.Μ. 5.905 1.214 5.954 1.086 5.958 1.092 5.968 437
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΕΤΕ 5.359 3.687 5.341 674 5.271 664 5.273 664
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΑΠΑΕ 5.106 798 5.131 418 5.129 416 5.133 211
ΕΤΕΑ- ΤΕΑΥΝΤΠ 5.064 9 5.087 2 5.107 2 5.119 1
ΤΣΠΤΕ 4.905 167 4.955 13 4.994 7 4.998 2
ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ 4.318 1.797 4.354 400 4.373 423 4.397 96
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΟΖΟ 4.178 592 4.173 9 4.184 9 4.185 5
ΟΑΕΕ-ΤΕΑΑ 4.162 5 4.170 0 4.166 0 3.922 2
ΤΕΑΔΥ-“ΙΑ” ΥΠ.Μ 3.569 496 3.574 359 3.576 356 3.577 192
ΤΕΑΠΕΠ 3.339 30 3.335 14 3.328 14 3.310 13
ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ 3.337 225 3.320 17 3.306 16 3.293 10
Τ.Ε.Α.ΠΕΤ 3.135 15 3.094 13 3.101 10 3.164 10
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ 2.838 289 2.864 287 2.866 13 2.815 3
Τ.Α.Π.Τ.Π 2.797 49 2.807 5 2.806 5 2.795 0
ΤΑΠΙΛΤ 2.573 1.345 2.596 237 2.613 237 2.609 2
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΧ 2.417 374 2.424 253 2.403 7 2.415 8
ΤΣΠΗΣΑΠ 2.051 2.051 2.047 282 2.053 286 2.044 68
ΤΑΝΠΥ 1.912 26 1.918 3 1.934 2 1.845 3
ΤΕΑΔΥ-“Β” ΥΠ.Μ. 1.664 354 1.669 250 1.669 252 1.675 140
ΤΑΠΕ 1.589 8 1.574 0 1.575 0 1.573 0
ΕΤΑΑ-ΤΑΣ 1.499 10 1.476 1 1.514 3 1.524 0
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΕΙΓΕ 1.498 324 1.513 319 1.510 291 1.515 31
ΤΕΑΔΥ-“ΣΤ” ΥΠ.Μ 1.422 324 1.422 292 1.412 291 1.412 179
ΤΕΑΔΥ-“Ι” ΥΠ.Μ. 1.383 206 1.389 161 1.389 162 1.401 108
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΤΤΑ 1.322 659 1.320 2 1.329 1 1.326 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠ 1.021 4 1.023 0 1.020 0 1.026 0
ΕΤΑΠ-ΤΕΑΤΤΑΘ(Ε) 998 538 996 2 998 1 992 0
ΤΑΠΕΤΒΑ 771 10 766 2 765 1 766 0
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΕΤΒΑ 745 4 740 1 746 1 749 0
ΟΑΕΕ-ΤΕΑΚΔΠΥΚ 734 6 740 0 731 0 730 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΙΣΥΤ 659 0 670 0 679 0 670 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΕΑΙΣΥΤ 644 3 647 0 657 0 653 0
ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 553 25 561 12 559 11 564 9
ΤΕΑΔΥ-“Γ” ΥΠ.Μ 547 82 546 65 546 66 545 34
ΤΕΑΠΙΕΝ 510 51 520 27 521 6 520 5
ΕΤΑΤ-ΛΑΚ(ΑΤ) 240 19 246 4 239 2 241 0
ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ 128 102 126 101 126 101 125 0
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ(Ε) 111 3 120 4 124 1 125 5
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠΘ 93 0 93 1 92 0 92 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΦΩΤΟΡΕΠ 82 0 82 0 82 0 82 0
ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ 60 19 61 11 61 11 63 4
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΑΝΤΑΠΞΤ 49 3 49 0 49 0 49 0
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 46 5 47 2 48 0 49 0
ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ(Κ) 28 22 28 22 28 22 28 4
ΕΤΑΠ-ΤΑΙΗΕΑΘ 20 2 22 2 23 0 21 1
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
    23 1 23 1 22 0
ΤΠΔΥ 6 6 6 0 6 0 6 0
ΖΑΠΠΕΙΟ
    5 0 5 0 5 0
ΜΤΣ-ΣΥ
    602 599 602 599 602 66
ΣΥΝΟΛΟ 4.342.317 381.334 4.412.797 307.473 4.403.435 183.268 4.387.270 66.859

ΗΔΙΚΑ- ΑΡΧΕΙΟ ΕΣΕΠΣ 11/3-12/4/2013- ΚΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΙ ΑΦΜ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 11/3/2013 12/4/2013
ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΙ ΑΦΜ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΙ ΑΦΜ
ΔΗΜΟΣΙΟ 449.135 3.801 451.255 2.376
ΙΚΑ 1.009.059 86.831 997.406 41.074
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ 54.732 14 54.585 2
ΤΣΕΑΠΓΣΟ 13.311 3 13.388 2
ΤΣΠΗΣΑΠ 2.053 22 2.044 8
ΤΑΠΕ 1.575 0 1.573 0
ΤΣΠΕΤΕ 14.088 1 14.114 1
ΤΣΠΤΕ 4.994 1 4.998 1
ΤΣΠΠΑΤΕ 7.303 2 7.571 1
ΤΑΠΙΛΤ 2.613 2 2.609 1
ΤΑΠΕΤΒΑ 765 1 766 1
ΤΑΠΟΤΕ 54.398 498 54.450 221
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 241.256 4 239.600 0
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ 49.680 2 50.130 2
ΤΑΝΠΥ 1.934 2 1.845 2
ΕΤΑΑ-ΤΑΝΟ 20.104 9 20.166 0
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 21.096 5 20.617 5
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 22.218 0 22.140 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ 2.866 163 2.815 12
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΙΣΥΤ 679 0 670 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠ 1.020 0 1.026 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΣΕΥΠΘ 92 0 92 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΑΤΤΑ 1.329 4 1.326 2
ΟΑΠ-ΔΕΗ 35.707 10 36.256 11
ΟΓΑ 748.632 21.675 742.186 159
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΦΩΤΟΡΕΠ 82 0 82 0
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΑΝΤΑΠΞΤ 49 0 49 0
ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ(Κ) 28 1 28 1
ΖΑΠΠΕΙΟ 5 0 5 0
ΟΠΣ-ΙΚΑ 47.962 20 51.946 19
ΟΓΑ(ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ) 10.275 0 9.655 0
ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 559 0 564 0
ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΑΠΑΕ 5.129 0 5.133 0
ΤΕΑΙΤ ΤΕΑΥΝΤΠ 5.107 0 5.119 0
ΤΕΑΥΕΚ 28.262 5 28.248 4
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΟΖΟ 4.184 0 4.185 0
ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΠΕΠ 3.328 0 3.310 0
ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ 3.306 11 3.293 9
ΤΕΑΥΦΕ 6.094 1 6.083 0
ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΧ 2.403 1 2.415 1
ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ 24.617 4 24.703 4
ΤΑΔΚΥ 24.827 585 24.802 424
ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ 4.373 19 4.397 17
ΟΑΕΕ-ΤΕΑΑ 4.166 0 3.922 0
ΕΤΑΑ-ΤΑΣ 1.514 1 1.524 1
ΤΕΑΔΥ-“Η” ΥΠ.Μ. 11.580 29 11.576 14
ΤΕΑΔΥ-“ΣΤ” ΥΠ.Μ 1.412 3 1.412 1
ΤΕΑΔΥ-“Θ” ΥΠ.Μ. 5.958 12 5.968 5
ΤΕΑΔΥ – Κ.Υ 81.661 90 82.063 21
ΤΕΑΔΥ-“Β” ΥΠ.Μ. 1.669 13 1.675 11
ΤΕΑΔΥ-“Ι” ΥΠ.Μ. 1.389 4 1.401 4
ΤΕΑΔΥ-“Δ” ΥΠ.Μ. 6.350 14 6.365 6
ΤΕΑΔΥ-“Γ” ΥΠ.Μ 546 1 545 0
ΤΕΑΔΥ-“Α” ΥΠ.Μ. 35.522 81 35.603 27
ΤΕΑΔΥ-“Ζ” ΥΠ.Μ. 6.429 38 6.403 7
ΤΕΑΔΥ-“Ε” ΥΠ.Μ. 13.885 58 13.881 10
ΤΕΑΔΥ-“ΙΑ” ΥΠ.Μ 3.576 17 3.577 6
ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΑΥΑΠ 15.563 0 15.563 0
ΤΕΑΠΑΣΑ-ΤΑΥΠΣ 6.104 0 6.108 0
ΤΕΑΠΑΣΑ-ΕΤΕΧ 36.557 0 36.696 0
ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΕΙΓΕ 1.510 0 1.515 0
Τ.Ε.Α.ΠΕΤ 3.101 6 3.164 8
Τ.Α.Π.Τ.Π 2.806 0 2.795 0
ΕΛΕΜ.ΤΥΠΑΤΕ 7.128 3 7.374 3
ΕΤΑΑ-ΤΑΝΟ-ΚΕΑΔ 10.372 2 10.345 0
ΕΤΕΑΜ 651.074 52.311 648.136 28.641
ΚΕΑΝ 38.469 98 37.645 56
ΤΕΑΠΙΕΝ 521 2 520 2
ΕΤΑΠ-ΤΕΑΤΤΑΘ(Ε) 998 2 992 0
ΕΤΑΠ-ΤΑΙΗΕΑΘ 23 1 21 1
ΕΤΑΤ-ΛΑΚ(ΑΤ) 239 0 241 0
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΕΤΒΑ 746 0 749 0
ΕΤΕΑ-ΤΣΕΑΠΣΓΟ 8.832 2 8.868 2
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΕΤΕ 5.271 45 5.273 45
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠ ΔΕΗ 32.297 9 32.581 9
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠ ΟΤΕ 25.859 186 25.108 122
ΕΤΕΑ-ΤΕΑΠΕ ΕΛΤΑ 9.414 240 9.106 10
ΕΤΑΠΜΜΕ-ΤΕΑΙΣΥΤ 657 0 653 0
ΟΠΣ-ΕΤΕΑΜ 16.748 7 18.287 7
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ(Ε) 124 0 125 0
ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ 126 1 125 1
ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ 61 0 63 0
ΠΛΟΗΓΗΣΗ 23 0 22 0
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 48 0 49 0
ΟΑΕΕ-ΤΕΑΚΔΠΥΚ 731 0 730 0
ΤΠΔΥ 6 0 6 0
ΝΑΤ 71.377 503 68.965 158
ΜΤΣ 63.405 2 63.405 2
ΜΤΝ 14.663 1 14.672 1
ΜΤΑ 13.056 1 13.056 1
ΜΤΠΥ 243.618 714 245.478 525
ΜΤΣ-ΣΥ 1 0 602 1
ΕΚΟΜΝ 14.675 1 14.672 1
ΣΥΝΟΛΟ 4.403.089 168.195 4.387.270 74.069